Annons
Annons

Vi tänker fortsätta vara snälla


I en replik på debattartikeln ”Dags att studenter slutar vara snälla” tecknar de moderata studenterna Gustaf Dymov och Jannes Jonschimms en radikalt annorlunda bild av livet vid universitetet.

Kunskap och lärande är spännande och fantastiskt komplicerade ting som vi fått möjligheten att bekanta oss närmare med. Stundvis lever vi under tidspress och lär oss saker halvdant. En del glöms bort, en del sitter kvar, men erfarenheten av studier, överblicken, viktigare detaljer – sitter i stor utsträckning kvar som en aggregerad effekt av lärandeprocessen.
Vi studerar teorier med varierande verklighetsanknytning. Vissa lärare ägnar sig åt tyckande, men de allra flesta är hederliga kunskapssökare. Vi tittar på världen genom ett raster av sund skepticism, betraktande och sökande efter bättre och exaktare sanningar än de mänskligheten i nuläget besitter. Vi lever på Billys panpizza, nationsluncher, potatis och kycklingben. Ibland tar vi oss i kragen och lagar ordentlig mat. Vi bor i trånga studentrum i hopp om en bättre framtid. Ibland går vi ut för att roa oss med vänner. Vi håller på studentikosa traditioner som ett tillfälle att göra narr av hög som låg och sprida glädje till varandra. Livet är förgängligt, och vi mår bättre av att inte alltid ta det på blodigt allvar.

Precis som strävsamma och oerfarna människor från andra länder tar vi de jobb vi lyckas hitta. Vi försöker skapa varma relationer med våra medmänniskor, såväl i arbetslivet som privat, för att det gör alla gott. Studentlivet är fjärmat från arbetslivet, och därför utnyttjar vi de tillfällen som ges för att bekanta oss med vuxenvärldens seder.
Vi får ihop ekonomin genom att jobba extra på sena kvällar, trots stundande tentor och uppsatser. Vi försöker planera vår tid, ligga i fas och hinna med ett socialt liv. Ibland går det mindre bra. Det är sekundärt. Vår självkänsla bygger inte på ständiga prestationer, utan på att vi styr våra egna liv, hoppas på en ljus framtid och gör vårt bästa. Vi lever i en fredlig, mätt, välbärgad tid där allt är möjligt. Drömmar kan förverkligas som aldrig förr. Och skulle allt misslyckas drar vi till Thailand och jobbar som reseledare.

Uppsala universitet
är en stor och mångfacetterad institution. Miljötomtar och galna genuspseudoforskare delar tak med kvantfysiker, jurister och läkare. Vi ansluter oss till den aristoteliska uppfattningen att något inte kan vara och inte vara samtidigt, och ansluter oss till Avicenna i att förnekare av denna princip förtjänar att bli slagna tills de erkänner att det inte är samma sak som att inte bli slagen. Krig är inte fred, och okunskap är inte styrka.
Ett universitet är för oss kunskapens och sanningssökandets tempel. Det effektiviserar våra försök att begripa och fylla världen med mening. Dessutom hjälper det oss att finna nya vänner. Vi avskyr poststrukturalism och allt vad sanningsrelativism och ovetenskap heter. Vi studerar och förkovrar oss i avancerade ämnen för att möjligheternas dörrar ska öppna sig för oss. Och uppstår inte möjligheterna så skapar vi våra egna. nbsp;
Vi roar oss i studentvärlden när vi har tid för att en dag lämna den och aldrig återvända. Vi bygger vår egen självbild genom att läsa, diskutera, ifrågasätta, träna och konsumera. Vi är främmande för inordnandet av människor i klasser och dömer efter prestation, inte ursprung. Vi lär oss av andra men skapar våra egna vanor och värderingar. Vi söker inte trygga hamnar utan välkomnar kreativ förstörelse och spontan ordning. Vad andra människor gör med sina liv angår oss inte. Vi hjälper dem som är i nöd, men avstår från att moralisera.
En balansgång som försvåras av ständig tidsbrist och livets ibland bittra strider. Men handen på hjärtat, framtiden vilar i våra händer. Om vi inte gör vårt yttersta finns inga ursäkter. En utbildning är inte en garanti för något. Rigida arbetsmarknadsregleringar och höga skatter gör det onödigt svårt att hitta ett arbete. Men vi tog chansen att försöka skapa oss en bättre framtid, och det är värt risken i form av studielån och investerad tid.
Förresten är vi skyldiga våra hårt arbetande medmänniskor ett stort tack för att de betalar vår utbildning. Vi borde ha varit med och betalat. Vi har skral ekonomi men det oroar oss inte. Vad som än händer, har vi valt vår livsväg själva. Vi har endast oss själva att klandra eller tacka.

Vi vill uttrycka vårt gillande
över ett liv som karaktäriseras av nästintill oändliga möjligheter, tillförsikt, förhoppningar och en tilltagande självkänsla. Vi behöver inga företrädare så länge politikerna och deras mäktiga vänner lämnar oss ifred. Politikerna kan erbjuda oss polis, domstolar och andra basala tjänster, men vi glömmer aldrig vem som är herre i våra liv. Vi själva. Vi bryr oss om pengar i den utsträckning vi behöver dem, men håller icke-monetära värden minst lika högt. Vi känner igen oss i samhället och deltar i det offentliga samtalet på gemensamma villkor. Vi skapar vår egen värld, utan att för den sakens skull isolera oss.
Vi är nöjda med att vara studenter, men ser fram emot att bli vuxna. Vi tänker fortsätta vara så snälla vi kan: i en värld där allt är möjligt väljer vi det goda. Att känna, tänka, vilja och kunna gör livet magiskt.
Vi är unga och ambitiösa studenter och står för våra åsikter. Därför skriver vi våra namn. Det är det enda rätta.

nbsp;

Gustaf Dymov
Ordförande, Fria Moderata Studentförbundet

Jannes Jonschimms
Ordförande,
Fria Moderata Studentföreningen Uppsala


Annons

Annons

Läs mer

2022-05-19 14:21
Nästan alla partier lovar att prioritera klimatkrisen, men när det kommer till kritan är det bara Miljöpartiet de gröna…
2022-04-21 18:08
"Och innan Högerpartiet ens nämner ordet genus så är det hög tid att kolla i sina egna led – hur många kvinnor står på…
2022-04-21 14:23
"Det sker en politisering av universitetets verksamhet, och den sker mitt framför våra ögon. Detta är fakta, oavsett hur…