Annons
Annons

Bostadsfrågan högst på agendan


Flera kösystem ger ökad mångfald och fler möjligheter. En gemensam bostadsförmedling skulle därför inte lösa bostadsbristen – tvärtom. Det menar företrädare för Moderaterna och Moderata studenter i en replik till socialdemokraterna i Ergo nummer 7.

Moderaterna prioriterar bostadsfrågan. Bostadsfrågan står tillsammans med jobb, välfärd och trygghet högst på vår agenda varje dag.

Uppsala växer och det gläder oss, hittills i år har vi blivit 670 nya invånare. Vi vill att Uppsala ska kunna ha 250 000 invånare år 2030. Med vår positiva utveckling behöver det byggas fler bostäder i Uppsala, för såväl studenter som barnfamiljer och äldre. nbsp; Nya moderaterna arbetar aktivt och målmedvetet för att åstadkomma just detta. Idag finns cirka 12 000 studentbostäder i Uppsala kommun, senaste åren har vi fattat beslut om ungefär 1 800 nya studentlägenheter som nu finns i lagakraftvunna detaljplaner. Ett aktivt och proaktivt arbete har lett till att fler bostadsaktörer nu etablerar sig i Uppsala. En del av dem bygger särskilt för studenter och unga vuxna.

Socialdemokraterna tror att en bostadsförmedling skulle lösa bostadsbristen. Vi tror att det är precis tvärt om. Flera kösystem skapar fler möjligheter och en större mångfald. Att endast kötid ska kunna avgöra vem som får en bostad tycker inte vi är rimligt. Det finns många hyresvärdar på studentbostadsmarknaden i Uppsala. För att öka tillgängligheten till dem har Uppsala kommun tillsammans med studentkårerna och Uppsala universitet initierat bostadsportalen studentboet.se. Vi stödjer också regeringens beslut om att göra det enklare att få hyra en bostad i andra hand vilket har lett till många nya bostadsmöjligheter i Uppsala och vi välkomnar detta.

Förutom att vi arbetar hårt för att det ska byggas fler bostäder har vi underlättat övergången från studentboende in i ordinarie bostadsmarknad. Genom kommunala Uppsalahem AB har vi gjort det möjligt för de som köar till eller har studentbostad att tillgodogöra sig kö- eller bostadstiden i Uppsalahems ordinarie bostadsbestånd.

Den allmänna situationen på bostadsmarknaden i Uppsala gör det svårt för många att etablera sig. Vid terminsstarterna, särskilt på hösten, blir matchningsproblematiken extra påtaglig och många studenter har svårt att hitta ett boende som överensstämmer med önskemålen. I Uppsala har varannan helårsstudent tillgång till en studentbostad. I jämförelse med andra storstäder är det en bra siffra, men vi är inte nöjda för det. Därför ser vi till att fler bostäder byggs i Uppsala. Till skillnad från Socialdemokraterna säger vi inte nej till en enda bostad i Uppsala.

Ulrika Karlsson (M)
riksdagsledamot

Fredrik Ahlstedt (M)
kommunstyrelsens ordförande

Edvin Alam
ordförande Moderata Studenter Uppsala


Annons

Annons

Läs mer

2019-12-17 09:52
Det är direkt provocerande att vissa kårer inte följer praxis för akademisk högtidsdräkt, menar före detta ordförande…
2019-12-10 11:13
Vårt matsvinn motsvarar värdet av en ny smartphone, skriver studenterna bakom SvinnTipset, som vill uppmana alla att…
2019-11-25 10:39
I år är det 30 år sedan Berlinmuren föll, Uppsala kommun borde hedra DDR-regimens offer genom att plocka bort…