Annons
Annons
Fredrik Pettersson läser till civilingenjör i teknisk fysik och Alexandra Abde läser personalvetarprogrammet.
Foto: Sara Borsiin

Inflytande till sektionerna


Uppsala universitets studenter: En omstrukturering av kåren där centrala funktioner flyttas till sektionerna, där representanterna ska få bättre utbildning i sitt uppdrag.

Vilken politik får studenterna om de röstar på er?
FP: Vår huvudsakliga fråga är att flytta makt från den centrala organisationen närmare studenterna. Vi vill flytta fokus från att åsikterna bildas centralt i organisationen, till att de ska plockas upp lokalt hos studenterna och verkar inåt mot det centrala. Just nu krävs organisatoriska förändringar – så vi kommer att behöva fokusera mycket på det.

Vilka andra frågor ser ni som viktiga framöver?
AA: Uppsala Studentkårs budget kommer att bli betydligt mindre nästa år och det kommer behövas åtgärder för att få ihop det. Vi vill satsa på sektionerna så att de har lika mycket medel som de har idag.

Så vilka centrala funktioner kan behöva skäras ner?
FP: Det är någonting vi sitter och tittar på nu. Många ansvarsuppgifter kommer att behöva flyttas ut till sektionerna. Tittar man på sektionerna så har de ofta mer pengar än de behöver för de växer fortfarande in i sina kläder. Sektionerna börjar precis bli så pass starka att de vill ha mer ansvar.
AA: Det typ av arbete som idag görs av någon här på kåren – till exempel en jämlikhetsansvarig – kan ju fortgå utan att man har en specifik person för det. Jag tror absolut de skulle vara beredda att göra det här arbetet på sektionerna.

Hur ska det här hanteras av sektionerna?
FP: Vi vill skapa Sveriges bästa utbildning för studentrepresentanter: en heldag minst 2 gånger per termin som gör att alla får insyn i kårarbetet, vad man gör jag om lärarna kör över en... sådana saker som många är oroliga för. Det kommer att kosta pengar men vi kommer prioritera det högt. Vi vill sänka tröskeln för att bli studentrepresentant.

Ni vill förändra systemet med passerkort?
FP: Ibland är det gott om utrymme på ett campus och inte på ett annat. Vi ser ingen anledning till att vara låst vid sitt eget då. Säkerhetsmässigt skulle det antagligen vara bättre – idag ställer studenter istället upp dörrar till varandra.
AA: Vi tror det skulle gynna många att kunna gå vart man vill – och alla har rätt till sin studieplats.

Ni är inte partipolitiska och era ledamöter befinner sig på olika ställen av höger-vänster-skalan. Leder detta till konflikter om vilken politik som ska drivas? Bostadspolitik kan ju vara nbsp; höger och vänster?
FP: Det blir ganska sällan konflikter. Uppsala studentkårs frågor har ingen skiljelinje höger/vänster utan snarare vad gäller centralt eller decentraliserat. Tittar man på uttalat partipolitiska partier i fullmäktige är det ganska sällan de driver höger-vänster-politiska frågor.

Ni tycker inte att kåren ska driva nationell politik?
AA: Om det inte finns skäl för det – som att det händer något i Uppsala som gör att vi kan spela en särskild roll. Men annars ska vi använda Sveriges förenade studentkårer för det – för att vara fler som påverkar.
FP: Annars betalar vi mycket pengar till en organisation för att göra saker som vi samtidigt arvoderar någon här för. Man ska inte konkurrera med SFS arbetsuppgifter.


Annons

Annons

UUS nbsp; sitter i opposition och har 11 mandat i kårfullmäktige.

Läs mer

2020-02-25 14:56
Kommunens byggnadsnämnd har gett bygglov till tre nya hus på Studentvägen. Husen kommer inrymma 135 studentlägenheter…
2020-02-25 09:47
Nu står det klart vilka som kommer att servera fika, kaffe och lättare lunch till Carolina Redivivas besökare. Det blir…
2020-02-20 10:57
Två läkarstudenter misstänks ha fuskat genom att skriva upp varandras namn vid obligatoriska moment där bara en av dem…