Annons
Annons
Om sektionerna skulle sitta i fullmäktige, skulle intresset att närvara vara större, eftersom det faktiskt är sektionerna som påverkas av fullmäktiges beslut, skriver kårpartiet AFK.

Låt sektionerna bestämma


För att skapa en starkare studentröst måste Uppsala studentkår förändras i grunden och det är dags att avveckla det partipolitiska systemet i utbyte mot ett mer representativt sektionsinflytande, skriver representanter för kårpartiet Allians för kåren.

Årets kårval handlar om hur Uppsala studentkår ska bli bäst på att driva viktiga frågor för studenterna. Genom att låta kårens lokala sektioner bestämma över sin egen verksamhet, kan vi skapa Sveriges bästa studentkår.

Sektionerna måste ges formellt inflytande över alla beslut som fattas. I dagsläget består kårens fullmäktige av politiska partier. Det är inte dessa som bedriver organisationens verksamhet, utan det är våra sektioner och föreningar. Att låta sektionerna bestämma över hur deras egna pengar ska användas, samt vilka frågor de ska driva, är avgörande för att studentkåren ska ha en stark röst på universitetet. I år har Allians för kåren varit med och ändrat stadgan så att alla sektioner har en plats i kårens styrelse. Men mer behöver göras.
Kårens beslutsfattare måste kunna fatta beslut. Det är uppenbart att kårpartierna inte klarar av sina uppdrag. Bara under de två senaste åren har två möten behövts ställas in på grund av låg närvaro. Anledningen är att partierna inte har kårfrågor som sitt främsta fokus. Om sektionerna skulle sitta i fullmäktige, skulle intresset att närvara vara större, eftersom det faktiskt är sektionerna som påverkas av fullmäktiges beslut.

Vi måste skapa en mer enad studentröst. I år har Uppsala studentkår bedrivit sitt mest framgångsrika påverkansarbete på över 10 år Det har berott på att sektionerna har varit mycket involverade i alla processer, särskilt i frågan om studentinflytande i rektorsvalet. Partipolitiken i kåren har mest utgjort en stoppkloss i påverkansarbetet, där kårpartiet S-studenter i en debattartikel avseende hyreshöjningarna vid Observatoriet valde att kritisera Uppsala studentkår för att vara en “inåtvänd organisation”, istället för att ställa sig bakom Kårsamverkan och Doktorandnämnden som genom skrivelser, debattartiklar och möten löste frågan tack vare att vi hade 30 000 studenter i ryggen. Utan kårpolitiken, skulle studenterna framstått som mer eniga i denna fråga som är viktig för alla studenter.

För att skapa en starkare studentröst måste Uppsala studentkår förändras i grunden och det är dags att avveckla det partipolitiska systemet i utbyte mot ett mer representativt sektionsinflytande. Som ett steg på vägen röstade februari fullmäktige i genom en proposition om att förnya styrelsens sammansättning, vilket nu möjliggör att sektionerna får ha ledamöter i styrelsen. Allians för kåren har i år sett till att (1) sektionerna sitter med i styrelsen (2) verksamhetsplanen tas fram under våren (istället för sommaren) vilket möjliggör för sektionerna att vara med i arbetet och (3) tillfört mer resurser till samtliga sektioner genom ett nytt system för sektionsmedelstilldelning. Men Allians för kåren är inte nöjda med dessa framgångar. Vi vill att hela partisystemet försvinner och att kommer styras av sektionerna inom en snar framtid. Först då kan vi skapa Sveriges bästa studentkår.

Michelle Grönlund
partiordförande (AFK)

Ludvig Lundgren
kårordförande (AFK)


Annons

Annons

Läs mer

2020-05-26 10:43
"UUS ser inte att det enda som man kan göra, och som betyder något, är att ändra på fullmäktige, utan UUS jobbar med små…
2020-05-25 10:47
UU-lektor anmäls för att ha använt ett förbjudet ord. Student får repressalier efter att ha kritiserat en av SLU:s…
2020-05-20 15:45
"Det framstår som obegripligt att UUS har övergett sitt långsiktiga mål om att reformera valsystemet." Före detta…