Annons
Annons

Framtidens studentinflytande enligt UUS


Sektionsmandat i stället för partipolitiska listor och UTN som egen kår. Det är två vallöften som Uppsala universitets studenter (UUS) går till val på i vår, skriver Sofia Bergman och Fredrik Pettersson, representanter för partiet.

I maj 2012 initierade Uppsala studentkår en studentomrösning bland studenterna på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, för att ta reda på vilken organisation de vill ha som sin studentkår. Undersökningen genomfördes den 12-18 november i samarbete med UTN. Utfallet blev att 40 procent av studenterna röstade, och 78 procent av dem valde UTN. Trots detta beslutade ett oeningt fullmäktige att bortse från resultatet och agera som om omröstningen aldrig hade ägt rum. Vi i UUS ser dock inget skäl till att bortse från omröstningens resultat, som vi tycker gav ett tydligt utfall till UTN:s fördel. Vi anser istället att Uppsala stundentkårs fullmäktige bör ta ansvar för de tidigare beslut man fattat, och i enlighet med dessa och medlemsundersökningen inte ansöka om kårstatus för TekNat.

UUS har länge arbetat för att Uppsala studentkår ska decentraliseras genom sektionalisering. En del i det är att vi vill att det högsta beslutande organet - fullmäktige - ska delas upp enligt de sektioner som Uppsala studentkår sedan tre år tillbaka består av. Sektionerna är baserade på hur många studenter som studerar vid respektive fakultet. Studerar du vid en fakultet som utgör 15 procent av studenterna vid Uppsala universitet skulle du alltså ha motsvarande representation i kårens högsta organ. Du som vill sitta i fullmäktige kan då ställa upp i val bland dina medstudenter, och tala om för dem vad du vill påverka, vilka dina idéer är och - om du vill - vilken politisk ideologi du har. Anledningen till att vi vill se denna förändring är att kåren idag styrs av ett organ som låser sig i blockpolitik, och de viktiga frågorna om våra utbildningar hamnar i skymundan. Kortfattat kan detta sammanfattas som att UUS vill att utbildningspolitiken ska ta mer plats och att partipolitiken ska ta mindre plats. nbsp; nbsp;

Utifrån de åsikter vi beskrivit här vill vi från UUS passa på att gå ut med två tidiga vallöften om vad vi vill genomföra om vi får ert stöd inför nästa verksamhetsår. För det första vill vi förändra fullmäktige till att baseras på sektionsmandat istället för partipolitiska listor. Vi vill alltså att 2013 ska vara det sista valet som vi och de andra partierna går till val på det sätt som sker idag. Alla de drivna och duktiga personerna som finns på partiernas listor kan fortsätta ställa upp till val i framtiden, men då i sin sektion. Varje sektion inom Uppsala studentkår skulle då ansvara för att på demokratiskt sätt välja representanter till kårens högsta beslutande organ. Vi tror inte att det behövs fler utredningar eller att kårens sektioner behöver längre tid för att etablera sig och bereda sig för att ta ansvar för sina studenter.

För det andra vill vi, i det fall att konsistoriet beslutar att inte ge UTN kårstatus, att Uppsala studentkår, i enlighet med de befogenheter som ges av högskoleförordningen, avsäger sig kårstatusen för teknisk- naturvetenskapliga-fakulteten från och med den första januari 2014. Självfallet skulle detta i så fall ske i samråd med UTN.

Det här handlar om stora förändringar som vi tycker behövs göras. För att kunna genomföra dem behöver vi dock ditt stöd.

För att kunna rösta i kårvalet måste du vara medlem i Uppsala studentkår senast den första mars. Bli medlem och använd din studentröst i kårvalet 2013

Sofia Bergman, Ordförande UUS
Fredrik Pettersson, förstanamn för UUS i fullmäktige


Annons

Annons

Läs mer

2019-10-28 13:42
”Att rösta på ett opolitiskt parti eller kandidat är att köpa grisen i säcken”, skriver representanter för Laboremus som…
2019-10-28 11:04
Studenter mår psykiskt sämre än andra grupper i samhället och allt fler studenter och doktorander drabbas av psykisk…
2019-10-01 10:54
”Att ha varit engagerad i föreningar, utskott eller styrelser väger i många fall lika tungt som att ha höga betyg”,…