Annons
Annons
Kaching
Manliga professorer verksamma inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap har stor representation i universitetets högsta löneliga.
Foto: /kollage: Lina Svensk

Manliga professorer i universitetets lönetopp


Nästan tolv gånger studiemedlet för en heltidsstuderande tjänar den person som håvar in mest kosing per månad före skatt – Ergo har tittat närmare på listan över de 100 personer som toppar löneligan vid Uppsala universitet.

1999 begärde Ergo ut en lista över de 400 personer som då tjänade mest vid Uppsala universitet. Trots att nästan hälften av de då anställda vid universitetet var kvinnor, återfanns bara 20 av dessa bland de 400 bäst avlönade, varav sex stycken i topp 100. När vi begär ut dagsfärsk lönelista över de 100 mest välbetalda UU-anställda kan vi konstatera att könsfördelningen inte är lika skev som den var för 20 år sedan, men jämställt är det inte.

23 av de 100 mest välbetalda heltidsanställda vid UU är kvinnor, av dessa är sju stycken anställda vid universitetsförvaltningen. En av dem är Uppsala universitets rektor, Eva Åkesson, som hamnar på plats två i lönetoppen med 126 800 kronor i månaden före skatt. Allra bäst betalt får dock en manlig professor i kulturantropologi som slår rektor med 2 000 kronor i månaden.* Hans månadslön, på 128 800 kronor, motsvarar alltså strax under tolv månaders CSN (lån och bidrag på 10 860 kronor för fyra veckor) för en heltidsstuderande. Före skatt vill säga. Att den som toppar listan är verksam inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap är dock inte helt talande för övriga på listan, mest representation står professorer inom teknik och naturvetenskap för.

Så många är verksamma inom respektive vetenskapsområde i topp 100:

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap: 40
Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap: 23
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci: 23

Anställda vid övriga organisatoriska enheter i topp 100:

Universitetsförvaltningen: 10
Centrumbildningar och övriga enheter: 3
Universitetsbiblioteket: 1

I faktarutan längst ner har vi gjort en lite mer detaljerad lista över de 20 personer som toppar löneligan.

 


Annons

Annons

Föga överraskande är professorer, alltså de högst utbildade lärarna vid universitetet, överrepresenterade på listan. Hela 84 av de 100 har någon form av professorstitel som befattning (inklusive seniorprofessorer, gästprofessorer, osv).

Att löneskillnaderna är stora om man ser till hela universitetet är självklart, men även om man ser till de i topp 100 är glappet mellan den bäst och “sämst” betalda personen påtagligt. På plats 100 hittar vi en professor i medicinsk cellbiologi som tjänar 78 000 kronor i månaden, alltså 50 800 kronor under förstaplatsen.

Så hur känner folk inför att de som toppar löneligan tjänar en bit över 100 000 i månaden? Vi begav oss till campus Engelska parken för att köra en favorit i repris och fråga några studenter – hur mycket tror du att rektor tjänar i månaden?

Norna Molin, 21 år, läser språkvetarprogrammet.

 

Uppsala universitets rektor tjänar näst mest i månaden vid Uppsala universitet, 2 000 kronor under den som ligger högst upp. Hur mycket skulle du gissa att rektor tjänar före skatt?
– Runt 65 000 kanske?
Hon tjänar 126 800 kronor i månaden. Vad tänker du om det? Känns det rimligt?
– Jag vet ju inte exakt vad hon gör, men det känns väl som att en så hög lön är lite i överkant. Det är en årslön för många. En vanlig lärare tjänar runt 30 000 i månaden så det är extremt mycket om man jämför med det.
Vad tror du att rektor sysslar med?
– Hon sitter väl i en massa möten, har hand om studenträttigheter, budgeterar och planerar för universitetets verksamhet. Har kontakt med politiker om sånt som rör verksamheten.
Nu när du vet hur mycket rektor tjänar, skulle du själv kunna tänka dig att ta jobbet om det erbjöds?
– Nja, jag vet inte. Det är klart att man vill ha hög lön men jag vill kanske inte ha så stort ansvar som rektor verkar ha. Sen finns det ju viktigare saker än en jättehög lön.

 

Ludvig Dahlberg, 28 år, läser till engelsklärare.

 

Hur mycket tror du att Uppsala universitets rektor tjänar i månaden?
– Svårt. Jag har verkligen inga referensramar vad gäller det där. Jag har hört att man som advokat kan få typ 80 000 i ingångslön, men är ju svårt att jämföra. Men kanske drygt 65 000 före skatt?
Hon tjänar 126 800 kronor i månaden.
– Ja, nu när du säger det så känns det väl rimligt att en så högt uppsatt person i en offentlig myndighet skulle tjäna mer än ingångslönen för en advokat…
Är det en rimlig lön?
– Jag vet inte vad hon gör, så det beror väl på. Hon har säkert mycket press på sig. Lite beroende på hur mycket de som är under henne tjänar så kan det vara rimligt.
Vad tror du att hon sysslar med om dagarna?
– Delegerar arbetsuppgifter åt andra, har sista ordet i stora frågor. Håller skeppet flytande.
Skulle du kunna tänka dig att bli rektor om du fick den lönen?
– Ja, varför inte? Kunde vara kul att prova i alla fall.

 

Helin Kaya, 22 år, läser orientalistikprogrammet.

 

Hur mycket tror du rektor tjänar i månaden?
– Hmm, 60 000 kanske?
Hon tjänar 126 800 i månaden – vad tänker du om det?
– Det känns väl lite överdrivet, men jag vet ju å andra sidan inte vad hon eller han gör och vilken utbildning och erfarenhet den har.
Om du får spekulera fritt, vad tror du att rektor gör om dagarna?
– Telefonsamtal, kontorsjobb, gör planer för universitetet.
Är det ett jobb du skulle kunna tänka dig om du fick 126 000 i månaden?
– Nej, jag är inte en kontorsperson.

 

Jonatan Rigvald, 20 år, läser arkeologi.

 

Vad tror du rektor tjänar i månaden?
– 50 000 kanske.
Hon tjänar 126 800. Känns det som en rimlig lön för en myndighetschef?
– Det låter ganska högt. Svårt att säga om det är rimligt, men jag kan tycka att det vore rimligt om till exempel en läkare tjänade mer.
Vad tror du man gör som rektor för ett universitet?
– Det är nog mycket administrativt arbete. Se till att stället funkar.
Skulle du kunna tänka dig att vara rektor?
– Nej, det känns inte riktig som att det är ett jobb för mig.

 

Foto: Sandra Gunnarsson


*Fotnot: Räknar man in även de som är deltidsanställda ser listan lite annorlunda ut. Bäst och näst bäst betalda är då istället två manliga gästprofessorer som tjänar 200 000 respektive 160 000 kronor i månaden omräknat till heltid. Men dessa är i realiteten inte anställda på mer än fem och 20 procent och får därför ut ca 10 000 respektive 32 000 för två respektive åtta timmars jobb i veckan.
Könsfördelningen bland de 100 mest välbetalda oavsett anställningsgrad är nästan identisk med den för heltidsanställda – 24 är kvinnor.

Topp 20 mest välbetalda vid UU

 

 1. Professor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi, man, 128 800 kr/mån
 2. Rektor för Uppsala universitet, kvinna, 126 800 kr/mån
 3. Professor vid institutionen för fysik och astronomi, man 120 000 kr/mån
 4. Direktör universitetsförvaltningen, kvinna, 109 500 kr/mån
 5. Professor vid institutionen för psykologi, kvinna, 105 300 kr/mån
 6. Professor vid kulturgeografiska institutionen, man, 103 700 kr/mån
 7. Professor vid institutionen för fysik och astronomi, man, 102 400 kr/mån
 8. Professor vid institutionen för fysik och astronomi, man, 101 400 kr/mån
 9. Professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, man, 98 900 kr/mån
 10. Professor vid centrum för genusvetenskap, kvinna, 98 300 kr/mån
 11. Professor vid institutionen för psykologi, man, 97 500 kr/mån
 12. Professor vid institutionen för materialvetenskap, kvinna, 97 400 kr/mån
 13. Professor vid institutionen för elektronik, man 97 100 kr/mån
 14. Direktör universitetsförvaltningen, kvinna, 97 000 kr/mån
 15. Professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, kvinna, 95 700 kr/mån
 16. Professor vid institutionen för ekologi och genetik, man, 94 900 kr/mån
 17. Professor vid företagsekonomiska institutionen, kvinna, 93 500 kr/mån
 18. Professor vid nationalekonomiska institutionen, man, 93 300 kr/mån
 19. Professor vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, man, 92 500 kr/mån
 20. Direktör universitetsförvaltningen, kvinna, 92 000 kr/mån

Siffrorna är inhämtade från Uppsala universitets löneenhet.

Läs mer

2021-01-15 12:06
Arbetslösheten bland akademiker må ligga på rekordnivåer just nu, men håll ut! Om fem år ser det desto ljusare ut.
2021-01-12 15:28
"Hur firar du jul i år?" var frågan - med familj/släkt blev svaret. Från de flesta av er i alla fall.
2021-01-12 10:41
Ett ironiskt uttalande, menade han. En kränkande kommentar, tyckte många andra. Karlstad studentkårs ordförande…