Annons
Annons
En av anledningarna till att man har förbjudit datoranvändande på seminarier vid terminskurs två och tre är att man vill få till bättre diskussioner där alla är involverade, menar Margareta Brattström, prefekt vid juridiska institutionen.
Foto: Pixabay

Fortsatt datorförbud på juristutbildningen


Juridiska föreningen, JF, har kritiserat kursledningens beslut att förbjuda användandet av datorer på seminarier vid terminskurs två och tre på juristprogrammet. I en skrivelse uppmanar de kursledningen att upphäva beslutet omedelbart, men datorförbudet ser ut att vara här för att stanna. Åtminstone terminen ut.

Sedan terminsstarten i september har de som läser terminskurs två och tre vid juristprogrammet fått ta anteckningar för hand på samtliga seminarier då datorer vid dessa har förbjudits.
– Som underlag till beslutet hänvisar kursledningen till att man det senaste läsåret har sett en ovanligt stor andel underkända på termin tre och att man därför vill prova ett nytt pedagogiskt grepp för att få bättre diskussioner vid seminarierna. Att man har infört det även på termin två tycks inte vara grundat i att man sett några sjunkande resultat, utan snarare att man vill testa något nytt även där helt enkelt, säger JFs ordförande Anna Liliebäck.
Hon har varit med och författat den skrivelse som JF – studentkåren för studerande vid Uppsala universitets juridiska fakultet – skickade in till kursledningen för de två berörda terminerna 5 oktober apropå det införda förbudet. Kårens huvudsakliga kritik mot beslutet är att det fattades utan en grundläggande beredningsprocess och att det inte hade förankrats hos JF i egenskap av företrädare för studenternas intresse.
– Vi informerades om att det här beslutet hade fattats bara någon arbetsdag innan terminen drog igång. Vi är framför allt kritiska till hela beslutsprocessen – att man fattade beslutet utan att JF och utbildningsutskottet involverades. Det är viktigt att man har en enhetlighet på utbildningen och att de olika terminskursena inte går i alltför olika inriktning. Sedan är vi rent principiellt emot att man inför en så här omfattande begränsning av studenternas valfrihet gällande studieteknik. Åtminstone när det inte finns någon utredning om vad studenterna tycker, säger Anna Liliebäck.
I skrivelsen vädjar JF till kursledningen att omedelbart upphäva beslutet med hänvisning till att kåren berövats sin lagstadgade rätt till studentrepresentation i dessa frågor.

Under måndagen 22 oktober träffades representanter för JF och kursledningen för termin två och tre för att diskutera det införda förbudet och kårens ställning i frågan.
– Vi fick en ursäkt från kursledningen för att vi inte hade involverats i beslutsprocessen, men de vill att förbudet är kvar åtminstone terminen ut för att kunna utvärdera hur det fungerat på terminen som helhet. Vi står fast i vår kritik men är ändå nöjda över att vi fick till en dialog i frågan, säger Anna Liliebäck efter mötet.
I er skrivelse nämner ni att ni har valt att inte göra någon anmälan till Universitetskanslersämbetet för att kursledningen inte uppfyllde högskolelagens krav på studentrepresentation, är det någonting ni kommer att överväga nu?
– Jag kan inte svara på det i nuläget.

Margareta Brattström, prefekt vid juridiska institutionen, menar att ett potentiellt införande av datorförbud på juristutbildningen är något som man vid institutionen har diskuterat under många år. Att man har sett ett sjunkande resultat på terminkurs tre är en av flera nbsp; bidragande orsaker till att man nu till slut har valt att införa det på prov.
– Vi har ju lika duktiga studenter som vi alltid har haft, det är seminariekulturen som har förändrats de senaste åren. Därför har vi valt att undersöka om och i så fall hur diskussionsklimatet nbsp; påverkas utan datorer i klassrummet. Beslutet är grundat i pedagogisk forskning och positiva erfarenheter från forskare vid vår institution som har varit på utbyte vid Harvard där man inte får ha med sig tekniska hjälpmedel på seminarierna, säger hon.
Hon menar att det har gått för kort tid än så länge för att kunna uttala sig om hur försöket fungerar, men att flera studenter som har hört av sig till institutionen har varit positiva.
– JF tycks å sin sida ha blivit uppvaktade av en del studenter som inte är så positiva till det. Men i slutändan så ska inte fortsättningen nbsp; avgöras av tyckande, utan försöket ska utvärderas för att se om det har gett önskat resultat, det vill säga att vi får till kvalificerade diskussioner kring förelagda uppgifter på seminarierna.
Margareta Brattström säger att institutionen kan behöva fundera över hur beslutsprocesserna i frågor som dessa genomförs framöver, men att deras samarbete med JF generellt fungerar mycket bra.
nbsp;– Det som väntar härnäst är att JF och institutionen gemensamt kommer att utarbeta nbsp; frågor om försöket som berörda studenterna ges möjlighet att besvara under seminarieundervisning, säger hon.


Annons

Annons

Läs mer

2020-01-29 17:23
24 year old student Raluca has been missing since the end of November. She was last seen in Uppsala. – We have ongoing…
2020-01-27 16:11
I mitten av januari stals sex röda flaggor från stängerna utanför Ekonomikum. Det är dock inte första gången någon får…
2020-01-23 16:31
Nästan tolv gånger studiemedlet för en heltidsstuderande tjänar den person som håvar in mest kosing per månad före skatt…