Annons
Annons

FI-studenter har på intet sätt varit avgörande vid valet av ny rektor


Det revolutionerande med valet av Eva Åkesson är inte att hon är kvinna – utan att hon inte är fostrad och verksam i Uppsala, skriver Hanna Victoria Mörck och Matilda Nilsson, två av hörandeförsamlingens ledamöter.

Uppsala universitet har valt rektor. Den utvalda har granskats av rekryteringsgrupp, hörandeförsamling, universitetets styrelse samt regeringen. Den bästa av kandidater ska finnas och väljas. Övriga kandidater var bra, men Eva Åkesson var den främsta. Nu råkar hon även vara kvinna, och det är förstås både roligt och viktigt att kvinnor och män får en god förebild som är just kvinna.
Det känns därför olustigt att kårpartiet FI-studenter nu insinuerar att Åkesson primärt blev vald därför att hon är kvinna, samt påstår att det är de som sett till att detta val möjliggjorts. Så är inte fallet. Vem som gjort vad är omöjligt att utreda och utan att förringa någons insats vill vi klargöra några saker. FI-studenter kan ha påverkat debatten, men de har på intet sätt varit en avgörande faktor.
Hörandeförsamlingen tillsattes vid en tidpunkt då FI-studenter inte var bildat än. Förslag på potentiella rektorer skedde tidigt i processen. Det var öppet att nominera men det var framförallt hörandeförsamlingen och rekryteringsgruppen som gjorde detta arbete. Rekryteringsgruppen vaskade fram fyra kandidater ur nomineringsmassan och hörandeförsamlingen röstade på Åkesson. Förberedelserna inför valet har utförts av många. Av studenter, lärare, fackföreningar och konsistoriets externa representanter. FI-studenters insats i processen var en röst av 64 i den avgörande omröstningen för rektor i hörandeförsamlingen. (FI-studenter fick överta ett mandat som representanten sedan avsade sig direkt efter rektorsvalet och önskade inte medverka i processen av prorektor).

Det som är revolutionerande med valet av akademikern Åkesson är inte att hon är kvinna, det är att hon inte är fostrad och verksam i Uppsala, trots en rådande uppfattning om att rektor ska väljas internt. För att komplettera Åkesson har universitetet till prorektor nu valt den interna kandidaten Anders Malmberg. Vi tror att denna ledarduo kommer att gynna universitetet, och få detta att fortsatt vara i akademisk framkant.
Uppsala studentkår har länge utgjorts av studenter och kårpartier som aktivt har arbetat för ett jämställt universitet där lika villkor ska gälla för alla, inför alla moment som utförs inom universitetet. Detta långvariga arbete har troligen bidragit till att lika villkor idag även gällde vid utnämningen av ny rektor. Vid stora orättvisor går det förstås att kvotera och laborera med system för att föra fram underrepresenterade grupper. Det kräver, för att fungera, en tilltro och en samsyn om att detta är något man ska göra. I detta fall har universitetet inte behövt överväga detta.
Därför vill vi sända ett stort tack till alla studentrepresentanter som genom åren arbetat för att detta ska vara möjligt

Matilda Nilsson
Hanna Victoria Mörck,
ledamöter i hörandeförsamlingen


Annons

Annons

Läs mer

2021-09-20 10:15
"De förslag som nu läggs fram av Moderata studenter är ingenting annat än en fortsättning på de senaste 30 årens…
2021-08-24 16:36
"Jag tycker det är rimlig att fråga sig om SFS är infiltrerat av bygglobbyn", skriver före detta kåraktiva Gustav…
2021-08-23 14:39
Lätta på tillgänglighteskravet, ta bort det kommunala planmonopolet och kasta ut de som inte studerar – det är några av…