Annons
Annons

Delade meningar om nytt kårstyre inför nästa verksamhetsår


Upprörda röster höjdes efter valet av ny styrelse och nytt presidium för Uppsala studentkår på konstituerande kårfullmäktige den 27 april. Kritiken kom från de partier som ställdes utanför styrelsen, men också inifrån den vinnande sidans egna led.

Det blir ett nytt styre på kåren till hösten. Uppsala universitets studenter (UUS) lierar sig med Borgerliga studenter (BS) och Piratstudenterna (PS), istället för som idag med Gröna studenter (GS) och Vänsterns studentförbund (VSF).
UUS förhandlare intervjuade alla kandidater för att enligt devisen person före parti hitta den bästa personen för respektive post. Samtidigt frångick de sin tidigare strävan; att inget parti bör ha mer än en person i presidiet, när de röstade in Kristina Ekholm som ordförande och Jonas Boström som vice (det är dock inte första gången partiet har två presidialer). BS hade redan innan valet sagt att de inte var intresserade av en presidiepost. PS var nöjda med sin vicepost och överlät på UUS att föreslå det tredje samarbetspartiet i utbyte mot att de fick poster i olika beredande och beslutande organ vid universitetet.
- Vi sade att vi var öppna för vilket det tredje partiet skulle bli, men att vi ville godkänna UUS:s förslag. Vi ser inget problem i att UUS har två presidialer - snarare är det trevligt att vi hittat två så kompetenta personer att samarbeta med, säger Mattias Bjärnemalm, förhandlare för PS.

Åsikten delas inte av de blivande oppositionspartierna, som menar att det fanns bättre kandidater till de två viceposterna.
- Johan Persson (VSF) som kandiderade mot Stella Papasotiriou har erfarenhet av kommunalpolitik och ett stort användbart nätverk inom Uppsala kommun. Karin Forsberg (GS) som stod mot Jonas Boström har klart större erfarenhet av utbildningsbevakning, vilket hade varit ett välkommet tillskott i presidiet, säger Daniel Fredriksson som förhandlade för VSF.
Han får medhåll av partikamraten Hanna Mörck.
- Vi tycker inte att man valt en ansvarsfull koalition inför nästa år. Inom Borgerliga studenter talar man om kårdemontering och utträde ur SFS, och Piratstudenterna är ett enfrågeparti utan särskilt många åsikter om kåren. Det kan tyckas som en märklig prioritering av UUS, som så starkt förespråkar kompetens och ansvar, särskilt i en tid då kåren är hotad, menar Hanna Mörck.
S-studenters förhandlare Louise Callenberg berättar att förhandlingarna till en början verkade gå bra, men att hon tyckte att de spårade ur efterhand.
- Vi hade en gemensam vision för kåren, där våra egna maktambitioner var mindre viktiga, och vi trodde verkligen att folk delade den visionen. Att UUS planerade för två egna presidialer trodde vi inte var möjligt. Tio mandat känns inte som ett tillräckligt stort försprång, med tanke på fördelningen av mandat mellan de övriga partierna. UUS har dessutom varit kända för att hålla fanan högt vad gäller ett parti per presidieplats tidigare år. Men nu har de gått efter person före kompetens, snarare än kompetens före parti, säger hon.

GS, VSF och S hade tidigare tackat nej till samarbete med UUS om de inte fick en plats i presidiet, men på eftermiddagen innan konstituerande kårfullmäktige uppvaktade de tre oppositionspartierna UUS med ett tredje förslag: en fyrpartikoalition.
- Vi presenterade ett motförslag på en koalition med ett brett och starkt stöd, som vi kände skulle ta ansvar för kårens framtid. Den nuvarande koalitionen har ett svagt stöd i kårfullmäktige, vilket är extra bekymmersamt inför det kommande verksamhetsåret i och med att kårobligatoriet försvinner, säger Frida Johnsson, förhandlare för GS.
UUS:s förhandlare var inte intresserade och sågade förslaget direkt.
- Vi tillfrågades alldeles för sent, tyckte vi. Diskussionerna fördes egentligen utan oss, säger Michel Rowinski som förhandlade för UUS tillsammans med Henrik Bjugård Nyberg.
- Vi pratade med alla partier och intervjuade samtliga kandidater enligt samma frågemall. Det viktigaste för oss var att hitta rätt personer, och det tycker jag att vi har lyckats med. Kristina Ekholm har erfarenhet av nationsvärlden, då hon suttit som andrekurator för Smålands. Jonas Boström har gedigen erfarenhet av kårarbetet och den centrala studiebevakningen, och Stella Papasotiriou har varit aktiv inom både kår och nation. När det kom till beslut fanns det inom partiet olika åsikter om alternativen, men ingen otydlighet om vilket alternativ som partiet föredrog, avslutar han.
Förhandlarna för UUS tror inte att resultatet hade blivit annorlunda om de haft mer tid för diskussioner innan fullmäktigemötet, men inom de egna leden är tonen på sina håll en annan. En av partiets företrädare, som vill vara anonym, säger så här till Ergo:
- Hade jag haft en vecka till på mig, och möjlighet att prata med folk, hade jag nog röstat annorlunda. Vi hade möten inom partiet innan, där en del åsikter framfördes starkare än andra, och eftersom vi inte beslutade något på dessa möten hade förhandlarna en viss tolkningsfrihet vad gällde medlemmarnas preferenser senare under förhandlingarna. Vad gäller Borgerliga studenter ville vi ha in Carl Nettelblad, eftersom vi anser att han är en kompetent person. Hade det inte varit för honom hade förslaget inte gått igenom.
Röstpiskan infann sig först under fullmäktige, enligt Ergos källa.
- Jag tror att förhandlarnas egna åsikter kan ha spelat en viss roll för hur vi i UUS röstade. Det var synd att Kristina Ekholm inte var närvarande, hennes åsikter om samarbetet kom inte riktigt fram. Jag hade velat höra vilka för- och nackdelarna var enligt henne, även om jag vet att hon är positiv till samarbetet. Beslutet var demokratiskt, men det hade blivit ett mer informerat beslut om man hade haft mer tid till förhandlingarna. Personligen kände jag mig inte tillräckligt insatt.

Den nya styrelsen kommer att bestå av elva personer istället för tretton som idag, detta för att effektivisera arbetet. Av de elva är fem UUS:are, fem tillhör Piratstudenterna och en person kommer från Borgerliga studenter.

Nya presidiet vill samarbeta med nationer

Kristina Ekholm från Uppsala universitets studenter blir ny kårordförande nästa verksamhetsår. Ny vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor blir Jonas Boström från samma parti och Piratstudenternas Stella Papasotiriou blir ny vice ordförande med ansvar för studiesociala frågor.
Tillsammans har de erfarenhet både av kåren och nationerna. De är eniga om att den viktigaste frågan under året som kommer är hur kåren ska bevara studentinflytandet och behålla sina medlemmar vid kårobligatoriets avskaffande. Alla tre vill utreda SFS-medlemskapet och ser en sektionsbildning av kåren som det bästa sättet att komma närmare studenterna.

Enligt Kristina Ekholm, idag ledamot i kårstyrelsen, har studiebevakarna en oerhört viktig uppgift, men även jämställdhet är en hjärtefråga för henne, liksom relationen till nationerna.
- Vi kommer nog att arbeta ihop mycket under nästa år. Nationerna är viktiga för studenterna i Uppsala och därmed för kåren Både Stella och jag har varit heltidsarvoderade för varsin nation innan och vi är väl insatta i deras verksamhet, vilket underlättar.
Kristina Ekholm tror att presidialerna kommer att komplettera varandra väl, och att de har mycket att lära av varandra. Däremot tycker hon att det är ett stort problem att det finns aktiva medlemmar inom den tredje koalitionspartnern BS som vill lägga ner kåren. Partikamraten Jonas Boström, idag kårfullmäktiges ordförande, är dock inte orolig.
- Jag upplever inte åsikterna hos de andra två partierna som särskilt olika våra. Långt ifrån alla i Borgerliga studenter vill lägga ner kåren, säger han.
Stella Papasotiriou betonar att Piratstudenterna inte enbart kommer att driva IT-frågor.
- Jag tror att alla förstår att det här kommer att bli ett historiskt år för kåren och att arbetet främst bör inriktas på att bevara kåren och det viktiga studentinflytandet, säger Stella Papasotiriou, idag internationellt ansvarig på kåren.


Annons

Annons

Läs mer

2021-02-25 16:44
Trots utökade rekommendationer från regionen gällande munskydd kommer universitetet inte införa några munskyddskrav i…
2021-02-24 11:00
Gårdagens kårfullmäktigemöte lär gå till historien som det kortaste någonsin med sina ynka 35 minuter. Man hann dock…
2021-02-18 11:44
Det fanns inte direkt några anti-vaxxers bland de studenter Ergo träffade på Ekonomikum. Därför passade vi också på att…