Annons
Annons

Bostad ska inte vara en klassfråga


Den borgliga regeringen och dito alliansen i Uppsala har inte prioriterat bostadsfrågan, skriver företrädare för Socialdemokraterna.

Nu börjar höstterminen vid Uppsalas två universitet och som under alla andra år kommer larmen om bostadskaos för studenter. För oss Socialdemokrater är bostadsfrågan ett politiskt ansvar. För att lösa den ohållbara bostadssituationen för studenter krävs en handlingskraftig politik som prioriterar bostadsfrågan. Idag görs det alldeles för lite för att få bukt med problemen. Den borgerliga alliansen sätter ständigt nya siffror för bostadsbyggandet i kommunen men utan att leva upp till dem.

Vi Socialdemokrater vill att Uppsala kommun ska vara en hållbar kommun för våra studenter att studera, leva och förhoppningsvis stanna kvar i efter studierna. Då är en fungerande bostadsmarknad en grundläggande förutsättning. Verkligheten vittnar dock om det motsatta. Uppsala har längst kötid på studentbostad i landet. I hela 124 veckor kan studenterna få köa till en bostad. Uppsala studentkår har i en undersökning visat att hela 14 procent av studenterna avråder andra från att studera i Uppsala på grund av den svåra bostadssituationen. Därtill svarar 16 procent att osäkerheten gällande sin bostadssituation påverkar deras studier negativt. Att inte kunna få en bostad är både betungande för den enskilde individen, men hotar även i det långa loppet både Uppsalas och Sveriges tillväxt om fler studenter behöver avstå sin studieplats på grund av bostadsbristen.

När det inte finns tillräckligt med studentbostäder hänvisas studenten till Sveriges näst dyraste bostadsrättsmarknad. Detta förstärker den redan starka sociala snedrekryteringen till högskolan. Det ska inte vara en klassfråga vem som får bostad i Uppsala. Därför borde Uppsala inrätta en bostadsförmedling som aktivt hjälper till att fördela och förmedla bostäder. Det är ett orimligt att en stad med 200 nbsp;000 invånare saknar en bostadsförmedling. För att också på lång sikt komma åt bostadsbristen vill vi socialdemokrater att kommunen ska bedriva en mer aktiv markpolitik och därmed öka möjligheterna att öppna för variation i bebyggelse och verksamheter. Detta är nödvändigt om kommunen ska kunna uppnå målet att andelen hyresrätter ska vara minst 30 procent. Dessa är konkreta verktyg att förbättra bostadssituationen i Uppsala.

Bostadssituationen är en konsekvens av vilken politik som förs och på samma sätt är politik verktyget för att få bukt på problemen. Den borgliga regeringen och den borgerliga alliansen i Uppsala har inte prioriterat denna fråga och har således svikit en del av Sveriges framtid. Bostadsfrågan får dock inte endast bli en medial fråga runt terminsstarterna. nbsp; Vi behöver på alla politiska nivåer arbeta mer långsiktigt för en ansvarfull och handlingskraftig bostadspolitik. För dagens bostadslösa studenter, för unga som är på väg ut på bostadsmarknaden, och för individer som vill etablera sig i Uppsala krävs en ny färdriktning.

Marlene Burwick, socialdemokratiskt kommunalråd i Uppsala

Peter Byström, ordförande Laboremus, S-studenter i Uppsala

Ardalan Shekarabi, riksdagsledamot


Annons

Annons

Läs mer

2020-05-26 10:43
"UUS ser inte att det enda som man kan göra, och som betyder något, är att ändra på fullmäktige, utan UUS jobbar med små…
2020-05-25 10:47
UU-lektor anmäls för att ha använt ett förbjudet ord. Student får repressalier efter att ha kritiserat en av SLU:s…
2020-05-20 15:45
"Det framstår som obegripligt att UUS har övergett sitt långsiktiga mål om att reformera valsystemet." Före detta…