Annons
Annons
Leo Pierini
"Det är kanske föga förvånande att Moderata studenter följer i sitt moderpartis fotspår och blint kräver högre straff och hårdare tag", skriver Leo Pierini i sitt debattsvar.
Foto: Privat

Låt den högskoleprovsfuskande läkarstudenten gå kvar


"Att ta ifrån en sådan student sin plats när det inte smidigt går att ersätta honom eller henne med en annan student är kasta stora investeringar i form av tid och pengar i sjön och leder till att en läkare mindre utexamineras den årskullen", skriver före detta kåraktiva Leo Pierini i en replik på Moderata studenters debattartikel.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Moderata studenter skriver i Ergo den 11 september om att fusk på högskoleprovet inte får löna sig och att det är rätt att ta ifrån studenter som antagits till högskolan genom att fuska på högskoleprovet både sin utbildningsplats och sina högskolepoäng. Det är kanske föga förvånande att Moderata studenter följer i sitt moderpartis fotspår och blint kräver högre straff och hårdare tag, men deras artikel såväl som många andra inlägg i den här debatten visar både på en bristande insikt i hur högskolesystemet (och verkligheten) fungerar och på en problematisk syn på saker som proportionalitet och konsekvenstänk.

"Tre års utbildning är en stor kostnad för samhället och en lång tid av livet för en ung människa."


Annons

Annons

En läkarstudent som blivit antagen genom att fuska på högskoleprovet och redan hunnit gå tre år på sin utbildning bör få gå kvar. Tre års utbildning är en stor kostnad för samhället och en lång tid av livet för en ung människa. Att ta ifrån en sådan student sin plats när det inte smidigt går att ersätta honom eller henne med en annan student är kasta stora investeringar i form av tid och pengar i sjön och leder till att en läkare mindre utexamineras den årskullen. Givet att samhällets och individens resurser är värdefulla och att läkare inte växer på träd är det knappast en försvarbar eller proportionerlig åtgärd att ta ifrån studenten sin utbildningsplats. Vi vet också att högskoleprovet har en ganska dålig prediktiv kraft, så det är ytterst osannolikt att en student som går igenom hela läkarutbildningen och klarar alla sina tentor skulle bli en sämre läkare än någon annan, som en läkarstudent antyder i Ergo den 9 september.

"Fusk på högskoleprovet beivras bäst genom åtgärder mot fusk på högskoleprovet och inget annat."

Högskolepoäng är ett bevis på inhämtade kunskaper och färdigheter.  De berörda studenterna har inte har fuskat sig till sina högskolepoäng, utan erhållit dem genom att examineras precis som alla andra studenter. Överklagandenämnden för högskolan har slagit fast att det räcker att vara antagen till en högskola för att kunna tillgodoräkna sig högskolepoäng på alla utbildningar utifrån sina reella kunskaper. Att ta ifrån en student högskolepoäng är därför inte bara märkligt utan också effektlöst. Det stämmer helt enkelt inte som Moderata studenter skriver att en sådan student skulle behöva gå om alla sina kurser, och då försvinner också den avskräckande effekten de tycks vara ute efter.

Samhället har inget att vinna på att utmäta drakoniska straff som inte står i proportionalitet till förseelsen och bara får negativa effekter för både samhället och individen. Förslagen att ta ifrån studenter som fuskat på högskoleprovet utbildningsplats och högskolepoäng bör därför kastas i soptunnan. Fusk på högskoleprovet beivras bäst genom åtgärder mot fusk på högskoleprovet och inget annat. Det är sorgligt att samhällsdebatten i allmänhet och debatten kring dessa frågor i synnerhet verkar handla mer om att skicka signaler och hålla benhårt på principer om vedergällning än om att implementera åtgärder som ger positiva mänskliga och ekonomiska konsekvenser. Låt studenterna behålla både sina utbildningsplatser och högskolepoäng!

Leo Pierini
Student och gammal kårräv

Läs mer

2021-09-20 10:15
"De förslag som nu läggs fram av Moderata studenter är ingenting annat än en fortsättning på de senaste 30 årens…
2021-08-24 16:36
"Jag tycker det är rimlig att fråga sig om SFS är infiltrerat av bygglobbyn", skriver före detta kåraktiva Gustav…
2021-08-23 14:39
Lätta på tillgänglighteskravet, ta bort det kommunala planmonopolet och kasta ut de som inte studerar – det är några av…