Annons
Annons
Efter att Simon fick rätt i Förvaltningsrätten anmälde han universitetet till JO och Universitetskanslersämbetet.
Foto: Lina Svensk/Tom Corser, Wikimedia Commons

UU ger svar i fallet Simon


Läkarstudenten Simon fälldes för fusk i universitetets disciplinnämnd, men friades i Förvaltningsrätten. Simon anmälde Uppsala universitet till Justitieombudsmannen för att ha misskött hans ärende – och för att inblandade personer på institutionen i mail kallat honom psykopat. Nu svarar universitetet på anmälan.

Ergo har tidigare rapporterat om turerna i fallet Simon , läkarstudenten som anklagades för fusk på en tenta för cirka ett år sedan. Efter att ha friats i Förvaltningsrätten anmälde Simon Uppsala universitet till både Universitetskanslersämbetet och Justitieombudsmannen för hanteringen av hans ärende. Han menar bland annat att disciplinärendet diskuterats på ett olämpligt sätt mellan de inblandade och att deras omdöme varit färgat av personliga åsikter. Han anser också att det varit felaktigt av en representant från läkarprogrammet att försöka påverka utgången genom att ta kontakt med ordföranden i disciplinnämnden.

Anmälan är omfattande och innehåller bland annat de mail som skickats mellan prefekterna där Simon omnämns som psykopat. JO har begärt ett yttrande från Uppsala universitet och väljer att fokusera på just språkbruket. De skriver: ”yttrandet ska särskilt beröra hur företrädare för universitet har uttryckt sig om studenten”. Nu har Uppsala universitet lämnat ett yttrande. nbsp;

Fem personer hemmahörande inom läkarprogrammet har fått uttala sig om ärendets gång, och samtliga finner att de inte upplever att fel har begåtts. De instämmer i att Simons ärende tog tid att behandla, men vidhöll att detta var en konsekvens av att det hela skulle behandlas i semester- och ledighetstider. De upplever inte heller att de har misskött ärendets hantering under dess gång genom systemet.

Vad gäller delen om hur de inblandade parterna diskuterat Simon via mail tas detta inte upp i någon större utsträckning, trots JOs beskrivning av yttrandets utformning. En av de som uttalar sig skriver som följer i sitt utlåtande: (...) det var dumt av mig att i mail till X vädra mina misstankar om psykopatiskt beteende. Jag har insett att det var ett misstag att skriva om det i ett mail, och kommer fortsättningsvis inte avhandla mina åsikter om studenter i mailform. En annan förklarar att hen endast delgav sina kunskaper om vad som är typiskt hos personer med psykopati.

Universitetet medger dock att just denna del av ärendet inte har hanterats på önskvärt sätt. I rektors och universitetsjuristens yttrande står: Sammantaget anser Uppsala universitet att det i ärendet förekommit e-postmeddelanden från befattningshavare vid universitetet som i ett fall borde ha formulerats på ett annat sätt och i andra fall varit direkt olämpliga. Universitetet beklagar detta i yttrandet, men understryker att de inte finner att fel har begåtts i handläggningen av Simons ärende.

Simon har getts möjlighet att svara på universitetets yttrande senast den 17 maj.


Annons

Annons

Läs mer

2020-10-28 14:02
Miljöförvaltningen gjorde ett midnattsbesök i Svantes källare i helgen och fann att det var för tätt mellan borden. Nu…
2020-10-22 14:48
När Ångström byggs ut är det viktigt att skapa rum för alla. Ingenjörsnätverket SIV tycker att man bör uppkalla de nya…
2020-10-21 18:30
Det ser ut att bli dekanen Coco Norén som kommer kommer styra M/S Uppsala universitet tillsammans med tillträdande…