Annons
Annons

Vänstervriden debatt om högre utbildning


Vi vill inte ha ett samhälle uppdelat i grupper där den ena tvångsmässigt ska kvoteras in i den andra. Det skriver företrädare för Muf student Uppsala, som hävdar att kårens åsiktsprogram genomsyras av en ”röd samhällssyn”.

När högre utbildning diskuteras sker det ofta insvept i socialistiska lindor, där Uppsala studentkårs åsiktsprogram inte är något undantag. Hela programmet genomsyras av en genomgående röd samhällssyn. Bland annat hittar vi skrivningar om att den låga representationen av studenter med arbetarklassbakgrund är ett problem för universitetet och samhället i övrigt. Det bekommer inte de tre vänsterpartierna att det marxistiska klassbegreppet är oerhört trubbigt och dessutom inte särskilt användbart i dagens samhälle. Att Uppsala universitet marknadsför sin utbildning i hela samhället är givetvis önskvärt, men låt oss inte fastna i meningslös retorik som hade sin storhetstid på 1800-talet.
Socialdemokraterna går samtidigt till val på att varannan ungdom ska ha påbörjat högre utbildning innan de fyllt 25 år. För oss moderater är det en märklig syn på samhället och individen den svenska vänstern förmedlar. Varför ska just precis varannan studera vidare? Vad händer med alla andra? Denna utgångspunkt innebär att man inte ser människor som mål i sig själva, utan som medel. Vi reduceras från att vara fria medborgare till att bli kuggar i det stora maskineriet, där staten och de tre vänsterpartierna vill styra. Dessutom kan vi aldrig ställa upp på en politik där högre utbildning har förvandlats till en massproduceringsfabrik där lärande och forskning i världsklass har ersatts med statligt uppställda produktionsmål.

Vi är kapabla att själva inse ifall vi vill studera på universitetet. Vi uppmuntrar den vän som hellre tar jobb inom industrin eller startar eget kafé. Vi behöver industriarbetare; vi behöver entreprenörer och vi behöver akademiker. Vi vill ha ett samhälle där varje människa är ett mål i sig själv och inte ett medel för ett samhälle uppdelat i grupper där den ena tvångsmässigt ska kvoteras in i den andra. Vi vill ha ett samhälle som håller ihop istället för ett samhälle där påhittade samhällsklasser ska ställas mot varandra.
Vi i Moderaterna värnar om jämlikhet i möjligheter. Vi vill ha en avgiftsfri utbildning i Sverige där alla har möjlighet att söka vidare till högskolan och söka studiemedel för sin utbildning. Det är ett rättvist system. Vi accepterar också olikheter i utfall eftersom vi värnar om friheten att bestämma över sitt eget liv. Studenten ska få en utbildning med toppkvalitet, arbetaren ska få behålla mer av sin lön och entreprenören ska få det enklare att driva sitt företag. För den som vill se ett sådant samhälle är en röst på Moderaterna i valet en självklarhet.

Eleonore Lundkvist
Linuz Aggeborn
MUF Student Uppsala

Uppsala studentkår svarar: De olika skrivningarna som MUF student refererar till i Uppsala studentkårs åsiktsprogram syftar till att belysa den sociala snedrekryteringen till högskolan. Även om klassbegreppets vara eller icke vara kan diskuteras är det viktigaste att åsikten om en utbildning som är tillgänglig för alla lyfts fram och att socioekonomisk bakgrund problematiseras. Det är en angelägen fråga som överskrider alla partigränser och seriösa ideologier.
Vi menar att 50-procentsmålet ska ses som en långsiktig vision som kan vara en möjlighet att minska den sociala snedrekryteringen, så länge kvaliteten i utbildningen säkerställs, och på så sätt också stärka Sveriges position i den globala arbetskraftskonkurrensen.

Gabriel Ledung
Emil Paulsrud


Annons

Annons

Läs mer

2020-05-26 10:43
"UUS ser inte att det enda som man kan göra, och som betyder något, är att ändra på fullmäktige, utan UUS jobbar med små…
2020-05-25 10:47
UU-lektor anmäls för att ha använt ett förbjudet ord. Student får repressalier efter att ha kritiserat en av SLU:s…
2020-05-20 15:45
"Det framstår som obegripligt att UUS har övergett sitt långsiktiga mål om att reformera valsystemet." Före detta…