Annons
Annons

Ni har rätt att ställa höga krav


Kårfullmäktiges största parti, UUS,ser gärna fler studenter på fullmäktigemötena i höst. De uppmanar alla att hålla koll på sin kår och ställa sina representanter till svars.

Vi från Uppsala universitets studenter (UUS) vill hälsa alla studenter välkomna till höstterminen 2012. Vi är en samling studenter som enas av intresset för att göra vår tid som studenter vid Uppsala universitet bättre och roligare. Därför har vi valt att engagera oss i Uppsala studentkår och ställde upp i kårvalet i våras.
När vi fick se resultatet från kårvalet; att var fjärde röstande student hade valt oss blev vi förstås överlyckliga. Men den glädjen ska nu omsättas i handling och ert förtroende omvandlas till konkret kårpolitik. Vi sitter i fullmäktige för att driva de frågor som ni röstade på och vi känner oss sporrade och är glada för att få starta ett nytt verksamhetsår på Uppsala studentkår med detta stöd.

Att få ett förtroende från en annan människa är något väldigt fint. Att vi fick så många röster tar vi som en bekräftelse på att det finns ett brett stöd för UUS som representanter, för vår syn på hur kåren bör organiseras samt att kårpolitik ska handla om påverkansbara och studentnära frågor. Att så många studenter ansåg oss värdiga att företräda er är glädjande och inspirerande.
UUS kommer arbeta hårt under året för att era röster ska göra skillnad, vi kommer jobba för att Uppsala universitet ska använda sina resurser på ett sätt som gynnar våra utbildningar mer, för att villkoren vid VFU/praktik ska förbättras och för att det ska bli lättare att hitta bostad i Uppsala, precis som vi lovade er under valkampanjen. Förtroendet som vi fått av er studenter innebär också att vi, som enda parti utan riksdagspolitisk anknytning, fått ett tydligt mandat att driva vidare frågan om hur kåren organiserar sig. Vi kommer jobba för att kårens högsta beslutande organ ska fokusera på studentfrågor, och inte fastna i diskussioner om frågor som inte berör våra utbildningar.

Vi vill också uppmana alla studenter att hålla koll på er kår. Vi finns till för er, och ni har rätt att ställa höga krav på oss. Du som student måste kunna se att din röst gör skillnad, och kunna utkräva ansvar från dina representanter. Vi vill samarbeta med de andra partierna i fullmäktige för att det ska bli lättare att kunna göra just detta. Vi skulle gärna se att fler studenter besökte kårens fullmäktige till exempel, och fick en inblick i vad det är vi sysslar med på våra möten.

Studenter ska ha det lättare att engagera sig i sin kår, en kår som jobbar för bättre studerandevillkor för studenterna vid Uppsala universitet

Att vara medlem i Uppsala studentkår är det lättaste sättet att säkerställa en positiv utveckling för sin studiemiljö och genom att rösta i kårvalet är du med och påverkar på vilket sätt denna utveckling ska ske. UUS vill rikta ett stort tack till alla som röstade i kårvalet och välkomna samtliga studenter vid Uppsala universitet till det nya läsåret


Annons

Annons

Läs mer

2019-12-17 09:52
Det är direkt provocerande att vissa kårer inte följer praxis för akademisk högtidsdräkt, menar före detta ordförande…
2019-12-10 11:13
Vårt matsvinn motsvarar värdet av en ny smartphone, skriver studenterna bakom SvinnTipset, som vill uppmana alla att…
2019-11-25 10:39
I år är det 30 år sedan Berlinmuren föll, Uppsala kommun borde hedra DDR-regimens offer genom att plocka bort…