Annons
Trots kritiken har Carola Lemne har inga planer på att lämna sin plats som ordförande i universitetets styrelse.
Foto: Sandra Gunnarsson

Lemne inga planer på att lämna


I en skrivelse till regeringen riktas nu kritik mot att Carola Lemne tillåts sitta kvar som ordförande i Uppsala universitets styrelse samtidigt som hon verkar för näringslivets intressen i sin roll som vd för Svenskt näringsliv, rapporterar UNT. Detta är en ståndpunkt som Uppsala studentkår delar. Carola Lemne menar att det är fullt möjligt att kombinera rollerna.

Carola Lemnes vara som ordförande i Uppsala Universitets styrelse samtidigt som hon är vd för Svenskt näringsliv har varit en fråga som diskuterats flitigt under det senaste halvåret. I september avslöjade Dagens Industri att tjänstemän från Svenskt näringsliv försett Sverigedemokraterna med policydokument och rapporter som i vissa fall legat till grund för partiets politik. Detta fick återigen debatten kring Lemnes ordförandeskap i universitetets styrelse att blossa upp.

Under tisdagen rapporterade UNT att en grupp professorer och docenter vid universitetet, som tidigare varit kritiska till Carola Lemnes dubbla roller, nu vänt sig till regeringen. I en skrivelse till utrikesdepartementet 25 september menar de bland annat att regeringen måste ta ställning till om det är möjligt att kombinera rollerna som ordförande för ett svenskt universitet och som vd för en intresseorganisation som Svenskt näringsliv.

Under onsdagen hölls en kort presskonferens efter konsistoriets möte där Carola Lemne svarade på kritiken.

– Jag håller inte med. Jag tycker det är fullt möjligt att kombinera rollerna. Jag har också träffat senaten* och vet att det inte är en majoritet som står bakom den här kritiken, säger Carola Lemne konsistoriets ordförande och vd i Svenskt näringsliv.

I skrivelsen lyfter de anställda bland annat fram Svenskt näringslivs samröre med Sverigedemokraterna som ett argument till varför Carola Lemne inte kan sitta kvar på båda posterna. nbsp; nbsp;

– Vi har inget som helst samarbete med SD. Vi bjuder in utskott från riksdagen och utesluter inte samtal, men att samtala är inte att samarbeta, säger Carola Lemne.

Rektor Eva Åkesson menar att hon inte har sett skrivelsen som forskarna skickat till utbildningsdepartementet. Hon säger också att Carola Lemnes vara som ordförande i universitetets styrelse är en fråga för regeringen att hantera. Däremot tycker hon inte att Carola Lemnes dubbla roller har inneburit några problem i konsistoriet.

– Det finns ingen kritik riktad mot hur hon har utfört sitt uppdrag. Jag har inte sett någon påverkan av något slag som hon har tagit med sig in i styrelsen, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Hur ser du på den kritik som riktats mot hennes dubbla roller?

– Jag kan inte spekulera i vad andra tycker. Men jag tycker att diskussionen är viktig och är glad att våra medarbetare lyfter frågan. Det är bra att det finns en diskussion kring vilken erfarenhet och bakgrund ledare i konsistoriets medlemmar ska ha, säger Eva Åkesson.

Uppsala studentkår, som redan uttryckte sig kritiskt i våras, håller nu på att författa en ny debattartikel för att förtydliga deras ståndpunkt i frågan.

shy;– Hon måste välja väg. Hennes agerande som vd i Svenskt näringsliv, stämmer inte överens med den värdegrund som universitetet har, säger Caisa Lycken, ordförande i Uppsala studentkår.

Hon lyfter bland annat fram Svenskt näringslivs samröre med SD och att Carola Lemne uttryckt sitt stöd till en förlängning av Sveriges vapenavtal med Saudiarabien som problematiska faktorer. Dessutom ställer hon sig också kritisk till Lemnes uttalanden rörande utbildning och arbetsmarknad.

– Efter att regeringen lade fram förslaget om snabbspår som skulle innebära snabbare validering av utländska betyg, bättre studiemöjligheter för flyktingar så trädde Carola Lemne även fram starkt kritisk till regeringens optimism och lösningar. En ståndpunk som en vd för Svenskt näringsliv kan hålla, men som ordförande för Uppsala universitets konsistorium blir uttalandet mycket märkligt, säger Caisa Lycken.

Hur påverkas studenterna av att Carola Lemne kombinerar rollerna. Är det något som de märker?

– Det märks av i den grad att anseendet för universitetet kan skadas. Det är inte bra för studenterna om deras ordförande verkar för näringslivsintressen som inte alltid är för studenternas bästa, säger Caisa Lycken.

nbsp;

nbsp;


Annons

Annons

Fakta

Konsistoriet, universitetets styrelse, ansvarar för planering och genomförande av universitetets alla angelägenheter - vetenskapliga, ekonomiska och administrativa. Den operativa ledningen utövas av rektorn vid Uppsala universitet. Majoriteten av ledamöterna i konsistoriet utses av regeringen. Dessutom ingår lärar- och studentrepresentanter.

Akademiska senaten, ett rådgivande organ vid universitetet med en majoritet universitetslärare.

Detta har hänt:

I mars krävde fem proffessorer och två docenter Carola Lemnes avgång i en debattartikel i UNT. Detta sedan det blivit känt att Carola Lemne, i sin roll som vd för Svenskt Näringsliv, uttryckt stöd till en förlängning av vapenexportavtalet till Saudiarabien. nbsp;

I en skrivelse till utrikesdepartementet 25 september menar samma grupp forskare bland annat att regeringen måste ta ställning till om det är möjligt att kombinera rollerna som ordförande för ett svenskt universitet och som vd för en intresseorganisation som Svenskt näringsliv.

Läs mer

2022-11-24 12:55
Under gårdagen publicerade Diskrimineringsombudsmannen (DO) en ny rapport som kartlägger universitets och högskolors…
2022-11-14 15:49
Ergos redaktion välkomnar Jana Paegle som ny journalist på tidningen. Hon tar med sig sina erfarenheter av både digitala…