Annons
Annons

Ta tillvara på sektionerna


Större inflytande över kårens verksamhet genom egna mandat i fullmäktige, kräver ordförandena för samtliga av kårens sju sektioner.

I och med kårobligatoriets fall i juli 2010 så påbörjades en stor omorganisation av Uppsala studentkår med syfte att synliggöra och förankra kårens verksamhet bland studenter och lokala studentföreningar vid Uppsala universitet. Omorganisationen innebar en sektionalisering av kårens verksamhet och resultatet blev sju stycken sektioner. Våra verksamheter skiljer sig mycket åt men den studiebevakande verksamheten är vår gemensamma grund.

Vi i sektionerna arbetar dagligen med studenter, studentföreningar och studieråd ute på universitetet, men det vi saknar är möjligheten att kunna påverka de beslut som tas på centralnivå. Vi känner en saknad av att inte kunna ha större inflytande över kårens centrala verksamhet.

Sektionaliseringen har inneburit många förändringar för kåren, då det handlar om att förlägga delar av verksamheten utanför kårhuset. Denna förändring har ställt höga krav på kommunikation mellan studentrepresentanter, sektioner och kåren centralt. I dagsläget är glappet mellan den centrala och de lokala verksamheterna alldeles för stort och vi som arbetar med sektionerna ser detta som mycket problematiskt. Mycket information försvinner på vägen, i bägge riktningar.

Kårfullmäktige, som är kårens högsta beslutande organ, beslutar om kårens åsiktsprogram och verksamhet samt vilka som ska sitta i kårstyrelsen och vilka som ska representera oss studenter i en rad viktiga beslutande och beredande organ vid vårt universitet. Fullmäktige består av 41 ledamöter som väljs vid det årliga kårvalet där alla kårmedlemmar har rösträtt. Valet baseras idag på ett listvalssystem och de som blir valda till fullmäktige representerar olika politiska partier. I dagsläget har inte sektionerna något formellt inflytande eller några mandat i fullmäktige, utan endast närvaro- och yttranderätt på mötena.

Den 25 oktober i år antog fullmäktige en verksamhetsplan enligt vilken kåren under året ska ”arbeta för att öka sektionernas inflytande i Uppsala studentkårs fullmäktige”. På samma möte beslutades även att ge sektionerna varsitt mandat i fullmäktige. Då detta rör sig om en stadgeändring kommer det dock behövas ytterligare ett beslut nu i december innan sektionerna formellt får rösträtt i fullmäktige.
Att ge sektionerna varsitt mandat är ett tydligt sätt att verkställa detta mål. Att ge oss formellt inflytande i fullmäktige anser vi är ett nödvändigt steg i att förankra kårens verksamhet bland studenter och studentföreningar vid vårt universitet. Det är viktigt att kåren värdesätter och stärker sektionerna då en stor del av organisationens dagliga verksamhet ligger här.

Det är viktigt att sektionerna får representeras i fullmäktige då de kommer bidra till att även lokala frågor kommer belysas. Det kommer leda kåren närmre studenterna och studenterna närmre kåren. Om förslaget röstas ner är vi övertygade om att det kommer att uppstå en stor besvikelse bland sektionerna och dess studenter. Vi uppmanar därför fullmäktige att ta tillvara på sektionerna och visa att Uppsala studentkår tror på den sektionalisering som inleddes för snart tre år sedan.

Vi uppmanar även er studenter att komma till nästa fullmäktigemöte den 17 december klockan 17 i Ihresalen på Engelska parken.

nbsp;

Michelle Andersson, ordförande Samhällsvetenskapliga sektionen
.

Sofia Magdalena Olofsson, ordförande Humanistiska sektionen.

Fredrik Härlin, ordförande Teknisk-naturvetenskapliga sektionen
.

Marcus Svanberg, ordförande sektion LÄRA
.

David Sucasas Gottfridson, ordförande Ekonomiska sektionen
.

Sofia Bergman, ordförande Medicinska sektionen
.

Christopher Sina Faroghi, ordförande Juridiska studieråde.


Annons

Annons

Läs mer

2020-05-26 10:43
"UUS ser inte att det enda som man kan göra, och som betyder något, är att ändra på fullmäktige, utan UUS jobbar med små…
2020-05-25 10:47
UU-lektor anmäls för att ha använt ett förbjudet ord. Student får repressalier efter att ha kritiserat en av SLU:s…
2020-05-20 15:45
"Det framstår som obegripligt att UUS har övergett sitt långsiktiga mål om att reformera valsystemet." Före detta…