Trängsel runt granen. 300–400 studenter trotsade snö och kyla för att visa sitt missnöje på Polacksbacken den 24 november.
Foto: Natalie von der Lehr

Olika besked om CSN:s återkrav


Regeringen ska ändra lagen så att även studenter som läser en utbildning med ojämn poängfördelning över läsåret ska ha rätt till fullt studiestöd. Men det är fortfarande oklart vilka studenter som ska omfattas av de nya reglerna och vad som händer med dem som redan har drabbats av återkrav från CSN.

Under ett besök på Chalmers i Göteborg nyligen vidarebefordrade utbildningsminister Jan Björklund (FP) meddelandet från biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni (FP) att hon vill genomföra de lagändringar som krävs för att de tekniska utbildningarna ska kunna behålla sina utbildningsplaner utan att studenterna drabbas av återbetalningskrav från CSN.
 Martin Västermark, utbildningsansvarig för Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, ser detta som en delseger. Det stora arbetet med att hjälpa studenter som har drabbats av återbetalningskrav finns dock kvar, menar han. Fackförbundet Sveriges ingenjörer var först med att erbjuda räntefria lån till medlemmarna för att lösa den finansiella situationen temporärt. Även fackförbundet Naturvetarna har nu samma erbjudande till sina medlemmar.
Eftersom fackförbundet Sveriges ingenjörer har varit en av de mest drivande aktörerna i frågan verkar regeringen ha gått miste om informationen att det inte bara är teknologer som är drabbade. Särskilt i Uppsala finns många naturvetare, bland annat kemister och matematiker, som är i samma situation. Även studenter inom andra områden, till exempel juridik och ekonomi, är drabbade. På Saco studentsråds kongress nyligen, där Jan Björklund var närvarande, ska han ha sagt att de nya reglerna ska gälla enbart för teknologer.
– Jag påpekade för honom att det är många fler som är drabbade och hoppas att han tar till sig informationen, säger Elin Wallin, ordförande i Naturvetarnas studentråd.
Hon anser det som ytterst märkligt att olika regler ska gälla för olika studenter, speciellt eftersom teknologer och naturvetare ibland läser gemensamma kurser. Dessutom tycker hon att det är orimligt att CSN ska styra hur kursplaneringen ser ut när universiteten ska få större självständighet.
Enligt Elin Wallin och Daniel Eriksson, vice ordförande för Sveriges Ingenjörers teknologgrupp, sade Jan Björklund även att alla studenter som har betalat sina återbetalningskrav ska få pengarna tillbaka efter att de nya reglerna har införts. Vid CSN har man dock inte hört talas om detta.
– Vi har inte fått någon ny information och agerar utifrån gällande regler, säger Klas Elfving, pressekreterare för CSN.


På ett generellt plan är det möjligt för CSN att betala tillbaka pengarna, menar Lotta Lerwall, lektor vid juridiska instituionen, Uppsala universitet.
– Om det gynnar den enskilde och alla drabbade behandlas på samma sätt är det inget problem, säger hon.
Lotta Lerwall betonar att det däremot är upp till politikerna att ge direktiv till myndigheterna, i det här fallet CSN, hur de ska förhålla sig och vilka regler de ska följa. Till grund för detta behövs ett regeringsbeslut som vid Ergos pressläggning inte hade tagits.
– Vi utreder just nu frågan på utbildningsdepartementet. Det är allt jag kan säga just nu, säger Yoav Bartal, pressekreterare hos Nyamko Sabuni.
De nya reglerna ska gälla från och med höstterminen 2010. CSN ska nu avvakta med granskningen av genomförda studier under höstterminen 2010 tills riksdag och regering har beslutat om de nya reglerna.

nbsp;


Annons

Annons

BAKGRUND

• I samband med CSN:s intensifierade kamp mot bidragsfusk blev studenter som har haft en ojämn fördelning av poängen under läsåret återbetalningsskyldiga trots att de har läst heltid och klarat alla poängen.
• Orsaken till problemet är att universiteten och CSN har olika definitioner av heltidsstudier. Universiteten menar att heltidsstudier motsvarar 60 poäng per läsår medan CSN räknar med 30 poäng per termin. Utbildningar som har valt ett annat upplägg på läsåret har därför inte räknats som heltidsstudier enligt CSN.
• Återkraven gäller även retroaktivt och kan vara upp till 7 000 kronor som ska betalas innan jul.
• Detta har drabbat främst teknologer och naturvetare men även andra grupper, till exempel jurister och ekonomer.
• Uppsala teknolog- och natuvetarkår (UTN) har tillsammans med andra studentföreningar, kårer och fackförbund uppmärksammat problemet.

Läs mer

2023-09-20 10:09
Nationsaktiv på Wermlands nation i Lund åtalas för grov förskingring, då hon ska ha använt sig av nationens betalkort…
2023-09-18 13:23
Den 11 september meddelade Uppsala universitet i ett pressmeddelande att Svante Pääbo är Årets alumn 2023. Han studerade…
2023-09-15 10:20
Drygt ett år efter att anmälan kom in har nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) beslutat att Rektor…