Annons
Annons

Nej till ökat sektionsinflytande


Inte lika många åhörare som på måndagens kårfullmäktige, men väl så mycket debatt om sektionernas inflytande. Kårstyrelsen var oenig.


Efter en intensiv debatt och noggrann rösträkning stod det klart att motionen om sektionernas inflytande i Uppsala studentkårs fullmäktige avslogs. Resultatet: 22 för motionen, 4 mot. Två ledamöter avstod från att rösta. Trots att en klar majoritet var för saknades sex röster för att beslutet skulle anses giltigt.

På fullmäktigemötet i oktober röstade man även då igenom motionen. Men som Ergo skrivit tidigare var beslutet ogiltigt eftersom inte två tredjedelar av ledamöterna var för, vilket krävs vid stadgeändring. För att motionen skulle ha gått igenom krävdes det alltså att alla närvarande ledamöter på tisdagens möte röstade ja.

Företrädare för sektionerna var på plats under tisdagskvällen, med undantag för Lära och teknat, för att presentera sin verksamhet.
 Ledamöter från både koalitionen och oppositionspartierna tog tillfället i akt att visa sin uppskattning. De som uttalade sig var överens om att sektionerna behövs och gör ett bra jobb. 
”Myspys”, sammanfattade Leo Pierini, ordförande i FUM, det hela.

Åsikterna gick dock isär när det blev dags för nästa punkt på föredragningslistan: motionen om sektionernas inflytande fullmäktige.
 Motionären Jonas Boström, kåraktiv, vill se att varje sektion representeras av en ledamot med rösträtt i FUM.

Många av dem som var för motionen menade att sektionerna är mogna att ta steget till fullmäktige, och att det till och med borde ha gjorts tidigare. Att organisationer som UTN och Uppsalaekonomerna vill ansöka om kårstatus kan ses som ett tecken på att det finns ett missnöje bland studenterna och att sektionerna behöver ett större inflytande, ansåg flera talare.

Sofia Bergman, representant för medicinska fakulteten, visade öppet sitt missnöje med Uppsala studentkår.

– nbsp;Jag tycker det är pinsamt att tillhöra Uppsala studentkår. Jag försöker inte längre få mina vänner att gå med eftersom ni inte längre värnar om studenterna, sa hon.

Sixto Rios, UUS, var en av flera som vände sig direkt till kårstyrelsen.

– Ni hamnar längre och längre från studenterna. För kåren i sig är det bra om ni börjar lyssna på dem.

Paul Borenberg, S-studenter, menade att motionen var dålig eftersom det är problematiskt med ett blandsystem.
– I en församling som väljs med direktval måste våra ledamöter väljas just direkt, sa han.

Yasmin Hussein, S-studenter, påpekade vid flera tillfällen att styrelsen inte är enig i sektionsfrågan. Hon själv har till exempel ändrat åsikt och berättade om sina visioner för sektionerna:

– Varför inte ha ett helt sektionsbaserat val där en representant från varje sektion sitter med i styrelsen?

Klara Ellström, Piratstudenter, vill att man utreder frågan mer grundligt.

– Jag tror stenhårt på att sektionerna behöver mer inflytande. Men vi kan göra något mer utförligt än så. Under den tid som vi i styrelsen sitter vill vi nbsp; inte behöva reformera valsystemet två gånger. Då är det bättre att göra något stort en gång.

De flesta, inklusive motionären själv, var överens om att motionen inte var ”perfekt”. 

– Jag tycker det är ett dåligt förslag, men det är bättre än det nuvarande systemet. Det är en kompromisslösning för dem som vill behålla partisystemet och de som vill utöka sektionernas inflytande kan enas om, sa Jonas Boström.

Einar Robillard, vice ordförande för Studieutskottet på Uppsala studentkår, yrkade på ett tillägg till sektionsmotionen. Nämligen att styrelsen, i enlighet med verksamhetsplanen för 2012-2013, ska utreda sektionernas representation i kårens beredande och beslutande organ. Fullmäktige gav bifall till tillägget. Utredningen ska nu genomföras tillsammans med sektionerna och stå klar 31 mars nästa år.

Till skillnad från måndagens FUM var talartiden inte kortad. Något som under måndagen skapade irritation bland studenter som kommit för att vädra sin åsikt. 
”Censur” och ”ni vill tysta oss” hördes då på sina håll bland åhörarna. Yasmin Hussein menade i sin tur att begränsad talartid var ett sätt att låta alla komma till tals och skapa mångfald bland talarna.

nbsp;

Jakob Meijer
Ida Nordenhem


Annons

Annons

Saxat ur sociala medier om fullmäktigemötet 2

”Fantastiska sektionsrepresentanter presenterar pågående verksamhet i de olika områdena” – Yasmin Hussein, S-studenter, berömmer sektionernas representanter, via twitter.

”Dåligt att det är så få ledamöter här ”
Gustav Sundell, UUS, twittrar om närvaron på tisdagens fullmäktigemöte.

”28 närvarande på Fum. Läge att granska hur väl studenternas representanter sköter de förtroenden de fått?” – Arvid Gynnå, UUS, tipsar Ergo när det står klart att närvaron bland fullmäktigeledamöter är skral.

”Nu har jag blivit invald i två styrelser och ett utskott. Vad håller jag på med?” – Einar Robillard, kåraktiv, på facebook efter att ha nominerat sig själv till flera kåruppdrag.

”Jag diskuterar gärna nytt valsystem för Uppsala studentkår. Men jag är uppriktigt less på all härskarteknik som genomsyrar kvällens överläggningar. När vi som styr konsekvent blir hånade och trashade så kommer ni aldrig övertyga mig. Deal with it ” – Magnus Olofsson, styrelseledamot, Gröna studenter, på facebook i samband med diskussionen om sektionernas inflytande i fullmäktige.

”Kom gärna med konkreta exempel istället för att beklaga er generellt. Hur ska man kunna bättra sig om ingen påpekar det?” – Jonas Boström, sektionsmotionär, som kommentar på ovanstående facebookinlägg.

”December-FUM är avslutat efter ca 10 timmars förhandlingar. Tack alla som kom och alla som deltog i diskussionerna, och God Jul
– FUM-presidiet twittrar efter avslutade fullmäktigemöten.

Läs mer

2020-05-29 15:56
Studenter som tröttnat på distansundervisning kan andas ut – under fredagens pressträff meddelade regeringen att…
2020-05-29 15:18
Flera studenter har reagerat över att väktare fotat dem på campus senaste tiden.
 – Säkerhetsavdelningen ville veta hur…
2020-05-28 17:09
Välmeriterade rektorskandidat Anders Hagfeldt tror att en stärkt klimatprofil och ökad samverkan mellan olika…