Annons
Annons
Flera anställda vittnade i artikeln Ergo publicerade i november om att rättsprocessen mellan deras bägge kollegor under en lång tid hade haft negativ inverkan på arbetsmiljön vid institutionen ifråga.
Foto: Lina Svensk

Inga arbetsrättsliga åtgärder mot dömd professor


Den Uppsalaprofessor som i höstas dömdes för ringa misshandel och hemfridsbrott i hovrätten kommer inte att se några arbetsrättsliga åtgärder från sin institution.

Det var i oktober förra året som en professor vid Uppsala universitet dömdes för ringa misshandel och hemfridsbrott i Svea hovrätt. Motparten i målet var professorns exfru som är anställd vid samma institution. Ergo rapporterade i november om att rättsprocessen och bakomliggande konflikter hade gett upphov till dispyter vid institutionen under en lång tid. Flera anställda vittnade om att institutionsledningen ”körde ner huvudet i sanden” gällande konflikten och den rättsliga tvisten, som många menade har påverkat arbetsmiljön vid institutionen negativt.
Institutionens prefekt sa då till Ergo att ledningen inte kunde ta ställning till eventuella arbetsrättsliga åtgärder mot professorn förrän domen hade vunnit laga kraft.
Professorn valde i december att överklaga ärendet till Högsta domstolen, men blev i mars i år nekad prövningstillstånd. Hovrättens dom på 48 000 kronor i dagsböter och 5 000 kronor i skadestånd stod därmed kvar.

Ergo kontaktar den berörda institutionens prefekt för att fråga vad ledningen kommit fram till nu när domen har vunnit laga kraft.
– Tillsammans med bland annat specialister från universitetets HR-avdelning har jag analyserat domen och jämfört den med relevant rättspraxis. Vi har kunnat konstatera att handlingen som ligger till grund för domen inte har med anställningen att göra, och därför kommer den inte att medföra någon arbetsrättslig åtgärd.
Prefekten framhåller att det finns fall där anställda blivit dömda till ansvar för brott utanför arbetet där arbetsgivare, inklusive universitet, försökt vidta arbetsrättsliga åtgärder.
– Men när arbetstagare i sådana fall klagat till domstol har arbetsgivaren fått backa. I vårt fall finns dock en annan fråga att hantera, nämligen att domen rör två medarbetare som tidigare var ett par och som fortfarande är kollegor.
Har ni resonerat kring professorns lämplighet som lärare?
– Frågan har inte ställts på sin plats. Den här terminen är mannen tjänstledig för föräldraledighet. Generellt kan dock sägas att både han och den andra parten är uppskattade och duktiga lärare. nbsp;
När vi skrev om det här förra gången var det flera anställda som ansåg att den här tvisten hade gett upphov till arbetsmiljöproblem och många tyckte det var märkligt att ledningen inte berättade att man hanterade ärendet. Har ni gått ut med någon information till personalen sedan domen vunnit laga kraft?
– Det här är ett personalärende och därför är det oerhört delikat hur man ska förfara som arbetsgivare. Jag har funderat mycket på frågan och det är inte så att det är något hysch-hysch kring den, men att på ett personalmöte eller liknande ta upp intrikata och komplicerade ärenden lämpar sig inte, lika lite i detta fall som i andra personalärenden. Men jag följer förstås upp hur saker och ting fungerar runt de inblandade personerna.
Hur hanterar ni ärendet med hänsyn till professorns exfru? Får hon extra stöd genom det här?
– Vi jobbar med stöd till både henne och hennes exmake, så klart. Vi vill ju att alla våra medarbetare ska må bra och trivas på arbetet och därmed ha förutsättningar att göra ett gott arbete.


Annons

Annons

Läs mer

2020-06-23 13:46
The classmate whose mere existence drives you crazy for no apparent reason. The parent who calls you too often. The…
2020-06-22 19:05
Kursaren vars blotta existens går en på nerverna utan någon egentlig anledning. Föräldern som hör av sig för ofta…
2020-06-17 10:45
Nu är Anders Hagfeldt bara ett beslut bort från att bli ny rektor vid Uppsala universitet. Idag fick han stöd av UU:s…