Annons
Annons
apotek
Sanna har drömt om att bli apotekare men strulet som kom med att apotekarutbildningen förändrades har gjort att hon överväger att hoppa av.
Foto: Wikimedia commons/ Holger Ellgaard

”Apotekare var mitt drömyrke – nu är jag helt lost”


När apotekarprogrammet gjordes om behövde Sanna en individuell studieplan. Ett halvår senare har hon fortfarande inte fått någon och överväger att hoppa av sin utbildning.

2017 stöptes apotekarprogrammet vid Uppsala universitet om i syfte att bättre möta behoven på arbetsmarknaden. Det innebar att vissa kurser föll bort och andra lades till. För studenten Sanna kan det leda till att hon måste läsa omkring 30 hp utöver de 300 hp som programmet utgör.

– Att bli apotekare var min dröm – nu är jag helt lost, säger hon.

I början av 2019, när Sanna läste termin fem på apotekarprogrammet, informerades studenterna om hur de skulle gå till väga i samband med förändringarna. Redan då tyckte hon att allt kändes väldigt osäkert för henne som inte hade tagit alla högskolepoäng under terminerna hon gått på utbildningen.

– De sade att man antingen måste söka in till programmet igen eller placeras i mån av plats.

Sanna hade kontakt med studievägledarna som skulle ge henne en individuell studieplan. Någon sådan har hon dock ännu inte fått, mer än ett halvår senare.  När Sanna har mejlat studievägledarna har hon antingen fått en ursäkt för dröjsmålet, med löfte om att studieplanen snart ska vara klar, eller inget svar alls.

– Det blir bakslag hela tiden. Nu har jag tagit uppehåll och betar av gamla tentor samtidigt som jag läser en helt annan kurs, säger Sanna.

Strax före terminsstarten fick hon veta att hon hade placerats på termin tre. Att utbildningen ändrats innebär att studenter som påbörjat den tidigare versionen av apotekarprogrammet men inte tagit alla högskolepoäng måste hoppa runt mellan olika terminer för att komma ikapp.

– Eftersom de har gjort om kurserna verkar det i slutändan betyda att jag måste läsa minst en termin utöver 300 hp. Det är så oklart vilka kurser jag kan tillgodoräkna och inte på det nya apotekarprogrammet, det känns som att jag bara samlar på mig hp utan att veta om kurserna räknas. Det är svårt att veta hur man ska prioritera utan studieplan, säger Sanna.

Eftersom hon inte fick återkoppling från studievägledarna skrev Sanna till rektor för att få hjälp. Svaret hon fick: ”kontakta dina studievägledare”.

Innan problemen uppstod var Sanna nöjd med sitt val av utbildning. Idag är hon osäker på om hon vill fortsätta eller om hon ska söka något annat program.

– Apotekare var mitt drömyrke – nu är jag helt ”lost”, säger Sanna och fortsätter,
– Jag vet flera andra som är i liknande situationer och en hel del har hoppat.

Anna-Carin Lundqvist, enhetschef vid kansliet för medicin och farmaci, kan inte uttala sig specifikt om ett individuellt fall men beklagar den situation som Sanna upplever.

– Jättetråkigt att höra. Våra rutiner har brustit, jag kan bara beklaga att studenten inte har blivit bemött på rätt sätt.

Är det på grund av förändringar av programmet som Sanna och eventuellt andra studenter kan ha hamnat i kläm?

– Jag vill inte gå in på anledningar. Vi har försökt göra övergången så bra som möjligt för alla studenter men uppenbarligen har det inte funkat så bra i det här fallet. Lösningarna ser olika ut beroende på hur långt man har hunnit i sin utbildning, det blir många individuella bedömningar så det är svårt att säga något generellt, säger Anna-Carin Lundqvist.

Hon uppmanar Sanna att kontakta henne om studievägledarna inte ger svar.

– Vi håller på att se över våra rutiner och omfördela arbetsuppgifter för att minska risken att studenter inte får återkoppling, säger Anna-Carin Lundqvist.

Sanna heter egentligen något annat.

 


Annons

Annons

Läs mer

2020-06-23 13:46
The classmate whose mere existence drives you crazy for no apparent reason. The parent who calls you too often. The…
2020-06-22 19:05
Kursaren vars blotta existens går en på nerverna utan någon egentlig anledning. Föräldern som hör av sig för ofta…
2020-06-17 10:45
Nu är Anders Hagfeldt bara ett beslut bort från att bli ny rektor vid Uppsala universitet. Idag fick han stöd av UU:s…