Annons
Annons
Uppsala studentkårs val bevakas varje år av Ergo. Här har vi samlat några pärlor från valspecialerna.
Foto: Kollage: Lina Svensk. Foton ur Ergos arkiv.

Fem minnesvärda citat från Ergos kårvalsbevakning


Vilket parti siktar på 0 av rösterna och vad är förmodligen det vettigaste att rösta på enligt den ekonomistudent som intervjuas av Ergo 1982?

“För Guds skull, rösta inte på oss i kårvalet ”
Fria moderata studentföreningen i Uppsala år 2006 i sin valkampanj, som uppmanar studenterna att stanna på soffan. Partiet ställer upp enbart för att sprida sitt budskap om att kårobligatoriet bör avskaffas, och i en intervju säger partiombudet Johan Ridenfeldt att deras ledamöter, om de ändå väljs in, antagligen kommer låta bli att dyka upp eller göra det enbart för att obstruera.

“MSP tvättar URD i stjärten”
Från en insändare/essä (det är väldigt svårt att urskilja vilka kategorier olika texter tillhör i äldre Ergo. Sidhuvuden hade man inget till övers för och att ha med ingress tycktes vara frivilligt) i Ergos kårvalsnummer 1968. Undertecknad gör en tolkning av den smutskastningsannons MSP, Moderata studentpartiet, hade publicerat angående URD, Uppsala radikala demokrater, i föregående nummer. Fulspel kårpartier emellan var, att döma av tidiga partiannonser, ett utbrett fenomen. MSP hade i sin annons en bild på en spädbarnsstjärt där blöjan hade åkt ner, jämte sloganen “Vår bild av URD. Din bild?”. Hur insändaren i numret därefter kom fram till tolkningen att MSP ville tvätta URD i stjärten är dock oklart.

“Eftersom jag inte vet ett barr om hur det går till vid kårvalen nu kan det knappast bli sämre.”
I samband med kårvalet 1994 införde man möjlighet till personval, vilket man inte hade haft innan. I en Ergo-enkät med frågan “Är det bra med personval i kårvalen?” svarar de flesta att det inte har en aning om hur kårvalen går till och därför inte kan uttala sig. En Anders Jansson påpekar dock att det knappast kan bli sämre med det nya systemet. Alltid något.

“Deras illistiga ordvrängerier faller tillbaka på dem själva, de får sin skit som bumeranger, de spottar i motvind. Tro dem ej ”
Ugglepartiet var ett kårparti som existerade några år på 1960- och 70-talet. Exakt hur seriösa de var är svårt att få grepp om. Nog för att de drev frågor som att ta bort kår- och nationstvånget och att kåravgiften skulle sänkas, men de propagerade även för att kåren inte skulle hälsa och fira våren eftersom det inte fanns någon “anledning att särskilt uppmärksamma och främja vårens anhängare bland kårmedlemmarna”, de andra årstidernas sympatisörer kunde ju bli stötta. Dessutom var de lite, av ovan citat att döma och kanske med rätta med tanke på deras hjärtefrågor, paranoida när det kom till de andra partiernas kampanjande mot dem.

“Förmodligen vänster. Förmodligen är det det vettigaste alternativet”

En ekonomistudent 1982 svarar på Ergos enkät om vad man ska rösta på i kårvalet. Vilket parti han syftar på framgår inte – 1982 ställer såväl VPK (Kommunistiska Högskoleförbundet, VPK:s kamporganisation på högskolan) som Socialdemokraterna och Socialistiska partiets högskoleförening (SPHf) upp i valet. Det sistnämnda fick inga fullmäktigemandat, men för de två andra gick det ganska bra.


Annons

Annons

Läs mer

2020-01-28 16:17
Ergoredaktionen är “körd i grus” och ägnar dagens lista åt att “skjuta mygg med kanoner” för att försöka skapa humor och…
2020-01-16 15:36
Rektorsval med oönskade kandidater, kårval utan partier och en miljon olika spex som önskar reportage. I tider av…
2020-01-08 11:37
Många är orden och uttrycken som hör det förgångna 10-talet till. Skottpeng på de som 2020 gör sig skyldig till “Mår p”…