Annons
Annons

Ett försvarstal till partipolitiken i kåren


Att avskaffa partierna i Uppsala studentkår leder inte till att politiken eller ideologin försvinner – det blir endast mindre transparent vad representanterna tycker. Därtill finns heller inget objektivt bästa som passar alla studenter, skriver S-studenter i en replik till Uppsala universitets studenter (UUS).

Om du ser dig omkring i din föreläsningssal eller lyssnar på dina kursare under ett seminarium märker du snart att studenter tenderar att ha olika åsikter om samhällsproblem och inte minst deras lösningar. Det är ingen konstigt med det – tvärtom kan konflikt ofta leda utvecklingen framåt. Särskilt när det är transparent och tydligt. Detsamma gäller i kåren. Andra kårpartier hävdar dock att det finns något objektivt som kan ses som “studenternas bästa”, vilket skulle underminera existensen av kårpartier. Vi är skeptiska till att det skulle finnas ett “objektivt bästa” som passar för alla studenter. nbsp;

Alla intresseorganisationer har begränsade resurser, så även Uppsala studentkår. Kåren behöver prioritera vilka frågor som ska drivas, hur vi ska förhålla oss i remissvar till universitetet, kommunen, regionen, eller staten. Det rådet inget tvivel om att ledningens ideologiska hemvist spelar roll. Inte i exakt alla frågor, men ofta. Det finns inte ett enda gemensamt studentintresse, som Allians för kåren (AFK) och Uppsala universitets studenter (UUS) brukar hävda. Det finns tusen olika studentintressen. Ska Uppsala studentkår ställa sig bakom förslag om studieavgifter, studielön eller marknadshyror? Självklart ska studentkårens medlemmar transparent och tydligt på ett jämlikt sätt kunna påverka detta.

Uppsala studentkårs tre senaste ordföranden har haft partipolitiskt engagemang och koppling. Skillnaden är att en av dem var öppen med det, medan de andra dolt sina åsikter. De två som inte kom från kårpartier med rikspolitisk anknytning valde dessutom att kandidera i allmänna val. Med andra ord har vi kårmedlemmar haft ordföranden med partipolitiska åsikter, helt utan medlemmarnas vetskap. En konsekvens av detta kan vara att kårens nuvarande ledning denna höst öppet har kritiserat mitten/vänsterstyret i Uppsala kommun, men inte det nya högerstyret i Region Uppsala. Det partibaserade systemet är även viktigt för kompetensförsörjning och arbetsdelning i Uppsala studentkår. Att ta bort kopplingen mellan Uppsalas alla anrika, välskötta politiska studentföreningar och Uppsala studentkår skulle vara förödande för kåren. De politiska föreningarna är fyllda med drivna studenter, med kompetenser inom politiskt hantverk och högskolepolitik som gärna jobbar med de centrala frågorna i kåren. Något Uppsala studentkår alltid gynnats av. nbsp;

Det verkar med andra ord som att 1) politiskt aktiva gör stor nytta i Uppsala studentkår och 2) att ta bort partipolitiken från kåren kommer bara göra det mindre transparent vad kårens representanter kommer tycka.

Studenter har skilda förutsättningar både medan de pluggar men också senare i arbetslivet. Det är ingen slump att det finns ett mönster bland föreningarna som bildat nya kårer: ekonomer, teknologer och naturvetare samt jurister. De företräder grupper som är starka på arbetsmarknaden, som har näringslivet redo att backa upp verksamheten ekonomiskt. Alla vi som läser samhällsvetenskap eller humaniora vet att så inte alltid är fallet på våra utbildningar. Det finns de som vill ha ett föreningsstyre även i Uppsala studentkår. Detta riskerar att tysta enskilda studenter samt mindre föreningar, och lägga makten hos ett fåtal starka programföreningar.

Vissa kan bo i bostadsrätt, andra kan inte. Några behöver extra stöd i undervisningen, några inte. En del går ett program där landstinget finansierar hela resor under den verksamhetsförlagda utbildningen (läkare), andra gör det inte (lärare). Studenter har i många fall olika intressen, och då är det också rimligt att organisation som ska driva dessa intressen har en demokratisk styrning som speglar detta. En röst på S-studenter kommer därför alltid vara en röst på kompetenta, drivna studenter med hjärtat åt vänster. Vi kommer alltid vilja att VFU:n är mer jämlik, vi kommer stå upp mot sexism och rasism, kämpa för att överkomliga studentbostäder blir fler och för ett campus som är tillgängligt för alla. Vi är kåraktiva studenter, som kämpar för att göra studietid bättre och universitetet mer inkluderande. Vår kårpolitik utformar vi helt själva, men vi har valt att vara transparenta med att vi är socialdemokrater. På så vis kan kårens medlemmar veta att vi alltid kommer stå upp mot marknadshyror och ombildningar i studentområden, tycka att ett aktivt arbete för jämställdhet och breddad rekrytering är centrala uppgifter för Uppsala universitet, samt att Uppsala studentkår aldrig ska samarbeta med Sverigedemokraterna.

Politik är inte detsamma som ständig konflikt. I Uppsala studentkår håller vi, precis som partier i en kommun eller riksdag, ofta med varandra. Ibland uppstår det dock konfliktfrågor, och då är det rätt och rimligt att de åsikter som flest studenter röstat fram i ett demokratiskt val också har företräde. Att ta bort partier från ett forum gör inte att politiken och ideologin försvinner, bara att de blir mer osynliga.

nbsp;

Kårpartiet S-studenter

nbsp;

nbsp;


Annons

Annons

Replik

Denna debattartikel är ett svar till Uppsala universitets studenters debattartikel Avskaffa partipolitiken inom kåren

Läs mer

2020-05-26 10:43
"UUS ser inte att det enda som man kan göra, och som betyder något, är att ändra på fullmäktige, utan UUS jobbar med små…
2020-05-25 10:47
UU-lektor anmäls för att ha använt ett förbjudet ord. Student får repressalier efter att ha kritiserat en av SLU:s…
2020-05-20 15:45
"Det framstår som obegripligt att UUS har övergett sitt långsiktiga mål om att reformera valsystemet." Före detta…