Annons
Annons
Therese Ljunghammar och Maria Björnermark, båda projektledare vid enheten för kvalitet och utvärdering vid Uppsala universitet, har arbetat med enkäten som undersöker vad studenterna tycker om sin studiemiljö.
Foto: Sigrid Asker

Dåligt mående men också nöjda


Under hösten skickades enkäten ”Studentbarometern” ut till alla studenter. Nu är den första rapporten färdig och det står klart att de som svarat är ganska nöjda med sin utbildning – men att vissa anser att den får dem att må psykiskt dåligt och att förfarandet vid kursutvärderingar borde styras upp.

Det är inte direkt några svar som förvånar när man tittar igenom den första rapporten från enkätundersökningen som skickades ut till alla studenter på grund- och avancerad nivå. Studenterna tycks trivas, hela 81 procent uppger att de är ganska eller mycket nöjda med sin utbildning.
Precis som tidigare undersökningar visat är det dock vissa som upplever att de mår dåligt. På påståendet ”jag upplever att min studiesituation får mig att må psykiskt dåligt” är det 11 procent som instämmer ”i hög grad” och 22 procent ”i viss grad”. Samtidigt svarar 58 procent att de inte instämmer alls eller instämmer i låg grad.
– Det är ingen nattsvart bild. Men det är många studenter som upplever stress och det är viktigt att ta på allvar. Men vad det beror på kan vi inte se utifrån de här resultaten, säger Therese Ljunghammar, projektledare vid avdelningen för kvalitetsutveckling vid Uppsala universitet.

Vad som stack ut var att studenterna tycktes missnöjda med kursutvärderingarna. Runt 40 procent svarade att de ansåg återkopplingen vara bristfällig – både från tidigare studenters kursutvärderingar, samt sådana de själv svarat på.
– Det är något Uppsala universitet måste förbättra. Det är viktigt att man återkopplar kursutvärderingarna. Studenter vill veta vad som hände med utvärderingarna och vad deras kursare tyckte.
Då det endast var 28 procent av de tillfrågade studenterna som valde att svara på enkäten, bör man vara försiktig med att se svaren som representativa för hela studentgruppen, menar Therese Ljunghammar. Samtidigt ger svaren en bild av vad delar av studentgruppen tycker. Nu planerar de att använda svaren för att ta fram en fördjupad rapport med statistiska jämförelser.
– Något vi har tänkt titta på är vilka faktorer som bidrar till studenternas nöjdhet.


Annons

Annons

Är du intresserad av vad studenter på ditt program har svarat finns program-/ämnesspecifika rapporter att begära ut. Detta gäller för de program/ämnen där minst tio personer svarat på enkäten.

Läs mer

2020-06-23 13:46
The classmate whose mere existence drives you crazy for no apparent reason. The parent who calls you too often. The…
2020-06-22 19:05
Kursaren vars blotta existens går en på nerverna utan någon egentlig anledning. Föräldern som hör av sig för ofta…
2020-06-17 10:45
Nu är Anders Hagfeldt bara ett beslut bort från att bli ny rektor vid Uppsala universitet. Idag fick han stöd av UU:s…