Projektkoordinator Susanna Barrineau vid Uppsala universitet tycker att det är dags för Uppsala universitet att ta sitt klimatansvar.
Under de senaste hundra åren har det varit universitetets roll att visa vilka kunskaper som är viktiga. Nu är det klimatförändringarna som vi måste ta på allvar, och då måste vi vara proaktiva, göra förändringar och våga bryta med prestige
Foto: Sandra Gunnarsson

FOMO är väldigt stor bland akademiker


Hon är projektkoordinatorn som helt slutat flyga i tjänsten. Susanna Barrineau anser att fler skulle kunna följa hennes exempel.
– Om vår forskning ska tas på allvar måste vi börja leva som vi lär.

För två år sedan bestämde sig Susanna Barrineau att inte längre flyga inom Europa och inte alls inom tjänsten.

– För mig har det har inte varit svårt att tacka nej. Snarare har det varit roligt att planera vilken konferens jag faktiskt ska åka till med tåg. Det kanske bara blir en resa per år, men då får jag ut mycket mer av den konferensen, säger Susanna Barrineau, projektkoordinator på Swedesd* och Zennströms klimatprofessur* vid Uppsala universitet.

Hon berättar om sin senaste resa till en konferens i Tyskland. Hon och hennes kollegor fick tid att prata på vägen ner, de passade på att ta några dagar extra för att turista, besökte konferensen och fick tid att diskutera och smälta informationen på tåget hem.

– Jag är medveten om att det här är tid som inte alla har, men vi måste också fråga oss vad det är för arbetskultur vi har. Varför måste vi rusa iväg på konferenser? Säg att en forskare varit på fem konferenser på ett år, har verkligen alla de varit värdefulla?

Inom hållbarhetssfären vid universitetet där Susanna Barrineau varit inblandad i flera olika projekt sedan 2012 har hon ingått i ett nätverk där fler inspirerat henne att ta beslutet. Hon nämner professor Kevin Andersson som inte längre flyger, samt den nuvarande gästprofessorn Keri Facer – som endast flugit ett fåtal gånger de senaste femton åren.

– Det är bara att titta på deras karriärer, det har gått jättebra för dem

Hon har också märkt att hennes eget beslut har påverkat medarbetarna. Det är inte ovanligt att de kommer och berättar för henne att de valt att ta tåget, eller när de tackat nej till konferenser som inte går att nå utan flyg.

Samtidigt är det långt kvar. Swedesd startade som ett Sida-finansierat projekt och har fortfarande projekt på olika platser i världen. Dessutom har de kontor på campus Gotland. Susanna Barrineau visar statistik hon tagit fram.

– Jag kom fram till att vi gjort 137 flygresor och att 65 procent av dem var inom Sverige. Jag räknade ut att om vi inte hade åkt med flyg till Gotland, så hade ett helt flygplan till Gotland stannat på marken.

Kontoret på Gotland och alla projekt utomlands är krävande för en organisation som samtidigt försöker jobba för att minska klimatförändringarna. En förändring måste till.

– Om vår forskning ska tas på allvar, då måste vi leva som vi lär. Nu håller vi på att fundera på hur vi ska kunna förändra organisationen.

Susanna Barrineau är övertygad om att samma förändring måste genomföras på universitetet i stort. Hon tycker att just Uppsala universitet halkat efter till exempel KTH och Chalmers när det handlar om att ta klimatproblemen på allvar. Ett stort universitet som Uppsala måste vara i framkant.

– Under de senaste hundra åren har det varit universitetets roll att visa vilka kunskaper som är viktiga. Nu är det klimatförändringarna som vi måste ta på allvar, och då måste vi vara proaktiva, göra förändringar och våga bryta med prestige.

Hon menar att det kanske är det inte längre värt att sträva efter att hamna på topplistorna över världens främsta universitet, utan att i stället arbeta mot andra värden. Att visa att universitetet tar problemen på allvar och även bryr sig om resten av samhället och de som inte ens har tillgång till ett universitet.

Samtidigt är hon medveten om vilka svåra politiska och organisatoriska beslut det kommer att innebära. Susanna Barrineau säger att hon inte är avundsjuk på ledningen.

– Fear of missing out är väldigt stor bland akademiker. Att resa är en del av en akademikers identitet och att förändra denna identitet över en natt är en svår process. Men vi måste få till en förändring av kulturen när vi har de här konkreta klimatproblemen.

nbsp;

Fotnot: Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling, är en centrumbildning vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet. Vid Swedesd arbetar man med att integrera hållbarhetsfrågor, till exempel klimatförändringar, i lärande och utbildning.

Zennströms klimatprofessur är en gästprofessorsroll där en ny professor bjuds in varje eller vartannat år. Nuvarande gästprofessor är Keri Facer, från University of Bristol.


Annons

Annons

Läs mer

2023-12-08 11:23
Uppsala universitet rankas på elfte plats bland knappt 1400 universitet i den globala rankingen av QS World University…
2023-12-06 14:10
Nobelveckan är i full gång och på söndag den 10:e december är det dags för årets Nobelpristagare att ta emot sina…
2023-12-04 13:32
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) skriver i ett inspel till den kommande forskningspolitiska…