Annons
Annons

Lämna över kårstatusen till UTN


Uppsala studentkår beslutade att låta studenterna vid teknatfakulteten rösta om vem som skulle företräda dem. Resultatet var tydligt: UTN. Det skriver tre studenter från UUS – som nu lägger en motion om att US ska avsäga sig kårstatus på teknatfakulteten till förmån för UTN.

Frågan om vilken organisation som ska vara kår för studenterna på den teknisk- naturvetenskapliga fakulteten i Uppsala har dragits i långbänk. Uppsala studentkår (US) och Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) har länge diskuterat och debatterat frågan. Uppsala studentkårs fullmäktige beslutade enhälligt i maj 2012 att anordna en omröstning bland studenterna på fakulteten. Tanken var att låta en större grupp studenter än de som är engagerade i US eller UTN avgöra frågan. Undersökningen genomfördes i november samma år i samarbete mellan US och UTN. Nästan 3 000 studenter deltog i omröstningen, vilket motsvarar ca 40 procent av de aktiva studenterna. 78 procent la sin röst på UTN som kår på TekNat, och 12 procent röstade på US. 10 procent nbsp; röstade blankt.

Vi i UUS anser att resultatet var tydligt. Studenterna hade valt UTN framför den kår som vi själva är engagerade i. Som vi tidigare framhållit så är det förstås tråkigt att bli bortvald, men vi anser att US måste acceptera utfallet av omröstningen. Trots det tydliga resultatet beslutade ändå US att söka kårstatus för teknat-fakulteten. Detta efter en intensiv debatt under ett välbesökt fullmäktige, då argumenten för varför omröstningens resultat skulle respekteras tyvärr inte nådde fram till alla ledamöter.

Så, nu låg beslutet hos universitetet. I februari kom beskedet från konsistoriet, Uppsala universitets styrelse, som med avseende på den genomförda studentomröstningen och respektive organisations medlemsantal, beslutat att kårstatus för teknat-fakulteten skulle tillfalla UTN. US dåvarande styrelse valde att överklaga beslutet hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) som beslutade att bifalla överklagan. ÖNH hänvisade till det faktum att US hade fler medlemmar bland de aktiva studenterna på fakulteten. I och med att överklagan bifölls revs konsistoriets beslut upp och US är således studentkår för teknat-fakulteten idag.

UUS gick redan i januari ut i Ergo med vallöftet att om US får kårstatus för teknat-fakulteten skulle vi avsäga oss densamma, under förutsättningen att UTN tar över ansvaret. Trots alla turer fram och tillbaka står vi fast vid att US borde ha lyssnat på studenterna, och inte sökt kårstatus för teknat-fakulteten. UUS lägger därför en motion till fullmäktige den 16 september om att avsäga oss kårstatusen för teknatfakulteten från och med vårterminen 2014. Vi är övertygade om att studentinflytandet vid Uppsala universitet kommer att bli både starkare och vassare i det nya kårlandskapet som då kan skapas.


Linnéa
Gyllingberg, UUS.

David
Höjenberg, UUS.


Henrik
Thorsell, UUS.


Annons

Annons

Läs mer

2019-11-25 10:39
I år är det 30 år sedan Berlinmuren föll, Uppsala kommun borde hedra DDR-regimens offer genom att plocka bort…
2019-11-21 10:56
En av svensk högskola största och mest långvariga misslyckanden är arbetet med breddad rekrytering. Trots stor…
2019-11-20 11:50
En politisk kår är viktigare än någonsin. Men det handlar inte om en partipolitisk kår, utan en kår förankrad i…