Annons
Annons
Lunds uni
Lunds universitet vill avskilja våldtäktsdömd student.
Foto: Wikimedia commons/ Magnus Bäck

Våldtäktsdömd fortsätter på läkarlinjen


En läkarstudent vid Lunds universitet dömdes till fängelse för våldtäkt. Enligt universitetet utgör det skäl för avskiljning, men Högskolans avskiljandenämnd har avslagit begäran

Två års fängelse blev domen för en läkarstudent som ska ha våldtagit en annan student på samma program. Lunds universitet har gjort bedömningen att den våldtäktsdömda studenten bör avskiljas från utbildningen. Man anser att eftersom brottet är så pass allvarligt, återfallsrisken kan bedömas som hög och det skulle innebära lidande för offret att behöva möta gärningspersonen i sin studiemiljö så bör man inte vänta på att domen ska vinna laga kraft.

Högskolans avskiljandenämnd (HAN) ger dock avslag på universitetets begäran. Detta eftersom våldtäktsdomen har överklagats till hovrätten. HAN anser inte att domen kan ligga till grund för avskiljande innan den vunnit laga kraft. Man ser inte heller att andra kriterier för avskiljande, såsom risk för att skada andra, missbruk eller psykisk störning, är uppfyllda. Studenten själv anser sig inte vara våldsam och lyfter fram att studierna har skötts fläckfritt.

Rektorn för Lunds universitet ska nu ta ställning till om universitetet kommer att överklaga HAN: s beslut.

– Vi behöver några dagar på oss att titta på beslutet från Högskolans avskiljandenämnd och hur de har formulerat det innan vi tar ställning till hur vi ska gå vidare, säger Maria Björkqvist, utbildningsansvarig på medicinska fakulteten i Lund, till Läkartidningen.


Annons

Annons

Läs mer

2020-06-23 13:46
The classmate whose mere existence drives you crazy for no apparent reason. The parent who calls you too often. The…
2020-06-22 19:05
Kursaren vars blotta existens går en på nerverna utan någon egentlig anledning. Föräldern som hör av sig för ofta…
2020-06-17 10:45
Nu är Anders Hagfeldt bara ett beslut bort från att bli ny rektor vid Uppsala universitet. Idag fick han stöd av UU:s…