Annons
Annons

Avskaffa partipolitiken inom kåren


De partipolitiska motsättningarna inom Uppsala studentkår skapar konflikter som tar fokus från kårens huvuduppgift – att skapa bättre studiemiljö för studenterna och värna deras rättigheter. Det är därför dags att avskaffa US partisystem, skriver kårpartiet Uppsala universitets studenter, UUS.

En studentkår företräder studenter, i deras egenskap som studenter. Det är därför logiskt att en kår byggs upp av studentföreningar. Det är också så de allra flesta studentkårer, inklusive fem av sex kårer vid Uppsala universitet, styrs idag. Uppsala studentkår har utgjort ett undantag tillsammans med studentkårer i Umeå, Stockholm och Karlstad. Där har kårerna istället styrts av fullmäktige där olika partier, många med rikspolitisk koppling snarare än baserade på studietillhörighet, tävlat om makten. Den 5 december fattade dock Umeå studentkårs fullmäktige ett modigt beslut; att avskaffa partipolitiken inom Umeå studentkår och istället låta studentföreningar och kårens sektioner ansvara för att driva studentkåren. Det är nu bara tre av totalt över 50 studentkårer i Sverige som tillåter politiska partier istället för lokala studentföreningar att bestämma.

En studentkårs lagstadgade huvuduppgift är att bevaka utbildningen och förutsättningarna för studierna (alltså vara som studenternas fackförbund). Studentkåren är också det enda organ med uttryckligt ansvar för att driva studenternas frågor direkt mot universitetet och dess fakulteter. För att göra detta behöver man inte driva en agenda baserad på rikspolitik. Vi i kårpartiet Uppsala universitets studenter (UUS) ser snarare att de politiska motsättningarna skapar konflikter som gör att kåren inte kan fokusera på att skapa en bättre studiemiljö för studenter och ett konfliktfyllt debattklimat som skrämmer bort studenter från att engagera sig, istället för lösningar.
De delar av Uppsala studentkår som faktiskt bedriver studiebevakning är sektionerna, som består av representanter för de olika lokala studentföreningarna. I vår mening är det här kårens tyngdpunkt självklart ligger. Vi såg därför med stor förvåning att representanter för tre av fem partier – S-studenter, Fi studenter och VSF – på kårens septemberfullmäktige röstade för att lägga ned sektionerna och därmed lägga hela ansvaret för den studentnära verksamheten på programföreningarna. UUS anser att detta är helt fel väg att gå.
Tvärtom borde sektionernas verksamhet stärkas. Om Uppsala studentkår följer Umeås exempel och låter föreningar – inte politiska partier – bestämma över kåren så skulle vi kunna få en kår som kan koncentrera fullt ut på att göra utbildningen bättre för studenterna.

Det är dags att Uppsala (för en gångs skull) följer Umeås exempel. En förutsättning för att bryta upp med partipolitiken och få en kår med studentinflytande i centrum är dock en jordskredsseger (två tredjedelars majoritet) i kårvalet 2019. För det krävs att alla i föreningar och sektioner som vill värna sektionernas arbete kavlar upp ärmarna och engagerar sig. Vi kommer tills dess fortsätta vårt arbete för en bättre och mer verksamhetsnära kår, och hoppas på att vinna starkt stöd. Hos oss är alla studenter välkomna, utan rikspolitisk hemvist. För en kår utan politik och käbbel, och med studenterna som enda fokus, är UUS det självklara valet.

Kårpartiet Uppsala universitets studenter, UUS


Annons

Annons

Läs mer

2020-05-26 10:43
"UUS ser inte att det enda som man kan göra, och som betyder något, är att ändra på fullmäktige, utan UUS jobbar med små…
2020-05-25 10:47
UU-lektor anmäls för att ha använt ett förbjudet ord. Student får repressalier efter att ha kritiserat en av SLU:s…
2020-05-20 15:45
"Det framstår som obegripligt att UUS har övergett sitt långsiktiga mål om att reformera valsystemet." Före detta…