Annons
Annons

Kupp mot reccemottagningen


Här diskrimineras kvinnor Uppsala universitets nya studenter möttes denna termin av ett något annorlunda budskap än det vanliga. Då de anlände till recentiorsmottagningen möttes de av feministiska slagord, som under natten hade målats på trappan och stenläggningen framför universitetsaulan. Vi vill att de nya studenterna som kommer till Uppsala ska veta att diskriminering är en del av den akademiska miljön, meddelar gruppen Pink Panthers Uppsala, som låg bakom aktionen.

Natten till den 29 augusti, då universitetet höll sin stora recentiorsmottagning i universitetsaulan, genomförde en grupp som kallar sig för Pink Panthers Uppsala en aktion mot sexismen inom högskolevärlden . Denna bestod i att på trappan och stenläggningen framför universitetsaulan måla följande slagord: Varning Tjejer förbered er för: 1. Grabbigt klimat 2. Enkönad kurslitteratur 3. Osynliggörande 4. Sexuella trakasserier samt: Här diskrimineras kvinnor .
Pink Panthers Uppsala förklarar sig i ett e-mail till Ergo på följande vis: Vi är trötta på samförståndsandan inom jämställdhetsarbetet. Vi är trötta på att jämställdhetsplaner skapas men aldrig leder till några konkreta förbättringar. Vi ville genom att skriva framför universitetshuset belysa problemen som finns inom akademin. Vi valde att göra detta inför recentiorsmottagningen för att vi vill att de nya studenterna som kommer till Uppsala ska veta att diskriminering är en del av den akademiska miljön.

Åsa Collett, som är jämlikhetsombud på Uppsala studentkår, ger inte Pink Panthers Uppsala fel i sina påståenden.
- Universitetsvärlden var länge stängd för kvinnor. Detta har lett till att en manlig dominans genomsyrar universitetsvärlden, som kommer till uttryck i bland annat kurslitteratur och sexuella trakasserier. Det är till exempel beklagligt att könsschabloner på föreläsningar och i kurslitteratur får passera obemärkt förbi, eftersom de är så invanda och kulturellt accepterade. Det är också därför kårens jämställdhetsarbete har fokuserat på integrering av ett genusperspektiv i utbildningen och för att nämna ett exempel har deltagit i en utredning om sexuella trakasserier som pågår vid Uppsala universitet, säger Åsa Collett.

Vad säger du om gruppens taktik för att minska diskrimineringen vid Uppsala universitet?
- Det är viktigt att inse att det är komplicerat att arbeta med jämställdhet, då det till stor del handlar om att ändra de attityder som finns i samhället. Detta kan kännas som ett långsamt arbete, men konkreta förbättringar sker. Uppsala studentkår kan inte ställa sig bakom Pink Panthers val av olagliga metoder, även om man kan förstå deras frustration. Men detta arbete måste ske på ett mer långsiktigt plan för att leda till konkreta förbättringar och skapandet av ett jämlikt universitet och samhälle, säger Åsa Collett.
Michael Thuné, som är universitetets rektorsråd med ansvar för jämställdhetsfrågor, är inte fullt lika förstående.
- Att uttrycka sin åsikt på ett sätt som innebär omfattande skadegörelse är inte acceptabelt. Vi arbetar ständigt med jämställdhetsfrågorna och diskuterar dem gärna, både i Ergo och i andra sammanhang. Skadegörelse och anonymt framförda slagord är dock ingen lämplig utgångspunkt. Låt mig därför bara kortfattat säga att min uppfattning är att Uppsala universitet allmänt sett är en väl fungerande arbetsplats och studiemiljö samt att vi bedriver ett jämställdhetsarbete som för närvarande är mera offensivt än någonsin tidigare, säger Mikael Thuné.

Fotnot: Ergo har via e-post bett Pink Panthers Uppsala att förklara vilka de är, hur de tror att studenterna tog emot deras budskap och varför de använder olagliga metoder. Dessa frågor har förblivit obesvarade.


Annons

Annons

Läs mer

2020-01-29 17:23
24 year old student Raluca has been missing since the end of November. She was last seen in Uppsala. – We have ongoing…
2020-01-27 16:11
I mitten av januari stals sex röda flaggor från stängerna utanför Ekonomikum. Det är dock inte första gången någon får…
2020-01-23 16:31
Nästan tolv gånger studiemedlet för en heltidsstuderande tjänar den person som håvar in mest kosing per månad före skatt…