Annons

Åtta timmar duger inte


Bara åtta timmar lärarledd undervisning i veckan. Det får en samhällsvetare generellt sett nöja sig med. Det duger inte, skriver Sophie Olsson, ordförande i Juseks studerandesektion.

De som studerar till jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare får i genomsnitt åtta timmar lärarledd tid i veckan. Detta visar en undersökning Jusek genomfört. Om en student läser heltid, det vill säga 40 timmar i veckan, innebär det att mindre än en fjärdedel av tiden är lärarledd. Kurslitteraturen vid högskolestudier är ofta omfattande och kräver en del självstudier, men det måste också finnas möjlighet att få viss ledning genom föreläsningstid. Jag har varit på föreläsningar där läraren har hoppat över flera kapitel i böckerna för att det inte finns tid att gå igenom dem. Det är tråkigt när vi inte ens hinner ställa frågor och diskutera kurslitteraturen.
Förklaringen till situationen är de knappa resurserna. Universiteten får 40 000 kronor för en samhällsvetarstudent medan en som läser naturvetenskap genererar 90 000 kronor. Att en student som läser matematik ger mer än dubbelt så mycket i intäkter för universitet jämfört med en som läser nationalekonom tycker jag är fel. Det får direkta konsekvenser för mina studier. Och det påverkar kvaliteten negativt.

Under höstterminen 2009
skrev jag min C-uppsats och fick vid flera tillfällen uppleva att handledaren inte hunnit läsa igenom min uppsats. Först blev jag naturligtvis arg. Men insåg efter ett tag att lärarna faktiskt inte har den tid de behöver för att fullt ut kunna engagera sig i studenternas arbeten.
Ökade resurser skulle alltså ge betydligt bättre undervisningskvalitet. Inom Juseks studerandesektion vill vi till exempel se fler rättegångsspel, lära oss mer förhandlingsteknik, ha fler seminarietillfällen och få chansen att göra presentationer. För det är så som vi studenter bättre kan tillgodogöra oss kunskap och förhålla oss till vår omvärld på ett praktiskt sätt.
Vi måste säkerställa att alla utbildningar håller en viss nivå av kvalitet. Därför vill vi ha mer lärarledd tid och vi vill erbjudas rätt förutsättningar för en kvalitativ studietid. Vi investerar mycket tid och pengar i vår utbildning och med mer lärarledd tid kan vi får mer nytta av de år vi investerar. Ge högre anslag till våra utbildningar – för kvalitet, kompetens och ett konkurrenskraftigt Sverige.

Sophie Ohlsson
Ordförande, Juseks Studerandesektion


Annons

Annons