Varför inte fler ställ istället? Det har blivit fler – men enligt kommunen måste det kompromissas med andra intressen också.
Foto: Per Enström

Hur går det, cykeluppsala?


55 000 cykelresor görs dagligen i centrala Uppsala – många av dessa av studenter. Hur bra är kommunen på att göra deras väg så säker som möjligt? Och varför byggs inte fler cykelställ? Ergo tar tempen från tramporna.

Överfarter med cyklistföreträde dröjer
En helt ny sorts cykelöverfarter ska införas, beslutade regeringen i september. Dessa ska fungera som övergångsställen för cyklister, och bilister ska ha väjningsplikt.

Det som hette cykelöverfart fram till september heter nu cykelpassage och innebär, precis som tidigare, att bilisterna ska anpassa farten – men att cyklisten ska väja.
Varken Uppsala eller någon annan stad har ännu några överfarter i ordets nya bemärkelse – vilket innebär att störst fortfarande går först därute.

Enligt Christer Åkerlund på kontoret för samhällsutveckling väntar man i Uppsala på ”mer kött på benen” om hur det hela ska implementeras – beslutet kom med kort införandetid och berörda myndigheter och väghållare har inte hunnit förbereda sig. Därför kan han inte svara på när Uppsala kan få några av de sprillans nya överfarterna. Transportstyrelsen meddelar att införandets praktiska detaljer diskuteras, men inte heller därifrån kan Ergo få någon tidsplan.

Bättre cykelbetyg åt Lund än Uppsala
I cykelfrämjandets årliga kommunvelometer mäts saker som befintlig cykelinfrastruktur, investeringar, underhåll, cykelfrämjande politik och informationsarbete. Kommuner som vill delta anmäler sig själva och medan Göteborg, Malmö och Uppsala är med har till exempel Stockholm låtit bli.
2014 är Lunds kommun bäst på att främja cykling – Uppsala kommer på sjunde plats men får toppoäng när det kommer till bland annat nyinvesteringar och information.

nbsp;

Efterlyser nya vintercyklare
Uppsala kommun söker 50 ”ovana vintercyklister” som ska trampa minste tre kilometer, tre dagar i veckan mellan november och mars – med cykelhjälm. Med detta vill kommunen få fler att cykla – och få in tips på brister i väghållningen.

I utbyte får man vinterutrustning – bland annat dubbdäck – samt ett hälsotest i början och slutet av perioden.
Läs mer här. Anmälan måste göras innan 7 november.

nbsp;

Varför inte ännu fler ställ i stället?
Mellan 2010 och 2014 har 3 400 nya cykelparkeringar till kommit vid resecentrum och i stadskärnan och tusentals övergivna cyklar har omhändertagits för att ge plats. Tillsammans med informationskampanjer som ”parkera schysst” räknar man med att detta har lett till att det idag finns hälften så många felparkerade cyklar i stan. Ändå vet de flesta Uppsalacyklister att det ofta är svårt att få plats – oavsett hur schysst man skulle vilja parkera. Varför finns det inte bara fler ställ i stället? Flera intressen konkurrerar, och allt handlar om att skapa en balans mellan dessa – är svaret jag får från kontoret för samhällsutveckling.
– En svårighet ligger i att vi arbetar utifrån politiska direktiv om att skapa såväl fler uteserveringar som cykelställ samtidigt som detta inte får begränsa vare sig tillgängligheten för fotgängare eller framkomligheten och angöringsmöjligheterna för motordrivna fordon, säger trafikplaneraren Daniel Fritz.


Annons

Annons

42

av de cykelrelaterade felanmälningar som Uppsala kommun tog emot 2013 handlade om snöröjning. I en medborgarenkät samma år finner man att vinterväghållningen är det område flest helst ser att Uppsala satsar mer på när det kommer till cykling.

29

så stor del av Uppsalas cyklister beräknas ha hjälm.

40

så stor del av Uppsalastudenternas resor beräknas ske med cykel.

55 000
cykelturer görs dagligen i centrala Uppsala.

(källa: Uppsala kommuns cykelbokslut)

Läs mer

2023-09-20 10:09
Nationsaktiv på Wermlands nation i Lund åtalas för grov förskingring, då hon ska ha använt sig av nationens betalkort…
2023-09-18 13:23
Den 11 september meddelade Uppsala universitet i ett pressmeddelande att Svante Pääbo är Årets alumn 2023. Han studerade…
2023-09-15 10:20
Drygt ett år efter att anmälan kom in har nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) beslutat att Rektor…