Annons
Annons

Replik på Piratstudenternas debattinlägg 16/1Den modell som vi vill införa skulle innebära såväl frihet att organisera sig som frihet att inte organisera sig skriver representanter för kårpartiet Uppsala universitets studenter.

Ansvarstagande kår och frihet för engagemang

Uppsala universitets studenters (UUS) vallöfte är i grund och botten inte ett löfte om egen kår för Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN), det är ett löfte om ansvarstagande och respekt för demokrati inom Uppsala studentkår (US). Att UUS värnar om UTN som egen kår är en konsekvens av att vi vill ta ansvar för det löfte vi i Uppsala studentkår gav studenterna.

Genom att besluta om att genomföra en omröstning, samt att den skulle vara beslutande istället för rådgivande, har Uppsala studentkårs fullmäktige visat studenterna att frågan om vilken organisation som ska representera TekNat-studenterna gentemot universitetet inte ska avgöras i varken US eller UTN:s fullmäktigen och inte heller i universitetets styrelse. Dessa beslut innebar ett löfte till studenterna vid fakulteten att de själva, i ett direkt val, skulle få avgöra vem som skulle föra deras talan. Det här är ett löfte som US har svikit. TekNat-studenterna svarade klart och tydligt, i en väl genomförd omröstning, att de vill representeras av UTN istället för US. UUS har ett stort ansvar för att Uppsala studentkår inte är den kår som TekNat-studenterna valt, eftersom att vi suttit i styrelsen många år. Vi har inte gjort tillräckligt mycket tillräckligt fort för att studenterna skulle bli nöjda. Det är tråkigt att bli bortvald, men vi accepterar det och vill nu fokusera på att skapa goda samarbeten och bygga en starkare studentkår.

UUS har en vision och ett vallöfte om större frihet för engagemang och högre representativitet i fullmäktige, genom ett reformerat valsystem. Fördelen som Piratstudenterna tar upp i Ergo den 16 januari med dagens listvalssystem, och som det systemet i teorin har, bibehålls med det system som vi förordar. Förändringen skulle dock innebära ännu fler fördelar.

Den modell som vi vill införa skulle innebära såväl frihet att organisera sig som frihet att inte organisera sig. Inget skulle hindra Piratstudenterna att ställa upp med en gemensam valplattform, där deras representanter kan väljas vid respektive sektion inom Uppsala studentkår. Samtidigt skulle ingenting hindra den enskilda student som vill representera sina kursare eller driva en hjärtefråga att kandidera till fullmäktige. Denna student skulle kunna göra detta utan att vare sig behöva jämka sig med ett åsiktsprogram och bevisa sin duglighet inför en partiledning eller bilda ett eget parti. Det skulle räcka med att bli vald av studenterna för att representera studenterna.

Sofia Bergman, ordförande i UUS
Fredrik Pettersson, första namn i fullmäktige


Annons

Annons

Läs mer

2019-12-17 09:52
Det är direkt provocerande att vissa kårer inte följer praxis för akademisk högtidsdräkt, menar före detta ordförande…
2019-12-10 11:13
Vårt matsvinn motsvarar värdet av en ny smartphone, skriver studenterna bakom SvinnTipset, som vill uppmana alla att…
2019-11-25 10:39
I år är det 30 år sedan Berlinmuren föll, Uppsala kommun borde hedra DDR-regimens offer genom att plocka bort…