Annons
Annons

Heimdal ger SD en arena


Nu i dagarna ska Sverigedemokraternas ställföreträdande partiledare Mattias Karlsson föreläsa på föreningen Heimdal. Detta ser vi i Laboremus, Socialdemokratiska studenter i Uppsala, som mycket olämpligt. Genom att bjuda in Karlsson bidrar nämligen Heimdal till en normalisering av den typ av intolerans och främlingsfientlighet som Sverigedemokraterna står för, genom att skapa ytterligare en arena för deras polariserande propaganda.

Enligt oss är Sverigedemokraterna ett parti som uppvisar nyfascistiska drag. De målar upp en verklighetsbild där nationen och dess särart måste räddas från förfall, där nationalismen och dess särdrag ska stärkas, och där några av de viktigaste medlen är minskad invandring och assimilering av andra kulturer. Detta parti har Heimdal nu valt att ge utrymme inom ramen för sin verksamhet. Varför, frågar vi oss. Självklart anser vi att alla ska ha rätt att yttra sig och framföra sin politik i det offentliga rummet, men det är stor skillnad mellan detta och att aktivt ge dem en megafon.

Vidare kan vi även konstatera att Karlsson som talare, snarare än ämnesvalet, verkar ha varit prioriterat för denna föreläsning då ämnet länge var oklart och meddelades ganska långt efter att föreläsningen utlystes. Detta tyder på att föreningen såg det som ett värde i sig att bjuda in Karlsson. När det kommer till det slutliga ämnesvalet, “Behovet av en svensk, konservativ rörelse” finns det självklart många andra mindre kontroversiella föreläsare de kunnat välja. Att dessutom inkludera Sverigedemokraterna i den konservativa rörelsen bidrar dessutom ytterligare till en normalisering av partiet.

Det är mycket förvånande att Heimdal väljer att ge en av de högsta företrädarna för detta parti en så tydlig plattform, inte minst med tanke på föreningens förflutna. I slutet av 30-talet bestod föreningens styrelse av ett flertal personer med öppet antisemitiska värderingar och flera styrelsemedlemmar var drivande såväl inför som under det uppmärksammade Bollhusmötet.

Mot bakgrund av allt detta menar Laboremus att det tydligaste sättet för Heimdal att göra upp med sitt förflutna och visa att föreningen vill stå upp för ett öppet och inkluderande samhälle är att vägra bidra till normaliseringen av partier som Sverigedemokraterna.

Styrelsen för föreningen Laboremus, den socialdemokratiska studentföreningen i Uppsala


Annons

Annons

Läs mer

2020-05-26 10:43
"UUS ser inte att det enda som man kan göra, och som betyder något, är att ändra på fullmäktige, utan UUS jobbar med små…
2020-05-25 10:47
UU-lektor anmäls för att ha använt ett förbjudet ord. Student får repressalier efter att ha kritiserat en av SLU:s…
2020-05-20 15:45
"Det framstår som obegripligt att UUS har övergett sitt långsiktiga mål om att reformera valsystemet." Före detta…