Fortsatta brister i trygghetssystemen


Uppsala studentkår och Saco studentråd beklagar att deras gemensamma skrift om social trygghet för studenter behövs.

I somras släppte Uppsala studentkår och Saco Studentråd tillsammans med Stockholms universitets studentkår och Umeå studentkår den åttonde upplagan av rapporten Fortfarande utbildning straffbart? I rapporten går vi igenom hur trygghetssystemen för stu- denter ser ut och kan – återigen – konstatera att det fortfarande finns stora brister. Vi hade hoppats att förra upplagan av rapporten skulle vara den sista men tyvärr var även denna rapport nödvändig då situationen fortfarande är ohållbar för många studenter.

Just nu pågår den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, som ska se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Utredningen skulle vara färdig i maj 2013, men regeringen har förlängt utredningstiden till januari 2015. Socialförsäkringsfrågan har behandlats i två stora utredningar de senaste åren. Nu måste något hända. Oavsett politisk färg har Sveriges regeringar inte tagit sitt ansvar då socialförsäkringssystemet fortfarande har alltför stora brister.

För att nämna ett par exempel kan studenter fortfarande inte vara deltidssjukskrivna. Dessutom förlorar de som börjar studera och inte tar studiemedel sin sjukpenninggrundande inkomst. Innebörden blir att om en nybliven Uppsalastudent – som tidigare arbetat och sparat för att ha råd med sin utbildning – inte tar studiemedel, så faller hela SGI:n bort. Detta är fullkomligt orimligt. Med fördröjningen av socialförsäk- ringsutredningen tar det ännu längre tid innan det finns lösningar på de många allvarliga problem studenter möter.

Det finns också en stor risk att studenter faller mellan stolarna, då det idag inte finns något entydigt ansvar för var informationen ska komma ifrån. För att veta sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter krävs det att du tar kontakt med ett flertal olika myndigheter, och det är inte ovanligt att Försäkringskassan och CSN ger olika information. Detta sätter rättssäkerheten ur spel. Vem har ansvar för studenternas situation? Någon måste ta ansvar för att det finns tydlig information och praxis i dessa frågor.

Ännu ett exempel på brister i trygghetssystemen är att doktorander inte får anställning. Istället för doktorandtjänst tvingas de att ha utbildningsbidrag, vilket utesluter dem från de vanliga socialförsäkringssystemen. Uppsala universitet är ett av de sista större lärosätena i Sverige som ännu inte fattat beslut om att avskaffa utbildningsbidragen.

I vår rapport problematiseras också begreppet genomströmmning vilket är något som den nuvarande regeringen har velat ska öka – studenter ska ta sin examen snabbare. Bland annat har kraven för att få och fortsatt få studieme- del stramats åt. Men som vi kan visa i vår rapport är det, snarare än hårdare krav, säkra trygghetssystem och högkvalitativ utbildning som krävs för att studenter ska kunna högprestera. Detta är frågor som i grunden rör hela systemet för högre utbildning: välmående studenter presterar bättre vilket ökar genomströmningen. Men att Fortfarande utbildning straffbart? släppts igen är ett smärtsamt tydligt tecken på att bristerna i trygghetssystemen för studenter fortfarande är mycket stora.

Den 23:e oktober klockan 12.00– 13.30 kommer vi att presentera och diskutera rapporten i Uppsala, i Betty Pettersson-salen, Blåsenhus. Vi bjuder på lunchmacka. Välkomna

Klara Ellström, ordförande, Uppsala studentkår
Magnus Olofsson, vice ordförande med studiesocialt ansvar
Yasmin Hussein, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar
Maria Ehlin Kolk, ordförande, Saco studentråd


Annons

Annons

Läs mer

2023-11-28 08:47
"Vi uppmanar universitetet att respektera oss nog för att ge alla humanistiska studenter en yta för kunskapsinlärning…
2023-11-13 09:32
"Många tvingas tacka nej för att det helt enkelt inte finns någonstans att bo", skriver Hannes Snabb, riksordförande…
2023-10-16 09:47
"Alla - inklusive Uppsala universitet och Uppsalas politiker - måste göra mer för att vårt ekonomiska system ska…