Annons
Annons
Representanter för Fossil Free Uppsala universitet och Klimatstudenterna var på plats för att föredra sin motion.
Foto: Lina Svensk

Klimatmotion för klimataktion


Knappt beslutsmässiga, men enade mot klimathotet – under gårdagens kårfullmäktigemöte röstade man igenom en motion som förhoppningsvis ska leda till att Uppsala studentkår sätter press på Uppsala universitet ifråga om klimatarbete.

I vanlig ordning (för andra gången i rad i alla fall) var ledamöterna för få för att kunna fatta något beslut när tisdagens aprilfullmäktigemöte skulle börja. Det ryktades om att ledamöter var på väg och slutligen kunde man skrapa ihop sjutton stycken och dra igång mötet.

På plats för dagen var representanter från Fossil Free och Klimatstudenterna som hade skickat in en motion som ska staka ut Uppsala studentkårs påverkansarbete och hållning gentemot Uppsala universitet ifråga om deras klimatarbete.

– Vi tycker det är orimligt att Uppsala universitet förra året flög 1 630 varv runt jorden – samma år som skogarna i Sverige stod i brand. Vi har inga orimliga krav, vi vill bara att vi lyssnar på våra klimatforskare. Vi föreslår att Uppsala studentkår ska verka för att universitetet inte investerar i fossila bränslen och inte ökar sina utsläpp. Studentrörelser kan flytta berg därför är det viktigt att vi tar ställning och kämpar för klimatet, sa en av representanterna för Fossil Free och Klimatstudenterna och mottogs, ovanligt nog, av applåder.

Kårordförande Ludvig Lundgren tog till orda för att ge kårstyrelsens syn på motionen:

– Det här är inte tillräckligt, men det kommer att utgöra en bra grund för att kicka igång vårt klimatarbete i rätt riktning. Jag har även pratat med universitetsledningen om den här motionen och de var positiva till den. Jag var tydlig med att det kommer innebära stora uppoffringar för dem. Klimatet är vår tids stora ödesfråga och vi måste ta vårt ansvar i den. Därför yrkar styrelsen på att vi bifaller motionen i sin helhet.
Ett rörande enigt fum röstade igenom motionen till applåder (fum tycks klappglatt när klimatet är på agendan).

Därefter röstade man igenom en motion om att minska antalet ledamöter och förkorta mandattiden i stipendiekommittén – en förhoppning från motionären Casper Wahlunds sida var nu att man nu kommer bli beslutsmässiga. 
Fullmäktige gick därefter vidare till propositionerna. Ludvig Lundgren föredrog kort att kåravgiften ska fastställas till 75 kronor per termin, undantaget de studenter som deltar i en inspark. För dessa studenter ska terminsavgiften vara gratis den första terminen. Förslaget röstades igenom.

Styrelseledamot Sarah Ericsson klev upp för att föredra en proposition om hur man ska förtydliga vad som gäller vid partiregistrering inför kårvalet. (Det uppstod ju som bekant en del konflikter då det nya partiet Progressiva listan ansåg sig ha blivit nekade att ställa upp i valet tidigare i år).

– Vi hoppas detta kan underlätta så vi slipper liknande problem som vi stötte på i februari, sa Sarah Ericsson.

Efter diskussion blev det tydligt att inte heller detta förslag var tillräckligt tydligt. Och efter ytterligare snack kom man fram till att antalet ledamöter inte var tillräckliga för att fatta den här typen av beslut (krävdes 2/3 ledamöter på plats). Proppen bordlades.

Man gick över till valärenden och skulle välja en representant till Drivhusets styrelse.

– Vad gör man i Drivhuset?, hördes nån fråga.
– Ingen aning, svarade fumordförande Björn Lindahl.
– Det är nån form av entreprenörskapsgrej, försökte någon.
Ludvig Lundgren förklarade att Drivhuset jobbar med att skapa en bättre arbetsmarknadskoppling för studenter och Casper Wahlund inflikade att Uppsala studentkår varit med från start och till och med skjutit till medel då det begav sig för 20 år sedan. Slutligen tog så en av ledamöterna sitt ansvar.
– Jag nominerar mig själv, Isak Rutqvist, så vi blir klara med den här punkten någon gång.

Fumordförande berättade att Amanda Tedenljung avsagt sig en del av sina uppdrag då hon inte ansåg att hennes engagemang välkomnades (även detta härrör till konflikten om partiet Proggressiva listans vara i kårvalet). Hon ansåg också att kvarvarande ledamöter borde fundera över hur de behandlar varandra.

Därefter blev det dags för valvaka light – som bekant hade ju resultatet redan kommit upp på driven och Ergo några timmar innan mötet. Resultaten presenterades således utan något större engagemang eller ifrågasättande.

Kårordförande Ludvig Lundgren avslutade med att kort berätta om vad styrelsen gjort den senaste tiden. Bland annat har man rekryterat en ny verksamhetsledare för Kondoma Mera (som arbetar med att informera studenter nbsp;om praktiker för säkrare sex).

– Sedan Adam Söderberg tillträdde som verksamhetsledare har vi börjat diskutera med regionen, som är med och finansierar Kondoma Mera, om hur verksamheten ska drivas framöver. Regionen tycker att Kondoma skulle kunna skötas bättre om kåren inte var arbetsgivare och därför har Adam fått i uppdrag att utreda om någon annan organisation kan ta över arbetsgivaransvar för verksamheten. Kåren kommer att driva Kondoma fram till och med december i år, men efter det är intentionerna att lämna över ansvaret till någon annan. Vi kommer fatta beslut om det här i styrelsen på torsdag, så har man synpunkter bör man inkomma med dem innan dess.

Aprilfullmäktige avslutades runt 18.30 (redaktionen noterade inte exakt tid, ursäkta) och det avgående fumpresidiet tackade för det gångna verksamhetsåret. Nästa fullmäktige är konstituerande inför kommande verksamhetsår och äger rum 15 maj.

Fotnot: Ergo ursäktar eventuella stavfel på namn och dylikt. Ensamma i kårhuset med internethaveri och tidspress gjorde att vi inte hade möjlighet att googla namn och stavning på personer. Faktiskt ska ni vara tacksamma att vi lyckades lägga upp en text över huvud taget.


Annons

Annons

Hej fumledamot

Alva Cedergren, S-studenter, vars parti fick flest röster i kårvalet.

Hur känns det?
– Makalöst bra, forna stortider Vi hade en jättebra kampanj och var ute nästan varenda dag under valperioden.
Tror du att detta resultat kommer innebära att ni får nån makt i praktiken?
– Det vet vi verkligen inte. Vi får se hur förhandlingarna går, det är upp till de andra. Vi har sagt att vi vill ha konstruktiva samtal och att vi inte är omöjliga.
Du fick även flest personkryss, 36 stycken. Hade du kampanjat mycket?
– Ja, jag skapade ett facebookevent, ”Alva ska med”.

Läs mer

2020-05-29 15:56
Studenter som tröttnat på distansundervisning kan andas ut – under fredagens pressträff meddelade regeringen att…
2020-05-29 15:18
Flera studenter har reagerat över att väktare fotat dem på campus senaste tiden.
 – Säkerhetsavdelningen ville veta hur…
2020-05-28 17:09
Välmeriterade rektorskandidat Anders Hagfeldt tror att en stärkt klimatprofil och ökad samverkan mellan olika…