Annons
Annons
Moderata studenter tycker att dagens sommarkursutbud inte är tillräckligt relevant för studenterna.
Foto: Hanna Ullman / arkiv

Sommarkurser är ett hån mot studenter och skattebetalare


Nu har registreringen för sommarkurser runt om på landets högskolor och universitet inletts. Möjlighet att läsa sommarkurser är väldigt bra, men utbudet är ett hån – inte bara mot studenter utan också skattebetalare vars skattepengar finansierar dem, skriver Moderata Studenter.

På de svenska universiteten och högskolorna finns i nuläget två terminer, höst- och vårtermin. Det går även att läsa enstaka kurser på sommaren, men dessa kurser går allt som oftast inte att räkna in i den ordinarie utbildninget. Precis som på höst- och vårterminerna kan studenterna ansöka om studiemedel för sommarterminen.

För en student som skulle vilja snabba på sin utbildning och så snabbt som möjligt bli klar med sin examen, skulle en tredje termin, en sommartermin, vara enormt betydelsefull. Sverige är idag tyvärr i toppen bland OECD länderna vad gäller examensålder. Detta får konsekvensen att vi mycket större utsträckning börjar arbeta senare än vad de borde. Anledningen till detta beror till stor del på att vi har ett så förmånligt utbildningssystem. Sommarterminen hade kunnat vara en utmärkt möjlighet att komma åt den typen av problem. Genom att erbjuda relevanta kurser under sommaren så kan fler ta ut sin examen tidigare. Det är idag inte en möjlighet. I dagsläget erbjuds enbart kurser som inte är kompletterande till examen. Bland sommarkurserna finns även ett stort antal kurser som inte ger så mycket annat än större utgifter i statskassan, exempelvis kurser om vampyrer, skräckfilmer och Harry Potter.

Oavsett vad man tycker om utformningen på de studiemedel vi har idag i Sverige kvarstår faktumet att det är skattepengar som gör det möjligt för studenter att studera avgiftsfritt. Dessa skattepengar måste användas på ett så bra sätt som möjligt och inte slösas. Den nuvarande ordningen med irrelevanta sommarkurser är dessvärre ett slöseri med skattemedel som inte gör någon nytta för skattebetalarna – eller studenterna.

Vi i Moderata Studenter anser att det finns två alternativ angående sommarkurser. Antingen görs sommarkurserna om så att de blir tillräckligt relevanta för att räkna in i sin ordinarie utbildning, vilket i sin tur skulle göra att studerande kan slutföra sin examen tidigare. Det andra alternativet är att sommarkurserna behåller samma utformning som idag, men då är det orimligt att de samtidigt är skattefinansierade.


MST Uppsala
Michelle Grönlund
Hanna Strömberg
Theo Herold
Lucas Ljungberg
Siri Jäderberg


Annons

Annons

Läs mer

2019-12-17 09:52
Det är direkt provocerande att vissa kårer inte följer praxis för akademisk högtidsdräkt, menar före detta ordförande…
2019-12-10 11:13
Vårt matsvinn motsvarar värdet av en ny smartphone, skriver studenterna bakom SvinnTipset, som vill uppmana alla att…
2019-11-25 10:39
I år är det 30 år sedan Berlinmuren föll, Uppsala kommun borde hedra DDR-regimens offer genom att plocka bort…