Annons
Annons
Vilken riktning ska Uppsala studentkår ta?

Kårens kommande verksamhetsår


De tre kårpartier som röstat fram Uppsala studentkårs nya styrelse berättar om prioriteringarna för kommande verksamhetsår.

Uppsala universitets studenter (UUS) och S-Studenter (S) har efter en överenskommelse med Allians för kåren (AFK) bildat en styrelse för Uppsala studentkårs kommande verksamhetsår. Den nya styrelsen består av ledamöter från UUS och S samt ledamöter som inte är partianknutna, utan som har valts in för sitt engagemang och sin erfarenhet av arbete i sektioner och studentföreningar. I överenskommelsen ingår att arbeta med följande frågor under året.

Först och främst kommer vi att arbeta för att stärka, skydda och synliggöra kårens kärnverksamhet, det vill säga studiebevakningen lokalt såväl som centralt och studentrepresentationen vid Uppsala universitet. Styrelsen kommer att ta ett tydligt personalansvar och skapa ett starkare skyddsnät för våra förtroendevalda vilket också minskar risken att studenter hamnar mellan stolarna vid till exempel avhopp eller sjukskrivningar.

Många studenter upplever en orimligt stor stress som försvårar studierna och ibland leder till sjukskrivningar och avhopp. För att motverka den utbredda psykiska ohälsan krävs insatser som underlättar i hela studentens vardag: allt ifrån kurser i studieteknik och lugna arbetsplatser på campus till en trygg ekonomi och bostadssituation. Samtidigt går arbetet med att motverka diskriminering och kränkande särbehandling alltför långsamt på Uppsala universitet. Ett respektfullt bemötande och välfungerande stöd för utsatta studenter är en rättvisefråga för varje student, medan ett klimat där alla röster kan göra sig hörda är en kvalitetsfråga för hela universitetet. För att säkerställa att kåren är drivande i dessa frågor fortsätter vi att arvodera en jämlikhetsansvarig på kårens kansli.

Uppsala studentkår har under flera år kämpat med att få en budget i balans och tidningen Ergo är idag en stor utgift för kåren. När medlemssiffrorna för Uppsala studentkår dessutom minskar måste Ergo nu få en hållbar lösning i både ägarskap och finansiering för att säkra tidningen för alla Uppsalas studenter.

Under detta verksamhetsår har två föreningar beviljats kårstatus och brutit sig ut ur Uppsala studentkår. För att vi ska kunna utvecklas som organisation måste vi våga vara självkritiska. Kårens framtida organisation blir därmed en av de största frågorna att utreda under kommande år. Vi vill tillsätta en bred arbetsgrupp där alla kårpartier och sektioner ingår för att grundligt undersöka den framtida organisationsformen. När kårens framtid utreds kommer förutsättningarna för studentinflytandet på hela universitetet att behöva ses över. Därför måste utredningen belysa fördelar och nackdelar med flera olika lösningar, däribland att omorganisera studiebevakningen inom kåren, eller att ge andra kårer ansvar för delar av kårens verksamhetsområde. Det viktigaste är att garantera ett fungerande studentinflytande såväl lokalt som centralt vid universitetet och arbeta för att skapa samarbeten som gör att det finns en stark central studentpåverkan. Parallellt med detta ska samtalen med de andra kårerna fortsätta så att vi tillsammans kan ta fram en så handlingskraftig modell som möjligt för att säkra en stark och enad studentröst. Beslut gällande framtida förändringar av vår organisation ska vila på en transparent och gemensam utredning.

Vi är övertygade om att ett brett samarbete mellan såväl kårpartier, sektioner, kårer och studentföreningar är rätt väg att gå för att säkra studenternas inflytande och intresse vid Uppsala universitet.

nbsp;

S-Studenter (S)
Uppsala Universitets Studenter (UUS)
Allians för Kåren (AFK)


Annons

Annons

RÄTTELSE

I pappersupplagan inleds ingressen med att de tre kårpartier som skrivit under artikeln sitter i styrelsen. Det stämmer inte: i den nyvalda kårstyrelsen sitter ledamöter från S-studenter och från Uppsala universitets studenter – samt några partipolitiskt obundna ledamöter. Allians för kåren sitter alltså inte i Uppsala studentkårs nya styrelse.

Ergoredaktionen ber om ursäkt.

Läs mer

2019-12-17 09:52
Det är direkt provocerande att vissa kårer inte följer praxis för akademisk högtidsdräkt, menar före detta ordförande…
2019-12-10 11:13
Vårt matsvinn motsvarar värdet av en ny smartphone, skriver studenterna bakom SvinnTipset, som vill uppmana alla att…
2019-11-25 10:39
I år är det 30 år sedan Berlinmuren föll, Uppsala kommun borde hedra DDR-regimens offer genom att plocka bort…