Annons
Annons

Eva Lundgren frias – men kritiseras


Sociologiprofessor Eva Lundgren frias från misstanken om vetenskaplig ohederlighet. Det står klart sedan den förberedande undersökningen av Eva Lundgrens forskning offentliggjordes inför ett stort pressuppbåd den 15 december.

De två granskarna, Margareta Hallberg och Jörgen Hermansson, har inte funnit någon grund för misstanken om vetenskaplig ohederlighet i Eva Lundgrens forskning. De riktar dock kritik mot Lundgrens forskning.
Sammantaget har vår granskning identifierat flera allvarliga problem i Lundgrens forskning. Här finns empiriska slutsatser som saknar empirisk grund, oklarheter vad gäller urval och antal intervjupersoner, avsaknad av alternativa tolkningar, påståenden som motsägs av egna data, generaliseringar utifrån ett litet underlag , skriver Margareta Hallberg, vetenskapsteoretiker vid Göteborgs universitet.
Hon anser att trovärdigheten i Lundgrens forskning måste ifrågasättas.
Enligt hennes medgranskare, statsvetaren Jörgen Hermansson vid Uppsala universitet, finns det visserligen allvarliga brister i Lundgrens forskning, men ingen grund för att tala om vetenskaplig ohederlighet. Hermansson menar vidare att det faktum att Eva Lundgren och hennes medarbetare har en egen avdelning vid universitetet kan vara bidragande till de brister han och Hallberg ser i hennes forskning: Vetenskapliga miljöer som inte vårdar sig om pluralism och möjligheten att ständigt ifrågasätta riskerar att bli blinda för även de uppenbara invändningarna mot de egna slutsatserna .
Här ligger ansvaret dock på universitetet och fakulteten, anser Hermansson.
Han ifrågasätter också hela den kvasijuridiska granskning som undersökningen enligt honom utgör, och menar att det är en synnerligen olycklig lösning att tala om ohederlighet och fusk när forskningsresultat uppfattas som märkliga eller kontroversiella.
I en omfattande försvarsskrift bemöter Eva Lundgren granskarnas kritik, som hon menar bygger på en serie missförstånd, vantolkningar och misstänkliggöranden. Hon ifrågasätter starkt att de två granskarna kommer från en positivistisk vetenskapstradition och låter den positivistiska vetenskapssynen få tolkningsföreträde framför en hermeneutisk/tolkande syn.
Angående Jörgen Hermanssons reflektion kring den vetenskapliga miljön vid Samgenusavdelningen påpekar Eva Lundgren att samtliga tre verk som granskarna har läst har producerats utanför Samgenus. Försöken att etablera ett samband mellan vad man påstår är enögdhet i min forskning och att jag skulle ha en egen forskningsenhet faller därmed , skriver Lundgren.


Annons

Annons

Läs mer

2021-10-22 18:54
Residents at Klostergatan 16 are living next to a construction site with long hours of loud demolition work going on…
2021-10-22 11:37
Astrid Cleve, den första kvinnan som disputerade i naturvetenskap men också uttalad nazist, har haft en sal uppkallad…
2021-10-20 12:04
Köpenhamns universitet skär drastiskt i studieplatserna vid lärosätet. Värst drabbade av nedskärningen är Humanistiska…