Annons
Annons
Eva Tiensuu Janson
Eva Tiensuu Janson vill ta tag i frågan om studenters psykiska arbetsmiljö om hon blir vald till rektor: "Det kan vara så enkelt som att man har någon att prata med för att sätta saker i ett sammanhang, ett mentorskap."
Foto: Privat

“Man måste våga utveckla”


– Ska man läsa en utbildning i Sverige ska man tänka Uppsala universitet först.
Rektorskandidat Eva Tiensuu Janson vill göra UU till det självklara lärosätesvalet för blivande studenter genom att bland annat förbättra den psykiska arbetsmiljön och inte rädas förändring där det behövs.

Efter en rektorsprocess som pågått sedan förra sommaren stod det på fredagen klart att Eva Tiensuu Janson är en av de tre slutkandidaterna till rektorsposten.
– Det känns spännande och roligt, jag ser fram mot att ta mig an uppgiften om jag blir vald, säger Eva Tiensuu Janson, professor i medicin vid Uppsala universitet.
Hon började plugga till läkare i Uppsala på 80-talet och har sedan fortsatt sin akademiska karriär vid Uppsala universitet. Hennes forskning har främst handlat om behandling och kartläggning av hormonproducerande tumörer. Vid sidan av det vetenskapliga arbetet har Eva Tiensuu Janson haft tunga poster inom universitetet, bland annat som ordförande för läkarprogrammet, prefekt vid institutionen för medicinska vetenskaper, och nu senast dekan i sex år vid medicinska fakulteten. I april blev hon nominerad till ställföreträdande vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci. (Det formella beslutet är ännu inte fattat).

"Jag vill se över utbildningarna så de är uppdaterade, så att studenterna får en bra utbildning som gör dem rustade för att möta de utmaningar som finns i samhället idag."

Eva Tiensuu Janson tar upp många frågor hon skulle vilja arbeta med som rektor. Hon vill bland annat fortsätta kvalitetsutveckla utbildningarna, stötta lärare och göra det lättare för dem att ingå i forskningssammanhang, samt utveckla den forskningsinfrastruktur som finns inom universitetet. Hon tycker heller inte man behöver vara rädd för att genomföra vissa förändringar.
– Jag vill se över utbildningarna så de är uppdaterade, så att studenterna får en bra utbildning som gör dem rustade för att möta de utmaningar som finns i samhället idag.
Sådana förändringar kan ju väcka en del kritik. Till exempel om man tar bort viktig teori och utbildningarna blir allt för anpassade efter näringslivet.
– Det är en självklart en balansgång och det måste ske efter diskussion med hela kollegiet, studenter och de som ska ta emot våra studenter, säger hon och ger ett exempel från sin egen studietid.
– När jag läste till läkare hade vi en veckas kurs i genetik. Idag är genetik en väldigt stor del av medicinen. Självklart måste vi kunna göra om och göra nya prioriteringar. Jag tror inte att man i sjukvården idag skulle vilja ha studenter som har läst genetik på det sättet som jag läste det för trettio år sedan. Förändringar måste vara förankrade men man måste också våga utveckla.


Annons

Annons

Foto: Uppsala universitet

"...för mig är det jätteviktigt att studenter är med och rekryterar lärare."

Eva Tiensuu Janson skulle också gärna se att studenterna är mer delaktiga i beslut som fattas vid universitetet. Hon har upplevt att det är svårt att få representanter till beslutande organ.
– Jag har som dekan suttit som ordförande i rekryteringsgruppen vid medicinska fakulteten och har inte haft vare sig en doktorand eller en grundutbildningsstudent i rekryteringskommittén det senaste året. Det är en uppenbar brist, för mig är det jätteviktigt att studenter är med och rekryterar lärare.
Vissa studentrepresentanter driver ju frågan om att studenter ska få ersättning för ett sådant arbete. Kan det vara en lösning?
– Det är något man kan diskutera och jag vet att vissa studenter får arvode i vissa sammanhang. Jag sitter också som ordförande i medicinska kommittén som är ett icke-beslutande organ och där har vi fått studentrepresentanter, men inte i rekryteringsgruppen där det ur studentsynpunkt är viktigare att ha en representant. Jag tror att vi här skulle behöva ha en diskussion – om vi nu inte kan ha studenter överallt, var är det viktigast att de sitter med.

Förutom studentrepresentation vill Eva Tiensuu Janson också ta tag i frågan om studenternas psykiska arbetsmiljö. Hon menar att det här finns en del att göra som skulle kunna förbättra studenternas situation.
– Vi måste se till att möta studenterna där de är och se till att hjälpa dem om de inte mår bra. Det kan vara så enkelt som att man har någon att prata med för att sätta saker i ett sammanhang, ett mentorskap. Men det kan också vara så att vi hjälper till med rena kunskaper så att man klarar sina studier, så som kurser i studieteknik, eller andra typer av insatser, säger hon och fortsätter:
– Här måste vi ha en dialog så att de insatser vi gör inte känns påklistrade, utan att de gör nytta. Studenterna vet bäst själva vad de behöver och där är jag beredd att ha diskussioner och hitta lösningar på de problem vi ser.   
Du har bäst koll på det medicinska området, kommer du kunna se även till Humsam- och Teknat-studenternas behov?
– Ja, men så är det nog för alla oss kandidater, att man har bäst kunskaper inom sitt område. Men genom att prata med studenterna, lyssna och diskutera kommer jag kunna ta till mig vad det finns för behov och önskemål inom de andra vetenskapsområdena.

Det är inte bara rektorsval som pågått under den här vårterminen. Nyligen stod det klart vilka som blev nominerade till vicerektor respektive ställföreträdande vicerektor inom vetenskapsområde för medicin och farmaci. Mats Larhed blev nominerad till vicerektor och Eva Tiensuu Janson till ställföreträdande. De båda är också kandidater i rektorsvalet
Var det så att du ville ha posten som ställföreträdande och han ville bli vicerektor?
– Vi hade båda kandiderat till vicerektor.
Tror du att du har någon chans mot Mats Larhed i rektorsvalet då han redan ”vunnit” över dig i det andra valet?
– Jag hoppas det, annars hade jag inte ställt upp. Men det får vi se.

Jag frågar Eva Tiensuu Janson vilka förbättringar hon skulle kunna bidra till om hon nu blir rektor vid Uppsala universitet. Hon säger bland annat att hon gärna skulle vilja utveckla fler möjligheter för forskare från olika vetenskapsområden att samarbeta. För att få till ett bra samarbete, menar hon att det viktigt att vara en lyssnande och öppen chef för hela universitetet.
– Jag vill skapa en trygg arbetsmiljö för alla – lärare, studenter och administrativ personal. Så att man känner att det är roligt att gå till jobbet och att man är stolt över att tillhöra Uppsala universitet. Ska man läsa en utbildning i Sverige ska man tänka Uppsala universitet först. Det vill jag åstadkomma.

Kort om Eva Tiensuu Janson, professor i medicin

 

Född: 19 januari 1963

Familj: Man, två döttrar och en bonusson

Fritidsintressen: Träning (var Friskis och svettis-instruktör som ung), läsa böcker och vara på landet och påta i trädgården.

Bästa minnet från tiden som student: "Att jag var med och startade salongsorkestern på Norrlands nation. Vi spelade wienervalser på vårbal och höstbal. Jag spelade fiol och vi hade jätteroligt."

Här kan du ta del av Eva Tiensuu Jansons CV.

 

Här kan du läsa intervjuerna med de andra kandidaterna

 

Anders Hagfeldt

Mats Larhed

Läs mer

2021-02-25 16:44
Trots utökade rekommendationer från regionen gällande munskydd kommer universitetet inte införa några munskyddskrav i…
2021-02-24 11:00
Gårdagens kårfullmäktigemöte lär gå till historien som det kortaste någonsin med sina ynka 35 minuter. Man hann dock…
2021-02-18 11:44
Det fanns inte direkt några anti-vaxxers bland de studenter Ergo träffade på Ekonomikum. Därför passade vi också på att…