Annons
Annons

UU säger ja till avgifter för utomeuropeiska studenter


Uppsala universitet ställer sig bakom förslaget att införa studieavgifter för utomeuropeiska studenter. Ett första steg mot avgifter även för svenska studenter, menar kåren.

Frågan om den svenska högskolan ska vara avgiftsfri för utländska studenter utreds just nu av utbildningsdepartementet. Förra veckan beslutade universitetsledningen att ställa sig bakom det liggande förslaget från Studieavgiftsutredningen som förordar att utomeuropeiska studenter själva ska finansiera sina studier fullt ut. Förslaget slår samtidigt fast att svenska studenter och studenter från EU/EES-området inte ska betala för att läsa på högskolan.
På Uppsala studentkår är man kritisk till rektors ställningstagande.
- Vi anser att det är fel att göra skillnad på studenter inom högre utbildning. Svenska lärosäten bör vara öppna för alla, inte bara för studenter som har råd att betala utbildningsavgiften. Risken är också stor att svenska lärosäten inte kommer att kunna attrahera utomeuropeiska studenter med de nya avgifterna, vilket skulle minska internationaliseringen, säger kårordförande Jenny Carlsson.
Hon befarar även att ett införande av studieavgifter i förlängningen kan leda till att också svenska studenter avgiftsbeläggs, med hänvisning till att utbildningsminister Lars Leijonborg nyligen har sagt att han inte är främmande för att diskutera avgifter även för europeiska studenter. I ett uttalande till TT den 25 oktober klargör dock Lars Leijonborg att han bestämt säger nej till studieavgifter för svenska studenter.
Prorektor Kerstin Sahlin-Andersson poängterar att frågan är politisk och förmodligen långtifrån färdigutredd. Hon har förståelse för kårens kritik, men försäkrar att Uppsala universitet månar om internationalisering och att man vill ha hit så breda studentgrupper som möjligt.
- Därför är jag glad över att studieavgiftsutredningen också föreslår rikliga stipendiemöjligheter för utländska studenter. Däremot är det lite svårt att motivera att Sverige ska finansiera de studenter som har hur mycket pengar som helst.
Oron över att även svenska studenter i framtiden kan komma att behöva betala för att läsa på högskolan är befogad, menar Kerstin Sahlin-Andersson.
- Trycket på avgifter i Sverige finns, det förs en diskussion om det här runt om i Europa. Därför tycker jag att det är bra att vi med det här förslaget stärker skyddet mot avgifter för svenska studenter.


Annons

Annons

Läs mer

2021-10-20 12:04
Köpenhamns universitet skär drastiskt i studieplatserna vid lärosätet. Värst drabbade av nedskärningen är Humanistiska…
2021-10-20 11:53
Flera personalärenden och problem med att genomföra och fatta beslut har lett till att institutionen för neurovetenskap…
2021-10-19 14:47
Röster har höjts för att Karolinska institutet ska ta bort namn på salar och vägar som döpts efter rasbiologer och en…