Annons
Annons
”Vi är övertygade om att den enda vägen framåt för kåren är med ett fullmäktige av och för sektionerna”, skriver Daniel Simmons (t.v.) och Magnus Jansson (t.h.).
Foto: Uppsala studentkår/privat

Dags att ge sektionerna makten


Kårpartierna måste våga kliva åt sidan och ge Uppsala studentkårs lokala sektioner riktigt inflytande i organisationen skriver företrädare för kårpartiet Uppsala universitets studenter.

Uppsala studentkår har problem. Sedan kårobligatoriet avskaffades 2010 har kåren brottats med ett stort tapp i medlemmar och intäkter, men framför allt har 40 procent av organisationen brutit sig loss och bildat egna kårer. Vi i Uppsala universitets studenter (UUS) varnade för denna utveckling för två år sedan i en debattartikel i Ergo där vi uppmanade till en diskussion för att förändra kåren innan den försvinner.
nbsp;Den förändringen har uteblivit. Kåren har i stort fortfarande samma organisation som före avskaffandet av obligatoriet: Varje april hålls ett kårval där kårpartier konkurrerar om platser i kårens högsta beslutande organ, fullmäktige. För att ta plats där måste man engagera sig i ett kårparti och man sitter där som representant för partiet och inte för sin lokala studentförening, sektion eller utbildning. Detta har lett till att fullmäktige och sektioner inte har en bra insyn i eller kunskap om varandras arbete eller åsikter.

Sektionerna, kårens lokala avdelningar på campus, skapades för sju år sedan och ansvarar idag för i princip allt studentinflytande gentemot fakulteter och institutioner. Det är genom sektionerna som de lokala studentföreningarna har möjlighet att påverka. Men sektionerna har fortfarande inget formellt inflytande på någon nivå i organisationen. De kan därmed inte rösta om vad kåren ska göra, hur kårens medel ska fördelas eller vilka som väljs till centrala uppdrag. Systemet medför i bästa fall att sektionerna inte får incitament att engagera sig i frågor som rör kåren som helhet. I värsta fall kan fullmäktige köra över sektionerna – kårens kärna – i vad som helst.

Vi anser därför att det är hög tid att kåren på allvar påbörjar ett arbete för att ge sektionerna makten över organisationen och sin framtid. Vi vill att dagens kårval med partier ersätts med personval där sektionerna är valkretsarna. På detta sätt får vi ett fullmäktige som är förankrat i studentföreningarna och på riktigt representerar de studenter som kåren ansvarar för. Med denna förändring ges sektionerna utrymme att växa och ta på sig ansvaret för frågor som partierna idag har monopol över. Det lokala studentinflytandet får en direkt kanal att påverka vad kåren ska göra och vad resurserna ska gå till.

Den här tanken har förts fram av UUS förut, men också av sektionerna själva. För fem år sedan gick alla dåvarande sektioner ut i en gemensam debattartikel och yrkade på att få ta plats i fullmäktige. Men efter ett halvår av diskussioner fick förslaget inte tillräckligt med stöd i fullmäktige. Vi är dock övertygade om att den enda vägen framåt för kåren är med ett fullmäktige av och för sektioner, som kan ta tillvara på deras intressen och framtid.

För att uppnå detta måste två tredjedelar av fullmäktige rösta för det. Att samla tillräckligt stöd för detta kommer därför vara UUS främsta målsättning inför nästa års kårval. Det är dags för kåren att anpassa sig till dagens verklighet och ge makten till de som faktiskt påverkas av den. Om kåren ska ha en chans att överleva långsiktigt så måste denna förändring ske.

Men för att nå dit behöver vi dig. Vi behöver ditt engagemang och din röst. UUS välkomnar alla som vill engagera sig för denna fråga. Det är dags att sektionerna får makten över studentinflytandet. Värnar du om din förenings eller din sektions påverkan, gå med i UUS

Daniel Simmons,
kårordförande emeritus
Magnus Jansson,
partiordförande UUS


Annons

Annons

Läs mer

2019-10-28 13:42
”Att rösta på ett opolitiskt parti eller kandidat är att köpa grisen i säcken”, skriver representanter för Laboremus som…
2019-10-28 11:04
Studenter mår psykiskt sämre än andra grupper i samhället och allt fler studenter och doktorander drabbas av psykisk…
2019-10-01 10:54
”Att ha varit engagerad i föreningar, utskott eller styrelser väger i många fall lika tungt som att ha höga betyg”,…