Annons
Annons

Så mycket cannabis finns i Uppsalakisset


Uppsala universitets nätverk U-Fold är del i projektet som samlar in statistik om Uppsalabornas droganvändning.

Kommunen, Uppsala Vatten, Polisen och universitetet har börjat mäta narkotikahalten i avloppsvattnet. Detta kollektiva urinprov ska ge mer information om Uppsalabornas droganvändning, och än så länge har ett av fyra planerade tester gjorts. Cannabis är vanligast, men man mäter även halterna av amfetamin och kokain.

Ungefär 7 700 normaldoser cannabis uppmättes under det dygn man gjorde mätningen – den 27 september. 167 779 bor inom testområdet – men om det innebär att 4,5 procent av befolkningen rökt på är svårt att veta, eftersom det också går att tänka sig att enskilda personer konsumerar flera doser.

Karolinska universitetssjukhuset, som gjort analysen, skriver också att analysresultaten av cannabis är osäkra eftersom vissa steg i valideringen fortfarande är under utredning.

Det är lite högre halter öster om ån (där till exempel resecentrum ligger) än väster om (där universitetshuset ligger), vilket gäller även för de tyngre drogerna.

Liknande tester har gjorts bland annat i Lund. Även där var Cannabis vanligast. Drygt 1 300 normaldoser konsumerades mellan lördagen och söndagen en helg i april (betydligt färre per person jämfört med i Malmö eller Stockholm)

Nästa Uppsalamätning kommer att göras annandag jul.


Annons

Annons

Läs mer

2020-05-29 15:56
Studenter som tröttnat på distansundervisning kan andas ut – under fredagens pressträff meddelade regeringen att…
2020-05-29 15:18
Flera studenter har reagerat över att väktare fotat dem på campus senaste tiden.
 – Säkerhetsavdelningen ville veta hur…
2020-05-28 17:09
Välmeriterade rektorskandidat Anders Hagfeldt tror att en stärkt klimatprofil och ökad samverkan mellan olika…