Annons
Annons
Uppsala studentkår måste förändras eller försvinna, menar kårpartiet UUS.

”Förändras eller försvinna”


På sikt hopplöst för Uppsala studentkår att förhindra splittring om man inte förändrar organisationen, skriver företrädare för kårpartiet UUS.

Det är återigen dags för kårerna att söka kårstatus, alltså se vilken organisation som ska representera vilka studenter. Uppsala studentkår har idag kårstatus för medicinska fakulteten och vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, men det finns andra föreningar som kommer söka kårstatus för delar av det området. Vem som blir kår kommer då beslutas baserat på hur många som är medlemmar på respektive område. Det är på sikt en hopplös kamp för Uppsala studentkår, sker ingen radikal förändring kommer kåren inte finnas kvar.

Så hur hamnade vi här? Varför finns det föreningar som känner att de kan representera studenterna bättre? Den frågan måste Uppsala studentkår ställa sig.

Det hela tror vi beror på hur organisationen Uppsala studentkår är uppbyggd och det klimatet det skapar. När det är val i Uppsala studentkår röstar man på partier i en valkrets, varav de flesta partier har anknytning till ett eller flera rikspartier. Utifrån resultatet väljer man ordförande och styrelse som representerar en majoritet.

Det är inte som i kommuner där kommunstyrelsen ofta består av både majoritet och opposition. Det som ofta händer är att majoriteter skiftar mellan år vilket minskar långsiktigt arbete.

Eftersom man är vald med mandat grundat på vilken politisk färg man har är det också mycket sådant som diskuteras i kåren och viktiga studentfackliga frågor utan klar höger/vänster-profil får ofta ingen naturlig plats. Till exempel låg det på senaste fullmäktige ett förslag från styrelsen till åsiktsprogram som helt saknade åsikter kring verksamhetsförlagd utbildning, dagens system garanterar inte att det finns ett medvetande i fullmäktige om den frågan.

Eftersom fullmäktige består av partier är rekryteringsbasen för att hitta engagerade till förtroendeuppdrag och studentrepresentantsuppdrag ofta låst till partierna.

Fullmäktige kommer också långt ifrån de lokala grenar som kåren har i sektionerna för att man inte har något intresse av dem för man saknar mandat därifrån.

Kort sagt har systemet skapat en kår där det är svårt att bli engagerad och den beslutande församlingen saknar lokal förankring. Det är inte konstigt att studenter då vänder sig till lokala föreningar för att få sin röst hörd.
Det som behövs göras är att ändra hur man väljer till fullmäktige. Vi förordar personval med sektionerna som valkretsar. På det sättet skapas naturligt en lokal förankring där det känns som att det är idé för de lokala sektionerna att engagera sig centralt och rätt sorts frågor kommer upp på agendan. Sektionsråden kommer även mer aktivt kunna vara en del av kårvalet, dels hitta engagerade och att få folk att rösta. För att få bukt med kontinuitetsproblematiken föreslår vi även överlappande mandatperioder till styrelsen. Med dessa åtgärder hoppas vi att kåren kan återfå förtroendet hos de studenter vi representerar.

För att ändra på detta måste två tredjedelar av fullmäktige rösta för ett sådant förslag, det kan lättast säkras genom att engagera sig i UUS och rösta på oss i kårvalet.

Kårpartiet Uppsala universitets studenter, UUS


Annons

Annons

Läs mer

2019-12-17 09:52
Det är direkt provocerande att vissa kårer inte följer praxis för akademisk högtidsdräkt, menar före detta ordförande…
2019-12-10 11:13
Vårt matsvinn motsvarar värdet av en ny smartphone, skriver studenterna bakom SvinnTipset, som vill uppmana alla att…
2019-11-25 10:39
I år är det 30 år sedan Berlinmuren föll, Uppsala kommun borde hedra DDR-regimens offer genom att plocka bort…