Annons
Annons
UUS går till val på att förändra fullmäktige och vilka som sitter där. Vi vill ha bort det partipolitiska för att göra plats för sektionerna, skriver kårpartiet UUS.

Dags för kåren att ta nästa steg


Vi går till val på att förändra fullmäktige och vilka som sitter där. Vi vill ha bort det partipolitiska för att göra plats för sektionerna, skriver kårpartiet Uppsala universitets studenter.

Ett decennium har snart passerat sen kårobligatoriet föll och under den tiden har Uppsala studentkår stått inför en rad olika utmaningar. För oss är det viktigast att lyssna på vad studenterna vill och verka för studenternas bästa. Vi i UUS vill föra kåren in i det glada 20-talet med nya friska vindar. UUS går till val på att förändra fullmäktige och vilka som sitter där. Vi vill ha bort det partipolitiska för att göra plats för sektionerna.

I styrelsen har UUS tillsammans med AFK lyckats ge sektionerna mer inflytande genom att från och med nästa verksamhetsår ge de fyra sektionerna en permanent plats i kårstyrelsen. Redan nu under VT-19 har sektionerna tagit plats i styrelsen för att hjälpa till driva kåren framåt. Från och med 19/20 kommer verksamhetsplanen skrivas under vårterminen för att göra det enklare för sektionerna och kårföreningarna att komma med förslag och inspel på vad kåren ska arbeta med nästa verksamhetsår. Styrelsen har under året anordnat ett kårföreningsforum där alla kårföreningar blev inbjudna till kårhuset för att diskutera sin verksamhet med varandra samt att börja arbetet med verkamhetsplanen 19/20. Detta blev väldigt uppskattat av föreningarna och många bra förslag lyftes som vi i UUS kommer ta med oss till nästa år. Detta är bara något av vad UUS har gjort under 18/19 för att öka studenternas inflytande över kåren och dess verksamhet. Vi tycker dock att mer behöver göras.

Får vi förtroendet från medlemmarna även under nästa verksamhetsår vill vi fortsätta arbeta med att ge sektionerna och föreningarna ökat inflytande. Vi vill förändra hur kårens fullmäktige ser ut så att de representeras av studenternas åsikter, inte bara partipolitiska åsikter. UUS vill att fullmäktige ska bestå och väljas av de fyra sektionerna vid Uppsala studentkår. Genom att förändra hur fullmäktige ser ut tror vi att arbetet kåren gör kommer bli effektivare och bättre. Studenterna skulle känna en större tillhörighet och det skulle bli enklare för den enskilde studenten att påverka fullmäktige genom sin förening via sin sektion. Med dagens system är denna väg svårare och når inte alla då många känner sig utanför de rikspolitiska partierna.
UUS vill fortsatt arbeta med de studentnära frågorna så som att öka synligheten av Uppsala studentkår genom till exempel sociala medier, merchandise och öka närvaron på campus. Vi vill verka för att fler studentrepresentantposter ska ge arvode. Vi vill undersöka vilka engagemang som ger meritpoäng för utlandsstudier och verka för att fler engagemangsposter ska ge meritpoäng. Det som är viktigast för UUS är alltid studenterna, därför vill vi förändra hur kåren styrs så det inte är politiker i Stockholm som styr kåren utan studenterna vid Engelska parken, Ekonomikum, Blåsenhus, BMC eller Gamla torget.

Varken höger eller vänster - för studenternas bästa

Uppsala universitets studenter


Annons

Annons

Läs mer

2020-05-26 10:43
"UUS ser inte att det enda som man kan göra, och som betyder något, är att ändra på fullmäktige, utan UUS jobbar med små…
2020-05-25 10:47
UU-lektor anmäls för att ha använt ett förbjudet ord. Student får repressalier efter att ha kritiserat en av SLU:s…
2020-05-20 15:45
"Det framstår som obegripligt att UUS har övergett sitt långsiktiga mål om att reformera valsystemet." Före detta…