Annons
Annons

Universitetet offentliggör rektorskandidaterna


Det står nu klart vilka fyra personer som kandiderar till att bli nästa rektor vid Uppsala universitet när Anders Hallberg kliver av posten i december.

En särskild rekryteringsgrupp har arbetat med att ta fram lämpliga kandidater till rektorsposten sedan i våras och presenterar nu följande fyra slutkandidater (utan inbördes ordning):

Håkan Billig, född 1955. Professor i cellulärt åldrande och apoptos vid Göteborgs universitet.
Uli Hacksell, född 1950. Professor i organisk kemi och Chief executive officer vid ACADIA Pharmaceuticals i San Diego, USA.
Kerstin Sahlin, född 1954. Professor i företagsekonomi, särskilt offentlig organisation, samt prorektor vid Uppsala universitet.
Eva Åkesson, född 1961. Professor i kemisk fysik, samt prorektor vid Lunds universitet.

Enligt rekryteringsgruppens studentrepresentant Klas-Herman Lundgren, som tillsammans med doktoranden Marta Axner har representerat studenterna och doktoranderna, har processen varit både lång och komplex.
– Vem som blir nästa rektor är en stor fråga både för universitetet och studenterna och det är höga krav på sekretessen vid en sådan här rekrytering, till exempel är en av slutkandidaterna chef för ett läkemedelsföretag och en annan är prorektor vid Lunds universitet, säger Klas-Herman Lundgren.

Trots den långa processen och det stora antalet förslag som gruppen fått ta ställning till togs beslutet om de fyra slutkandidaterna enhälligt utifrån den kravprofil som satts upp.
– Från studenthåll är vi väldigt nöjda med slutkandidaterna och processen, även om det förstås finns bra kandidater som av olika orsaker inte tagit sig ända fram. Vi har utgått från kravprofilen och försökt bedöma kandidaterna efter deras kompetens.

Den 26 september
är det dags för de fyra att presentera sina visioner för universitetets hörandeförsamling och att bli utfrågade av densamma.
– Utifrån de kandidater som går upp till hearing tror jag att chanserna är mycket goda att nästa rektor aktivt kommer att driva och arbeta med de frågor som studenterna tycker är viktiga, men jag ser fram emot hearingen och att där få höra mer om deras visioner och tankar, avslutar Klas-Herman Lundgren.

nbsp;


Annons

Annons

Tidsplan

En vecka efter hearingen den 26 september är det dags för hörandeförsamlingen att gå till omröstning. Rekryteringsgruppen tar sedan med sig resultatet från omröstningen när den lägger fram sitt förslag på ny rektor till konsistoriet, universitetets styrelse, vilket sker den 11 oktober. Konsistoriet föreslår i sin tur ny rektor vid Uppsala universitet för regeringen, som förväntas fatta beslut i november. Konsistoriet utser slutligen prorektor vid sitt sammanträde den 15 december.

Rekryteringsgruppen

En rekryteringsgrupp håller samman processen för rekrytering av rektor och prorektor. Rekryteringsgruppen består av konsistoriets ordförande Hans Dahlborg, vice ordförande Anna Ekström samt sex ledamöter (3 lärare, 2 studenter och 1 företrädare för personalorganisationerna).

Hörandeförsamlingen

Hörandeförsamlingen har till uppgift att bistå rekryteringsgruppen i arbetet med att föreslå ny rektor. Hörandeförsamlingen består av 65 personer (33 lärare, 18 studenter och 14 ledamöter från personalorganisationerna), samt personliga suppleanter. Lärarna i hörandeförsamlingen utses av de elektorsförsamlingar som arbetar med valen till områdesnämnder. Fakulteterna är representerade i proportion till sin storlek.

Kravprofil för rekrytering av rektor för Uppsala universitet

Bakgrund
Rektor:
är professorskompetent och har gedigen ledarerfarenhet från akademisk miljö,
har aktivt arbetat med såväl forskning som grund- och forskarutbildning.

Ledarskap
I sitt ledarskap har rektor förmåga att:
samla organisationen och samverka förtroendefullt med alla personal- och studentgrupper,
se till hela universitetet,
etablera och fördjupa relationer och kontakter med för universitetet viktiga intressenter, nationellt och internationellt (t ex departement, myndigheter, näringsliv och andra universitet),
aktivt arbeta för studentinflytande, föra dialog med studenternas företrädare och gynna studentmedverkan på universitetets alla nivåer,
arbeta för forskning och undervisning av hög kvalitet,
driva verksamhet som befrämjar jämställdhet, jämlikhet och mångfald,
vara en framträdande och opinionsdrivande deltagare i den offentliga debatten,
vara en rektor som är synlig för anställda och studenter,
axla arbetsgivaransvaret för en stor arbetsplats såväl verksamhetsmässigt som administrativt och värna om god arbetsmiljö.

Personlighet
Som person utmärks rektor av:
hög personlig integritet,
mod,
visionär förmåga och förmåga att forma en klar idé om universitetet,
att hon/han tycker om att vara rektor.

Läs mer

2021-10-20 12:04
Köpenhamns universitet skär drastiskt i studieplatserna vid lärosätet. Värst drabbade av nedskärningen är Humanistiska…
2021-10-20 11:53
Flera personalärenden och problem med att genomföra och fatta beslut har lett till att institutionen för neurovetenskap…
2021-10-19 14:47
Röster har höjts för att Karolinska institutet ska ta bort namn på salar och vägar som döpts efter rasbiologer och en…