Annons
Annons
Namnlistor har lagts ut i butikens kassor.
Foto: Sara Borsiin

Folkes i konflikt med facket om nattöppet


Ica nära Folkes livs är den matbutik med längst öppettider i Uppsala, men vill nu utöka dessa ytterligare. Men facket, som man måste komma överens med, säger nej. Namnunderskrifter har samlats in och ska skickas tillsammans med en överklagan till Förvaltningsdomstolen.

För dygnet runt-öppet krävs ett undantag mot förbudet mot nattarbete (se faktaruta), någonting som Icahandlaren Fredrik Andersson på Folkes Livs försöker få sedan en tid tillbaka. Argumenten är bland annat att det skulle skapa nya arbetstillfällen och ge bättre service åt kunderna.
– Våra kunder är ofta studenter, men också till exempel taxichaufförer som kanske vill handla på natten, säger han.

Lukas Ringqvist, som är ombudsman på Handelsanställdas förbund och varit med under förhandlingarna, menar att den viktigaste anledningen till att man inte går med på dygnet runt-öppet på Folkes livs är just förbudet som finns, och att varje undantag ska vara välmotiverat.
– Livsmedelsbutiker omfattas inte av behovet att ha öppet efter 24 såsom brandkår och sjukhus, säger han.

En lokal förhandling med Handelsnställdas förbund hölls i slutet av 2013 och följdes av en central förhandling i maj 2014. Ergo har tagit del av protokollen i vilka det framgår att Folkes Livs kunder och anställda är positiva till dygnet runt-öppet och att man tagit säkerhetsaspekterna i beaktning på olika sätt. Ett centralt argument från butiksägaren i varje steg har varit att kundkretsen till stor del består av studenter – som kanske har en annorlunda dygsrytm. Förhandlingarna avslutades i oenighet och Folkes ansökte till arbetsmiljöverket om ett undantag.

Arbetsmiljöverket har gått på Handels linje och avslagit ansökan om ett undantag. Att många kunder, eller för den delen de anställda, tycker att nattöppet är en bra idé har liten betydelse i sammanhanget, skriver de i sitt yttrande. Samhällsintresse och servicebehov handlar om andra saker, är kontentan.

Fredrik Andersson på Ica Folkes håller inte med ( om inte kunderna och de anställda är en del av vårt samhälle vilka är det då? ) och har därför samlat in namnunderskrifter från personer som vill kunna handla när som helst på dygnet. Signaturerna kommer vara en del av det yttrande han ska göra till Förvaltningsrätten, dit han överklagat Arbetsmiljöverkets beslut. Hans förhoppning är att namnunderskrifterna kommer visa att det visst finns ett sådant angeläget servicebehov som alltså krävs.
Hur många har skrivit på?
– Närmare 1 000 personer, säger Fredrik Andersson.

Lukas Ringqvist påtalar att Folkes redan har getts undantag, eftersom de har öppet till 23.31 idag – Handels policy är att inte godkänna öppet efter klockan 21. Bland annat handlar det om ökad risk för rån, hot och våld mot de anställda – och de hälsorisker det innebär med nattarbete.
– Den här butiken har redan längst öppettider i hela Uppsala, det borde räcka så, säger han.


Annons

Annons

Nattarbete förbjudet
Enligt arbetstidslagen ska tiden mellan 24 och 05 ingå i ens dygnsvila. Allt arbete nattetid måste därför föregås av ett undantag från lagen, vilket enbart ges utifrån viktiga samhällsintressen eller servicebehov. Arbetsgivaren måste antingen komma överens med facket (i det här fallet Handelsanställdas förbund) eller få dispens av Arbetsmiljöverket.

I Folkes Livs överklagan av arbetsmiljöverkets beslut avslutar Fredrik Andersson:
Valfrihet och individualism är två starka ord idag, ska någon myndighet bestämma vilka tider jag skall arbeta eller vilka tider jag skall handla? För oss som är en utpräglad studentbutik i Sveriges fjärde största stad är svaret självklart, Nej Vi vill själva styra våra liv i största möjliga utsträckning i ett demokratiskt fördomsfritt samhälle som vi tillsammans utvecklar och driver framåt. Säg ja till framtiden, bevilja vår överklagan.

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…