Annons
Annons

Många får inte sin Ergo


Förutom distributionen behöver Ergos roll och uppdrag utredas, skriver UUS.

Du som just nu läser det här kanske har hittat Ergo på campus, på någon nation eller kanske i Uppsala studentkårs reception. Kanske läser du Ergo på nätet. Eller så hör du till de som har fått hem tidningen med posten. I så fall hör du till dem som distributionen når. Många studenter får inte tidningen hem i brevlådan, som de borde. UUS vill, som representanter för studenterna vid Uppsala universitet, ständigt verka för ett starkt studentinflytande. Ergo är ett viktigt redskap för att möjliggöra detta, men då måste också tidningen nå ut.

Uppsala studentkårs tidning Ergo har bevakat studenternas intressen sedan 1924. Den har gjort det som en oberoende och kritisk instans gentemot såväl Uppsala universitet som Uppsala studentkår. Innan 2010 var det obligatoriskt för alla studenter att vara medlemmar i en studentkår. Att ha en tidning som för studenternas del granskar att deras studentkår sköter sig var då mycket viktigt. Nu, när det inte längre är obligatoriskt att vara medlem, kanske det syftet inte spelar samma roll? Är Ergo studenternas tidning eller är Ergo Uppsala studentkårs medlemmars tidning? Är Ergo en informationskanal för kåren, ett medel för att rekrytera medlemmar, en oberoende, kritisk tidning för alla studenter vid Uppsala universitet eller en fristående tidning som drivs av egna journalistiska ambitioner?

Förutom att diskutera Ergos roll i den nya verkligheten behöver kåren också se över distributionen. Det verkar vara så att en hel del studenter inte får sin Ergo. Problemet är knappast nytt, men vi anser att det nu är god tid att utreda varför detta problem uppstår, hur vanligt det är och vad vi eventuellt kan göra för att vår tidning ska nå ut till de som ska få den.

Den 17 september är det dags för årets första kårfullmäktige. Till det sammanträdet har UUS lagt en motion om att ovan nämnda problemområden ska utredas av kårens tidningsutskott. Dessutom uppmanas tidningsutskottet att se över andra kommande utmaningar. Som vanligt ser vi gärna att alla ni studenter som är intresserade av den här eller andra studentfrågor kommer till fullmäktiges sammanträde som äger rum i Eva Netzelius-salen, Blåsenhus, den 17 september klockan 17.00.

nbsp;


Annons

Annons

Läs mer

2019-12-17 09:52
Det är direkt provocerande att vissa kårer inte följer praxis för akademisk högtidsdräkt, menar före detta ordförande…
2019-12-10 11:13
Vårt matsvinn motsvarar värdet av en ny smartphone, skriver studenterna bakom SvinnTipset, som vill uppmana alla att…
2019-11-25 10:39
I år är det 30 år sedan Berlinmuren föll, Uppsala kommun borde hedra DDR-regimens offer genom att plocka bort…