Annons
Annons
Högskoleprovet
De som kommit in på utbildningar genom att fuska på högskoleprovet
Foto: Prinstcreen: studera.nu

Högskoleprovsfuskare behåller poäng


Studenter som tagit sig in på utbildningar genom fusk på högskoleprovet stängs av men deras studieresultat ska inte återkallas, bedömer den statliga utredningen.

Universitets-och högskolerådet (UHR) tog i våras tillbaka antagningsbeskeden för de studenter som dömts i tingsrätten för att ha fuskat på högskoleprovet. Lärosätena har i sin tur stängt av fuskdömda studenter från sina utbildningar.

Rådman Anna Tansjö har utrett frågan om dessa studenter ska få behålla de högskolepoäng de har hunnit ta innan de dömdes. I fredags lämnades ett slutbetänkande till regeringen, enligt vilket så kommer att vara fallet. Förvaltningsrättens princip om gynnande beslut väger tyngre än det faktum att fuskarna tagit utbildningsplatser som annars skulle ha gått till andra sökande.

“Vår slutsats i huvudfrågan är därmed att återkallande av ett gynnande förvaltningsbeslut om antagning till högskoleutbildning på grund av att sökanden har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter inte också ska kunna leda till att godkänt betyg på en högskolekurs återkallas. Någon sådan reglering föreslås därför inte”, skriver Anna Tansjö i utredningen.

Utredningen föreslår också att det klart och tydligt ska framgå av högskoleförordningen att ett kursbetyg är bestående. Man avser också införa en tidsgräns så att ett antagningsbeslut inte kan återkallas efter att ett examensbevis utfärdats. Detta, enligt utredaren, för att det ska stå klart för fuskarna att de riskerar att bli av med sina utbildningsplatser fram till dess att de fått ut sina examina. Avstängningar på grund av fusk kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan.

1 januari 2021 föreslås förändringarna i högskoleförordningen böra gälla, skriver Dagens Medicin.


Annons

Annons

Läs mer

2020-08-06 13:30
Trots att kraven på distansundervisning lyftes i juni kommer långt ifrån alla utbildningar vid Uppsala universitet…
2020-08-06 10:57
Rekordmånga nya studenter har antagits till Uppsala universitet i höst vilket öppnar upp för frågan: kommer det över…
2020-08-05 11:54
Bättre sent än aldrig – nu har 96-åriga Giuseppe Paternò tagit examen i historia och filosofi.