Annons
Annons
Mimma Rönnqvist
Mimmi Rönnqvist, ordförande Saco studentråd, tycker att studenthälsan bör digitaliseras.
Foto: Simon Rehnström

Studenthälsan ska finnas även för distansstudenterna


En tredjedel av lärosätena har idag inte studenthälsoverksamhet anpassad för sina distansstudenter. Med en digitaliserad studenthälsovård kan distansstudenterna få ett skyddsnät som stärker deras koppling till lärosätet och utbildningen, skriver Mimmi Rönnqvist, ordförande Saco studentråd.

Pandemin har gjort att de flesta utbildningarna vid landets lärosäten helt eller delvis har ställt om sin verksamhet från campusförlagd till distans. När majoriteten av landets 400 000 studenter helt plötsligt studerar på distans så får hela högskolesektorn en ny inblick i en distansstudents vardag. Distansstudenterna utgör i vanliga fall ungefär tjugo procent av landets studenter. Det är ofta svårt att fånga upp distansstudenterna på grund av många olika anledningar. Men deras situation är för den skull inte mindre viktig än en student som i vanliga fall besöker campus.

Vid årsskiftet publicerade Universitetskanslersämbetet en kartläggning av studenthälsovården på landets lärosäten. Kartläggningen visade att det fanns många områden där studenthälsans uppdrag behöver diskuteras och framförallt behöver studenthälsans uppdrag bli tydligare. Men kartläggningen visade också att endast två tredjedelar av de lärosäten som ger distansutbildningar har studenthälsovård som är anpassad för studerande på distans. Det innebär att en tredjedel av lärosätena inte har studenthälsoverksamhet anpassad för sina distansstudenter.

Distansstudenternas situation diskuteras sällan och ofta förklaras distansstudenterna som att de mest är personer som pluggar lite samtidigt som de arbetar. Faktum är att distansstudenterna till stor del är kvinnor och att de också arbetar samtidigt som de studerar, men är deras situation som studenter på något sätt mindre viktig än campusstudenter?

"Något vi alla lärt oss under det gångna året är att det mesta går att ordna med hjälp av dagens mycket användarvänliga digitala verktyg."


Annons

Annons

Andelen distansstudenter varierar stort över de olika lärosätena och det påverkar också lärosätenas förutsättningar och möjligheter att ge distansstudenter särskilt anpassad studenthälsoverksamhet. Det skulle därför vara fördelaktigt för två eller flera lärosäten att gå samman för att kunna tillgodose digital studenthälsovård till de som inte bor nära ett campus. En digitaliserad studenthälsovård kan ge distansstudenterna ett skyddsnät och stärka deras koppling till lärosätet och sin utbildning. Men fördelarna slutar inte där. De lärosäten som idag har flera kursorter kan stärka sin närvaro på samtliga kursorter genom att komplettera befintlig verksamhet med digitala kontaktytor.

"Det är därför hög tid för lärosätena att digitalisera studenthälsan."

Något vi alla lärt oss under det gångna året är att det mesta går att ordna med hjälp av dagens mycket användarvänliga digitala verktyg. Samtidigt söker sig fler och fler till högre utbildning varje år, både på distans och campusförlagt. Det är därför hög tid för lärosätena att digitalisera studenthälsan för att ge fler studenter tillgång till deras verksamhet. Det gynnar inte bara distansstudenterna utan även campusstudenterna.

Mimmi Rönnqvist, ordförande Saco studentråd

Läs mer

2022-05-19 14:21
Nästan alla partier lovar att prioritera klimatkrisen, men när det kommer till kritan är det bara Miljöpartiet de gröna…
2022-04-21 18:08
"Och innan Högerpartiet ens nämner ordet genus så är det hög tid att kolla i sina egna led – hur många kvinnor står på…
2022-04-21 14:23
"Det sker en politisering av universitetets verksamhet, och den sker mitt framför våra ögon. Detta är fakta, oavsett hur…