Annons
Annons

Tidslinje: kårstatus vid Uppsala universitet


1849
Uppsala studentkår, US, bildas av nationerna.

1972

Farmacevtiska studentkåren, Farmis, blir Uppsalakår efter att den tidigare Stockholmsbaserad apotekarutbildningen flyttat hit. Det sker alltså inte genom någon utbrytning: utbildningen får helt enkelt med sig sin kår hit.

Våren 2002
Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, bildas genom en sammanslagning av två studentorganisationer. Namnet till trots är UTN inte kår i formell bemärkelse – teknatstudenternas kår är fortfarande US.

Våren 2003
I en omröstning på teknat-fakulteten svarar 69 procent av studenterna nej till att företrädas av den nya organisationen UTN istället för av US.

Hösten 2009
UTN:s högsta beslutande organ fattar beslut om att sträva efter att bli egen kår, och ansöker om kårstatus för första gången.

Våren 2010
Universitetet meddelar sitt beslut att inte ge UTN kårstatus. Eftersom kårobligatoriet fortfarande gäller i ytterligare någon månad – alla måste vara med i kåren – så har Uppsala studentkår fler medlemmar på fakulteten och ges rätt att företräda teknatstudenterna ytterligare en period. UTN väljer att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan, som samma sommar meddelade avslag.

Hösten 2012
Juridiska föreningens styrelse utreder möjligheterna att bli kår, och föreslår på en föreningsstämma att man ska ansöka om kårstatus redan från 2013. Förslaget avslås. Man beslutar att införa ett nytt och bättre medlemssystem för att kunna säkerställa medlemsantalet och sikta in sig på nästa ansökningstillfälle istället.
Uppsalaekonomerna ansöker om kårstatus för första gången. Inte för en hel fakultet utan för fyra institutioner: ekonomisk-historiska, företagsekonomiska, nationalekonomiska och statistiska.

I november genomförs en omröstning på teknat-fakulteten där studenterna kunde svara på om de ville vara fortsatt företrädda av US eller om de istället ville se UTN som sin kår. De två tävlande organisationerna är dock inte ense om villkoren för den gemensamt arrangerade omröstningen: UTN tycker att 10 procents valdeltagande ska räcka, medan US tycker att 50 procent krävs. Deltagandet blir 40 procent, och 78 procent av dessa vill se UTN som egen kår. Båda organisationerna väljer att ansöka om kårstatus för teknatstudenterna – trots protester och namninsamling.

Våren 2013
Universitetets styrelse meddelar i februari att UTN, men inte Uppsalaekonomerna, får kårstatus. US har fortfarande fler medlemmar på fakulteten – trots att många studenter nu valt att gå ur – men universitetet tar hänsyn till resultatet av studentomrösningen.

US överklagar universitetets beslut om UTN till Överklagandenämnden för högskolan, som innan midsommar meddelar att UTN förlorar sin nyvunna kårstatus. Medlemsantal avgör frågan.
En ny kår tillkommer i och med att Högskolan på Gotland tas upp i Uppsala universitet. Rindi, heter Gotlandsstudenternas kår.

Hösten 2013
US, som fått en ny politisk majoritet, beslutar sig för att avsäga sig kårstatusen för teknat-fakulteten. I slutet av året beslutar universitetets styrelse att UTN ska bli teknatstudenternas kår.

Våren 2014
… vilket de till slut blir, från den 1 januari 2014. Ett samarbetsavtal, som bland annat anger hur gemensamma beslut kan fattas och hur studentrepresentanter väljs, skrivs under av alla befintliga kårer: Rindi, Farmacevtiska, UTN och US.

Våren 2015

Juridiska föreningen håller stämma och antar ett förslag från styrelsen om att söka kårstatus för 2016-2019.

Hösten 2015
Uppsalaekonomernas stämma beslutar att ansöka om kårstatus. Även denna gång för fyra fakulteter.
Uppsala studentkår beslutar sig för att ansöka om att behålla samma område som det man redan har – alltså inklusive de områden som JF och Uppsalaekonomerna aspirerar på.

Våren 2016
De organisationer som vill bli kår skickar in en ansökan till universitetet i januari.
Universitetets styrelse, konsistoriet, tar sig an ansökningarna och fattar ett beslut om vem som får vara kår de närmaste tre åren.

Den 1 juli träder beslutet i kraft.


Annons

Annons

Läs mer

2020-04-06 16:02
På torsdag drar Uppsala studentkårs kårval igång. Där kan du som vill påverka kåren lägga din röst på det parti du…
2020-04-06 14:21
Vilket parti passar dig bäst? Ergo har skickat frågor till samtliga partier som ställer upp i årets val. Läs deras svar…
2020-03-30 10:19
Har du köpt biljett till evenemang eller resor som inte blir av till följd av coronakrisen? Konsument Uppsala berättar…