Annons
Bild Magnus Widqvist
Nu är de två digitala tentasalarna vid Bergsbrunnagatan i bruk. Att studenter får skriva på dator i stället för med penna på papper kommer få tentandet att kännas mer hemtamt och på sikt minska stressen, tror Magnus Widqvist på enheten för administrativt schemastöd och tentamensadministration vid Uppsala universitet.
Foto: Sandra Gunnarsson

Rustade för digital tentamina


Sent omsider är det digitala tentandet igång på riktigt. Ergo hälsade på Magnus Widqvist som hoppas att det nya systemet ska hjälpa till att avdramatisera tentamensskrivningarna vid Uppsala universitet.

Salen är större än vad jag minns den, nästan oändlig. Och det är nog inte bara jag som känner lite obehag av att kliva in i en av tentasalarna på Bergsbrunnagatan. Magnus Widqvist säger att det är just denna ångest man hoppas kunna minska nu när det är möjligt att skriva sin tenta digitalt. Att sitta vid dator ska förhoppningsvis kännas mer hemtamt än att krångla med papper, penna och sudd.
– För många studenter är det ju jordens undergång att skriva en tenta, men för oss som jobbar med det är det ju bara en vanlig torsdag. Med digitala tentamina hoppas vi att studenterna ska uppleva mindre känslor av armageddon, mer känslor av vanlig torsdag, säger Magnus Widqvist på enheten för administrativt schemastöd och tentamensadministration vid Uppsala universitet.
Han trycker på en knapp på ett av skrivborden, en dataskärm höjs upp och sen är det bara att plocka fram tangentbord och mus från en liten hylla under bordet. Det system som används för tentamina heter Inspera Assessment och används av flera universitet och högskolor i Sverige och Norge. Som student har man sin egen yta i programmet där tentan ligger när man loggar in. När tentan är startad låses allt utom tillåtna hjälpmedel – så som till exempel referenslitteratur. Magnus Widqvist som arbetat med införandet de två senaste åren lyfter fram en mängd fördelar med det nya systemet.
– För studenter blir det möjligt att justera sina svar genom att klippa och klistra. Här finns också en miljöaspekt, nu slipper vi skriva ut tentor och transportera dem över hela stan vilket också sparar en del logistiskt.
Tentorna kan designas på en mängd olika sätt, bland annat som flervalsfrågor, essäfrågor eller drag and drop. Det finns också stöd för matematiska formler, men dessa funktioner är ännu något av en akilleshäl, menar Magnus Widqvist.
– En matematisk formel växer ju ut och lever sitt eget liv på papper – de skrivs sällan vänster till höger så som på en dator. Samma gäller kemiska formler, de går att rita i programmet men det blir inte snyggt. Detta är något leverantören jobbar på och jag tror att de kommer komma fram till en bra lösning.

Ergo har tidigare skrivit om det planerade införandet av digitala tentor. Då hette det att det att ett liknande system skulle ha varit i bruk redan 2017. Varför har det dröjt så länge?
– En bra upphandling tar tid. De flesta känner nog till att vi arbetar noggrannt men inte så snabbt vid det här universitetet och det är en styrka eftersom vi då har tid att titta på hur andra lärosäten har gjort.
Han exemplifierar med att andra universitet valt en lösning där studenterna får ta med sina egna datorer. Något som Magnus Widqvist tror är bra att man inte valt att göra här i Uppsala.
– Viktigast för mig är rättvise och lika villkorsaspekten, alla har inte råd med en bra dator. Genom att alla får en lånedator jämnar vi ut spelplanen. Vi uppnår också en högre grad av säkerhet och våra tentavakter behöver inte sätta sig in i olika operativsystem.
 

Som student har man sin egen yta i programmet där tentan ligger när man loggar in. När tentan är startad låses allt utom tillåtna hjälpmedel. Foto: Sandra Gunnarsson

Ingen som testat att tenta digitalt har varit missnöjd. Det har dock gått åt fler öronproppar då studenter behövt utestänga ljudet av knattrande tangenter. Foto: Sandra Gunnarsson

 

 

 


Annons

Annons

900 tentor per dag

De båda salarna på Bergsbrunnagatan har totalt 440 platser vilket innebär att runt 900 kan skriva tenta digitalt per dag. När Ergo besöker tentasalen i början av november har man hunnit genomföra 36 tentor via Inspera Assessment.  
Nya digitala tentasalar ska byggas på BMC och Campus Gotland 2020.

 

Läs tidigare artiklar om digitala tentor:

Varför klarar inte UU det som andra lärosäten klarar av?

Snart slut med skrivkramp

Seg digitalisering

Läs mer

2023-06-01 09:42
Nu söker Uppsala studentkår en ny journalist till tidningen Ergo! Vill du bevaka Uppsala universitet och studentlivet…
2023-05-17 17:31
Konstituerande fullmäktige bjuder på partidrama, Comic Sans-hat och en ganska dålig stämning. Ett nytt kårpresidium kan…
2023-05-12 10:47
Under torsdagen besökte Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar Uppsala och på agendan stod bland annat ett samtal…